• VEĽTRH CONECO A RACIOENERGIA

     • Po dvojročnej pauze, 24. 03. 2022, navštívili žiaci našej školy hlavné mesto Bratislavu. Zúčastnili sa 41. medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO A RACIOENERGIA 2022.

      Na veľtrhu získali nové informácie o trendoch v oblasti stavebníctva a architektúry, ale aj o tradičných materiáloch, ktoré sú u nás stále ešte obľúbené. Obohatili si svoje poznatky o stavebných materiáloch, konštrukciách, mali možnosť zorientovať sa v problematike drevostavieb, energetickej samostatnosti stavieb, efektívneho spôsobu vykurovania a vetrania. Taktiež mohli prediskutovať možnosti stavby od návrhu až po realizáciu.

      Všetky tieto poznatky, ako aj získané prospekty využijú vo vlastných  návrhoch a projektoch počas ďalšieho štúdia.

     • SÚŤAŽ – MODELOVANIE PROTOTYPOV STROJNÝCH SÚČIASTOK

     • SÚŤAŽ – MODELOVANIE PROTOTYPOV STROJNÝCH SÚČIASTOK

      (Celoškolské kolo)

       

      Cieľ súťaže: prezentácia schopností žiakov v modelovaní súčiastok v programe Autodesk Inventor.

      Kritériá hodnotenia: dizajn, funkčnosť, grafické spracovanie, reálny prototyp pre prax

      Žiaci mali možnosť získať body za celkové hodnotenie svojej práce 2 vybraných strojových súčiastok – stojanová vŕtačka, zverák.

      Pri riešení zadanej úlohy museli žiaci preukázať tieto teoretické vedomosti:

      • základná znalosť grafického programu Autodesk Inventor;
      • práca so strojníckymi tabuľkami;
      • interpretácia a používanie a čítanie technických výkresov;
      • poznatky o používaných materiáloch a ich využití.

      Víťazi:

      • Stojanová vŕtačka – Viliam Močárnik – 46 bodov.
      • Zverák – Tibor Pjontek – 43 bodov.
     • Youngcarmechanic súťaž

     • V utorok 22. 3. 2022 sa zapojili do medzinárodnej súťaže youngarmechanic žiaci odboru automechanik: Chromek Sebastian, Grobarčík Marek, Odumorek Tomáš, Dudášik Štefan. Riešili teoretické otázky z oblasti diagnostiky a opráv automobilov.

     • Školské kolo biblickej olympiády

     • Biblická olympiáda je súťaž organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Usporadúva sa každý školský rok a je zameraná na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky zo štúdia Biblie. Okrem prehlbovania a rozširovania vedomostí je poslaním súťaže viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, rozvíjať ich záujem o poznanie, sebavzdelávaniu a sebavýchovu. Pomáha viesť mládež k zodpovednému vzťahu k mravným hodnotám.

      Do súťaže sme sa zapojili aj tento rok a víťazmi sa stali: 1. miesto  Andrej Mrekaj, 2. miesto Filip Grobarčík, 3. miesto Jozef Mikos.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 21. 02. 2022 – 04. 03. 2022 sa uskutočnil pre žiakov 1. a 2. ročníka SOŠt Námestovo lyžiarsky výcvik v stredisku Sihelné Gruniky. Po príchode boli žiaci rozdelení do niekoľkých družstiev, v rámci ktorých sa sústredili na zdokonalenie lyžiarskych a snowboardových zručností. Lyžiarsky výcvik vyvrcholil záverečnou súťažou v slalome. Tí najrýchlejší sa symbolicky postavili na stupienky víťazov a boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Priamo uprostred strediska v nádhernom oravskom prostredí bol výhľad z vrcholu neuveriteľne krásny. A svah? Úžasný a veľmi dobre upravený.