• Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 27. 10. 2022 o 14,30 v jedálni SOŠ technickej v Námestove. Po skončení plenárneho rodičovského združenia sa budú konať triedne združenia.

       Účasť nutná!                                                                                       Vedenie SOŠt

     • Mladý stavbár 2022

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili v dňoch 10. - 12.10. 2022 súťaže Mladý stavbár, ktorá sa konala v Žiline. Zastúpenie sme mali v troch odboroch murár, inštalatér a tesár. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne. V odbore tesár na 1. mieste, v  odbore murár na 2. mieste a v odbore inštalatér na 4. mieste.Týmto sa chceme poďakovať MOV za prácu, ktorú vykonali pri ich príprave na súťaž a zároveň gratulujeme žiakom k ich umiestneniu.

     • Naša podpora projektu OZ Oravský Ňufáčik

     • Chceme vám predstaviť tento náš dlhodobejší projekt. Nakoľko sa nám OSB dosky medzi kotercami v karanténnej stanici pomaly rozpadajú, vznikla taká predstava, postupne ich vymurovať. Prvé dva koterce sú hotové a dedulo Goldy si jeden už užíva. Sami by sme to nezvládli, preto sa chceme poďakovať vedeniu Strednej odbornej školy technickej v Námestove, že dovolili svojim študentom v rámci praxe u nás "makať" a tiež ich majstrovi pánovi Gregorcovi za ochotu, ústretovosť a spoluprácu.  Obrovské poďakovanie patrí aj pánovi Garbiarovi (Stavebniny Garbiar), za skvelé zľavy pri nákupe stavebného i obkladového materiálu. Vďaka tomu môžeme postupne vymurovať všetky steny. Veľmi si to vážime❤️ No v neposledom rade patrí veľká vďaka aj všetkým našim podporovateľom za 2%, trvalé príkazy i materiálnu pomoc. Bez vás by sme to nedali. Už len dúfať a veriť, že sa nám v budúcnosti podarí rozšíriť priestory a pomáhať ešte viac.

      https://www.facebook.com/SOStechnickaNO

      https://www.facebook.com/garbiar.sk

     • Bez experimentov sa učiť nedá.

     • Práve z tohto dôvodu študenti  SOŠ technickej v Námestove navštívili centrum pre popularizáciu fyziky na gymnáziu Viliama Paulinyho - Tótha v Martine, kde si mohli osobne a ako sa povie „na vlastnej koži“ vyskúšať  mnoho zaujímavých experimentov.

      Asi každý z nás z vlastnej skúsenosti vie,  že sme dávali na hodinách vždy väčší pozor, keď sa tam niečo „reálne“ aj dialo, keď sme mohli priamo pozorovať to, o čom sme sa práve učili. Dobrú príležitosť  nato majú práve predmety ako fyzika či chémia.

      Experiment by mal byť teda koreňom všetkých prírodovedných predmetov. A hoci je príprava pokusov na jednej strane finančne aj časovo náročná, na druhej strane keď je človek kreatívny, dokáže pomôcky na experiment vyrobiť v podstate z čohokoľvek, aj z obyčajných vecí, ktoré má bežne doma.

      A práve to bol cieľ našej exkurzie. Zažiť vedu. Zapojiť všetky zmysly, a hľadať fyzikálne zákony v každodenných veciach okolo nás. Lebo pri tomto spôsobe výučby dokážu fyziku pochopiť aj takí, ktorí na to jednoducho bunky nemajú. Stačí mať otvorené oči a byť zdravo zvedavý.

     • ...keď sa učíme od najlepších...

     • ...keďže sme už v 21. storočí, môžeme pokojne tvrdiť, že všetka múdrosť sveta sa už neskrýva v knihách,  ale v schopnosti vybrať si tie správne informácie, ktoré nás môžu veľmi rapídne posunúť dopredu.  Aj keď väčšina vysokých škôl je pri poskytovaní informácií na internete veľkorysá, predsa len kontakt „z prvej ruky“  je nenahraditeľný.

       

      Práve z toho dôvodu sa vybraní študenti našej školy spolu s výchovným poradcom vybrali dňa 5. októbra 2022 do Bratislavy, do Incheby, kde prebiehala výstava Gaudeamus zameraná na ponuky a prezentácie vysokých škôl zo Slovenska, ako aj z iných krajín.

       

      Učte sa od tých najlepších, tak znelo motto tejto exhibície, kde mali možnosť naši študenti sa takpovediac „dotknúť“ svojich vysnívaných vysokých škôl, na ktoré sa budú hlásiť. Toto stretnutie bolo pre nich veľkou inšpiráciou a jednotliví zástupcovia konkrétnych univerzít im mohli  ukázať, ako to u nich chodí v praxi.

       

      Ako sa mohli žiaci presvedčiť, mať „drajv“, nadšenie či geniálny nápad častokrát nestačí, treba sa učiť od skutočného majstra, a tak získať grify, rady, tipy od toho najlepšieho z najlepších.

       

      Sme presvedčení, že toto prvé „naživo“ stretnutie s celosvetovými univerzitami bolo pre nich poriadne „šťavnatý steak“, z ktorého budú čerpať energiu ešte dlhú dobu. A ktovie, možno to raz dotiahnu aj na Nobelovku. -:)