• Exkurzia do útrob priehradného múru.

     • Dňa 28. 06. 2022 sme sa zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie do útrob priehradného múru Oravskej priehrady. Dozvedeli sme sa niečo o histórii a vzniku vodného diela, ako aj o jeho energetickom úžitku a technických záležitostiach. V samotnom priehradnom múre sme mohli obdivovať 2 kaplánové turbíny s prietokom 50 m3/s. Tiež sme sa dostali aj do najhlbšieho miesta, kde sa nachádzala 3 m studňa. Voda presakuje zo škár 26 blokov. Od studne sme prešli chodbou priamo pod hladinu nádrže. Najväčšia hĺbka dosahuje pri priehradnom múre okolo 29 m..

      Chceli by sme veľmi pekne poďakovať p. Ing. Okalovi, ktorý nás previedol priehradným múrom a poskytol pútavý a odborný výklad  o najväčšom vodnom diele na Slovensku.

     • Poďakovanie

     • Aj touto cestou sa chceme poďakovať firme STAVOTECH SK, s.r.o. za sponzorský dar: 10 ks ochranných pracovných prilieb.

      ĎAKUJEME

     • Župná Kalokagátia- regionálne kolo

     • Dňa  23. júna  2022  sa  družstvo našej  školy  v zložení:  Ján  Vargončík,  Jakub Ožvalda, Peter Mazurák, Matej Kojs, Adam  Belicaj, sa  zúčastnili regionálneho  kola Župnej  Kalokagátie v Žiline. V tvrdej  konkurencii dvadsiatich  škôl z regiónov Liptova, Turca a Oravy si  naši  chlapci  počínali veľmi  dobre, keď  konkurencii nedali šancu a na  krajské  kolo postúpili   z  I. miesta.

      K víťazstvu  nášho družstva  blahoželáme.

     • Súťaž zručnosti

     • V školskom roku 2021/22 ako každoročne sa uskutočnili školské kolá  súťaže zručnosti v 2 študijných  a 7 učebných odboroch.  Prví traja žiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré zakúpilo CVČ pri SOŠ technickej.

     • Prefainvest, a.s. Sučany

     • Dňa 21.6.2022 sme s triedami I.C, II. C a III.C navštívili Prefainvest, a.s. v Sučanoch. Spoločnosť sa zaoberá ťažbou kameniva, výrobou a predajom transportbetónu, prefabrikovanými stavebnými konštrukciami na zákazku, rúrovým a šachtovým programom, betónovými dlažbami a tvárnicami. V jej priestoroch sme mali možnosť oboznámiť sa s  priebehom ich výroby od návrhu, vystužovania, debnenia až po expedíciu. Osobne nás predviedli výrobou zámkovej dlažby, kanalizačným programom ako aj výrobou tyčových a plošných prvkov.

      Touto cestou sa chceme spoločnosti Prefainvest, a.s. veľmi pekne poďakovať za cenné informácie, ktoré naši žiaci určite využijú v ďalšom štúdiu.

     • BESEDA S MEDARDOM SLOVÍKOM V MESTSKEJ KNIŽNICI

     • Dom kultúry v Námestove organizoval dňa 21. 06. 2022 besedu so spisovateľom Medardom Slovíkom. V priestoroch mestskej knižnice čítal zo svojej tvorby a tak propagoval slovenskú literatúru medzi stredoškolskými študentami. Žiaci I.A, ktorí sa podujatia zúčastnili, si vypočuli krátke ukážky a dozvedeli sa niečo zo života súčasných spisovateľov. Cieľom autorského čítania bolo popularizovať čítanie súčasnej slovenskej literatúry a inšpirovať  k písaniu vlastnej tvorby.

     • NÁVŠTEVA V DOME SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NÁMESTOVO

     • Aktívna spolupráca medzi generáciami je nevyhnutná.

      Členovia CVČ pri SOŠt opäť po dvoch rokoch navštívili dôchodcov v Zariadení pre seniorov v Námestove. Našim cieľom bolo spríjemniť im predpoludnie, potešiť ich, priviesť na iné myšlienky a vyčariť úsmev na ich tvárach.

     • OZ ORAVSKÝ ŇUFÁČIK

     • Pomohli sme opraviť koterce pre psíkov v útulku psov -  OZ Oravský Ňufáčik Zubrohlava. O útulok sa starajú dobrovoľníci, ktorí sa snažia pomáhať túlavým, týraným a opusteným psíkom na Hornej Orave. Sme radi, že aj my sme mohli pomôcť.Aj my sme priložili ruku k dielu a pomohli namaľovať koterec, ktorý potom zabezpečili ochranným pletivom. Okrem toho počas prestávky zobrali týchto „chlpatých miláčikov“ na prechádzku.

     • NETRADIČNÁ EXKURZIA DO ZAKOPANÉHO DOM NAOPAK

     • CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo pre žiakov III.A netradičnú exkurziu  k našim susedom do Poľska. Konkrétne do Zakopaného, kde sme upriamili pozornosť hneď na Dom naopak. Drobnosť, ale dobrý nápad, ktorý Zakopanému pridáva niečo na originálnosti. Všetko tu stojí „na hlave“ a gravitácia získava úplne nový rozmer. Zvonku sa nám môže zdať, akoby ho nejaký obor vytrhol zo zeme a len tak obrátil na komín. Naopak je postavený nielen dom, ilúziu dotvárajú dokonca aj obrázky pribité na stenách opačne a nábytok pripevnený na strope. Zažili sme veľa zábavy a odniesli sme si skvelý zážitok.

     • PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

     • Zaujíma Vás história 2. svetovej vojny? Od jej skončenia uplynulo už viac ako 75 rokov. Človek by povedal, že všetko, čo by nám ju malo pripomínať, odvial čas. Často sa prechádzame lesom alebo dolinami nevediac, že sme práve minuli zákopy či betónový bunker. V pondelok 20. 06. 2022 sme sa preto vydali na cestu po stopách obrovského utrpenia, ktoré spôsobil fašizmus.  

      Výprava mala tri zastávky. Začínali sme v Bobrove, pokračovali v Oravskej Polhore a ukončili sme ju v Sihelnom. Exkurziu viedol PaedDr. Marián Slaničan, ktorý zasvätil žiakov I.H a II.B triedy do udalostí roku 1945. Z veľkého množstva informácií vybral tie, ktoré sa bezprostredne spájajú s územím Oravy.

      Na chvíľu sme sa tak presunuli do čias minulých a pripomenuli sme si trpkú etapu našich dejín. V Oravskej Polhore sa nachádza niekoľko betónových bunkrov, ktoré vytvárajú jednu líniu. Pán Slaničan vysvetlil žiakom ich význam a použitie. V Sihelnom sme okrem bunkrov narazili aj na zákopy. Veľa ľudí prejde popri nich bez toho, aby vedeli, že je to trpká pripomienka 2. sv. vojny.

      Na tieto nenápadné pozostatky vojny sme chceli upozorniť počas nezvyčajnej exkurzie. Súčasná mládež akoby sa pomaly dištancovala od histórie, ktorá ovplyvnila súčasnú podobu našej Oravy. Je dobré, keď sa mládež stretne s konkrétnymi pozostatkami vojny, pretože to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.

     • Návšteva z katedry geotechniky SvF UNIZA

     • Dňa 08. 06. 2022 sa žiaci II.C a III.C zúčastnili prednášky v rámci projektu: „Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest“, ktorú k nám prišli predniesť zástupcovia Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity z katedry geotechniky Ing. Soňa Masarovičová, PhD. a doc. Ing. Nguyen Giang, PhD..

      Prednáška sa týkala problematiky zosuvov na Slovensku a v zahraničí, a možný spôsob sanácie svahov. Predstavili nám dendrochronologický spôsob určovania veku stromov pomocou analýzy letokruhov viditeľných na priečnom reze daného stromu, na pni. Nová, patentovaná, unikátna technológia využívania dendrochronológie na identifikáciu zosuvu, povodní, znečistenia, a vypracovanie mapy hrozieb. Systém včasného varovania pred pohybom zeminy v zosuvných oblastiach a tiež systém pre rýchlu detekciu povodní na základe snímačov novej generácie inštalovaných v oblasti hrozieb.

      Projekt je založený na cezhraničnom transfere kompetencií (Interreg Poľsko - Slovensko)  a zavádzaní moderných environmentálnych technológií pre environmentálne hrozby do odborného vzdelávania v podpornej oblasti.

     • MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2022

     • Dňa 26.5.2022 zorganizovalo CVČ exkurziu na Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre. Žiaci mali tu možnosť obdivovať všetko od moderných strojov, nástrojov, zariadení až po najmodernejšie technológie.