• November 1989 – Slová majú silu

     • Autorská dokumentárna inscenácia November 1989 bola pre študentov i dospelých divákov veľmi zaujímavá a inšpiratívna najmä kvôli prepojeniu minulosti a súčasnosti. V inscenácii boli prezentované autentické príbehy zo života mladých ľudí počas totalitného režimu, ktoré boli doplnené autentickými materiálmi. Na záver bola realizovaná krátka diskusia s tvorcami a odborníkom na danú tému.

      Z histórie:

      „V roku 1989 sa po viac ako štyridsiatich rokoch podarilo zvrhnúť totalitný režim, ktorý si na Slovensku vyžiadal státisíce obetí. Jeho represie sa dotkli dvoch miliónov ľudí. Od ľudí vyžadoval uniformitu, poslušnosť, súhlas, priemernosť, opatrnosť, vernosť, vážnosť, lož. Desila ho kritika, výnimočnosť, samostatné myslenie, veľkorysosť, tolerantnosť, vzdelanie, mravnosť, zásadovosť, viera v Boha, znalosť cudzích jazykov, zmysel pre humor či dlhé vlasy. V ľuďoch zničil odvahu myslieť, chuť kritizovať a odhodlanie žiť v pravde.

      Kto nesúhlasil s politikou Komunistickej strany Československa alebo s tým, čo robili jej chránenci, musel svoj názor tajiť, klamať alebo sedieť vo väzení. Žiť v paralelnom vesmíre, v akejsi sivej zóne, kde sa tajne organizovali bytové semináre, divadlá a výstavy, vydávali a rozširovali samizdaty. Títo ľudia bytostne pociťovali potrebu slobody. Napriek sledovaniu, výsluchom, ponižujúcim domovým prehliadkam nachádzali zmysel v tom, prečo trpieť pre dôležité veci. Aké však boli tvoje šance po pätnástom roku života, keď nerozhodovali tvoje schopnosti a talent, ale správanie tvojich rodičov?“ 

     • EDUCOACH

     • Dňa 19. októbra 2022 sa 47 študentov z tried IV.A, IV.B a IV.C zúčastnilo prezentácie programu EDUCOACH. Prezentácia prebiehala na pôde našej školy pod vedením skúsených lektoriek, ktoré študentom predstavili tzv. kaučovaciu kultúru. Tá sa primárne zameriava na prácu a komunikáciu medzi učiteľom a žiakom. Cieľom projektu je rozvoj osobného i profesionálneho potenciálu oboch zúčastnených strán. Program v súčasnosti prebieha na školách alebo v online priestore po celom Slovensku.

      SOŠ technická sa tak stala jednou zo škôl, ktorá na tomto projekte participuje. Spomedzi študentov sa niektorí do projektu aktívne zapojili a pevne dúfame, že nadobudnuté skúsenosti a kompetencie budú prospešné pre ich profesionálny život.

     • „Keď si v živote zasadil čo len jeden strom, nežil si nadarmo.“

     • Minulý školský rok začalo CVČ pri SOŠts novou tradíciou - každá prvácka trieda zasadí v areáli svoj stromček, o ktorý sa bude starať a on bude rásť spolu s nimi.

       

      Tešíme sa, že opäť po roku sa náš „prvácky sad“ rozrástol o 6 nových prírastkov

     • Záložka spája slovenské školy

     • 11. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému –Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... 60 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí.

      Po vyhodnotení projektu sme všetky záložky aj s propagačným materiálom našej školy odoslali partnerskej škole SOŠ dopravy a služieb – Nové Zámky. Veríme, že sa naše záložky stanú ich pomôckou v knihách ich žiakov.

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu na podporu čítania a na novú, určite zaujímavú, tému.