• Jeho učebnice fyziky používame aj u nás na škole

     • Na jubilejných 50. Vanovičových dňoch pre fyzikárov sa zúčastnila aj naša škola prostredníctvom nášho učiteľa fyziky Mgr. Jozefa Fernezu.

      Vanovičove dni - je názov odborno-metodického semináru pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl. Počas tohto trojdňového seminára pre učiteľov fyziky odznelo niekoľko prednášok, odprezentovalo sa 6 workshopov.

      300425999_10209674155527392_3035637808845351931_n.jpg

      workshopy

      Len v krátkosti - poohliadli sme sa do histórie, vyrábali sme zosilňovače, píšťalky z novodurových trubiek, trénovali, ako rozvíjať kritické myslenie na fyzike, didaktickú hru, modelovali Slnečnú sústavu, experimentovali, a vrcholom programu bolo vystúpenie spájajúce fyziku, hudbu, folklór i poéziu. Atmosféra bola neskutočná – ani neviem, ako vyjadriť všetko niekoľkými slovami , pracovná s vysokým nasadením, skracovali sa prestávky, aby sa stíhalo, motivujúca, inšpirujúca, tvorivá, priateľská, plná človečiny, vysoko pozitívna…“

       

       

      selfie s najlepším európskym učiteľom fyziky

      301524018_1378846982639360_634668817742034049_n.jpg Všetko sa to odohrávalo v priestoroch gymnázia Viliama Paulinyho, kde pôsobí aj RNDr. Jozef Beňuška, PhD, ocenený ako najlepší európsky učiteľ fyziky, ktorý je autorom sady učebníc fyziky, ktoré používame aj my na škole.  Na spomínanom gymnáziu sa nachádza aj centrum pre popularizáciu fyziky, ktorú určite so žiakmi v budúcnosti navštívime.

       

       

       

       

      prednášky

      301352197_496981425763671_4509662982002346893_n.jpg 301413268_433925755372128_4804691822029490063_n.jpg