• Volejbalový zápas žiaci vs. pedagógovia

     • 7. mája 2019 sa v telocvični SOŠt v Námestove uskutočnil volejbalový zápas medzi žiakmi a učiteľmi.  Žiaci 4. C vyzvali na „derby“  učiteľov, ktorí zostavili tím a zabojovali o víťazstvo. Zápas bol celý čas vyrovnaný, prvý set vyhrali učitelia, ten druhý žiaci. O všetkom sa rozhodovalo v treťom, kde učitelia tesne podľahli a z víťazstva sa nakoniec tešili štvrtáci. Celý športový výkon sledovali ostatní učitelia a žiaci našej školy, ktorí svojím povzbudzovaním motivovali hráčov k skvelému výkonu.

     • Rodinný dom VELUX – školské kolo

     • Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., pod záštitou ŠIOV vyhlásila ďalší ročník obľúbenej súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo mali možnosť presvedčiť nás o svojich projekčných zručnostiach.

      Úlohou žiakov bol návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru. Podľa podmienok súťaže mali študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie objektu s použitím výrobkov VELUX.

      Tento rok sa do súťaže zapojilo desať žiakov: Lívia Mikosová, Karol Vonšák, Anton Kutlák, Dávid Gurka, Jakub Holubjak, Patrik Hucík, Lukáš Stas, Michal Odumorek, Blažej Luscoň a Peter Vonšák.

       

       

      Dňa 07. 05. 2019 sa konalo školské kolo, z ktorého postúpili na celoštátne kolo 4 žiaci:

      1. miesto – J. Holubjak
      2. miesto -  B. Luscoň
      3. miesto – M. Odumorek
      4. Anton Kutlák s divokou kartou od poroty.

       

      Na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 19. 06. 2019 v Bratislave, im budeme držať palce.

     • GIRL´S DAY 2019 – celosvetový deň v IT

     • Dňa 25.4. 2019 sa dievčatá našej školy zúčastnili akcie Girl´s day 2019 v Bratislave, v rámci ktorej navštívili sídlo developerskej firmy HB Reavis. Uchvátené architektúrou komplexu budov Twin City boli zástupcami firmy oboznámené s ideou návrhu kancelárskych priestorov s ohľadom na kvalitu vnútorného prostredia a využitie techniky prostredia. Predstavili im projekty budovy, ktoré navrhovali a realizovali. Ako bonus bolo možné vidieť najväčšie stavenisko v strednej Európe – autobusovú stanicu Nivy, ktorú firma HB Reavis navrhovala.

      Študentky mali možnosť sledovať začlenenie a využitie IT sektora v projekcií a v oblasti vytvorenia kvalitného pracovného prostredia, čo by ich mohlo inšpirovať pri hľadaní ich budúcej práce. 

     • Máj, máj, máj zelený ...

     • Kedysi, keď jar ,,zvíťazila“ nad zimou, ľudia stavali máje na oslavu víťazstva jari nad zimou. Neskôr tento význam májov upadol, ale zvyk ich stavania zostal. Odvtedy sa máje stavajú len „dievkam súcim na vydaj“. A keďže Stredná odborná škola technická tradície dodržiava, tak štvrtáci oprášili svoje kroje, zobrali hudobné nástroje, zapriahli koňa, sadli do voza a šlo sa. Veselo so spevom a muzikou prešli  cez celé námestie, okolo Makyty,  Gymnázia A. Bernoláka, pri Zariadení pre seniorov si spravili krátku zastávku a napokon sa dostali až ku našej škole. Na školskom dvore sa potom stretli všetci žiaci školy, aby videli, aký veľký máj zdobí ich školu. K ich spevu sa pridali ostatní,  takže o zábavu bolo postarané.

                                                                                                                Anton Kutlák I.C

     • Fyzikálna olympiáda

     • Tento školský rok sa konal už 60. ročník fyzikálnej olympiády, ktorá sa organizuje v 4. kolách – domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Na našej škole sa uskutočnilo domáce kolo 4. apríla 2019. Všetci nadšenci fyziky si navzájom zmerali sily, a tak vybrali spomedzi seba toho najlepšieho. V našom prípade tú najlepšiu, pretože s náročnými úlohami si najlepšie poradila Lívia Mikosová, ktorá získala 76,31% a patrí jej 1. miesto.Na druhom mieste sa s 73,68% umiestnil Viliam Močárnik a tretie miesto obsadil s 71,05% Dávid Večerek .

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme!Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • VEĽTRH CONECO 2019

     • Ako už je na našej škole tradíciou, navštívili sme dňa 28.3. 2019 hlavné mesto, aby sme sa zúčastnili veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2019.

      Na veľtrhu sa naši žiaci dozvedeli nielen o nových trendoch v oblasti stavebníctva a architektúry, ale aj o tradičných materiáloch, ktoré sú u nás stále obľúbené.

      Žiaci obohatili svoje poznatky o stavebných materiáloch, konštrukciách, venovali sa problematike drevostavieb a energetickej samostatnosti stavieb, prediskutovali možnosti stavby od návrhu až po realizáciu. Všetky tieto poznatky, ako aj získané prospekty využijú vo vlastných návrhoch počas ďalšieho štúdia.

      Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • Bodka za „stavebným MARATÓNOM“

     • Tento rok sme zorganizovali nultý ročník súťaže „stavebný MARATÓN“, ktorý sa ukončil kategóriou Alfa +, v ktorej sa žiaci popasovali s množstvom úloh. Mali založiť firmu, vypracovať objednávku, faktúru, viesť peňažný denník. Zo zúčastnených sa na popredných miestach umiestnili žiaci Jakub Papák, Matúš Stašák a Matúš Sivčák. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom v danej kategórii blahoželáme.

      Poslednou kategóriou sa uzatvorila súťaž „stavebný MARATÓN“, ktorá bola zameraná na zručnosť a kompetencie žiakov v ovládaní piatich programov vyučovaných na našej škole v stavebných odboroch: AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, REVIT, Cenkros 4, Alfa +.  Zúčastnili sa ho žiaci prvých až štvrtých ročníkov našej školy. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Sila umeleckého slova je na Strednej odbornej škole technickej v Námestove stále živá. Dokazuje to aj záujem žiaka Martina Lukáša zúčastniť sa súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Táto celoštátna postupová súťaž patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Jej cieľom je spoznávať literárne hodnoty a zoznamovať s nimi verejnosť. Rozširovať a prehlbovať v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

      Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Vyvrcholením tejto súťaže bude celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne.

      Vo štvrtok, 21. 03. 2019, zorganizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne regionálne kolo IV. a V. kategórie v prednese poézie a prózy. Nášmu zástupcovi Martinovi Lukášovi, ktorý postúpil zo školského kola, sa darilo a v kategórii IV – umelecký prednes poézie mládeže – obsadil chvályhodné 2. miesto. Postup do celoštátneho kola mu ušiel len „o chlp“, ale v naozaj silnej konkurencii to bol excelentný výkon.

     • Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

     • Šachový krúžok sa teší svojej obľube už niekoľko rokov. Jeho členovia sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom zmerali svoje sily. Všetko sa to deje pod vedením Ing. Patrika Staníka. Tí najlepší sa už tradične zúčastňujú rôznych súťaží, v ktorých sa nenechajú zahanbiť. Víťazi školského kola Lukáš Stas a Miloš Večerek sa 26. 02. 2019 zúčastnili Súťaže o pohár riaditeľa ŽSR v Žiline. 

      Aj keď listina účastníkov bola naozaj veľmi dlhá, naši žiaci dokázali na seba upozorniť. Dokonca sa dostali aj na stupne víťazov, Miloš Večerek sa v kategórii Orava umiestnil na 3. mieste.

      Turnaj v Žiline má dlhú tradíciu a bude pokračovať aj na budúci rok. V rámci šachového krúžku nenechávajú nič na náhodu a tvrdo trénujú.

       

     • WORKSHOP V KOMPETENČNOM CENTRE VELUX V BRNE

     • Pre 14-člennú skupinu žiakov našej školy nebol pondelok 25.2.2019 obyčajný. Plní očakávania zamierili do Brna, do Kompetenčného centra spoločnosti Velux, kde ich očakávali architekti a odborníci v oblasti strešných okien. V úvode sa zúčastnili prednášky ohľadom osvetlenia a prevetrania budov. Ďalšiu časť strávili v dielni školiaceho strediska, kde si reálne mohli pozrieť montáž strešného okna, oboznámili sa s rôznymi produktmi strešných okien a svetlíkov. Žiakov veľmi zaujala ukážka s pripojením na virtuálnu realitu a SMART technológie pre ovládanie okien, ktorú si mohli aj sami vyskúšať. Školitelia im ukázali prácu v programe Daylightvizualizer a na záver získané vedomosti využili v zadanej úlohe, kde mali navrhnúť veľkosť a umiestenie strešných okien a v programe Daylightvizualizer si skontrolovať správnosť návrhu osvetlenia.

       

      Tento workshop nadväzuje na súťaž: Rodinný dom VELUX, ktorú organizuje spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s. r. o. pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo.Úlohou prihlásených študentov je vytvoriť štúdiu rodinného domu, ktorý je dostatočne presvetlený a prichádza doň dostatok čerstvého vzduchu. To majú v prípade súťažných prác zabezpečiť výrobky VELUX.

     • VČELÁR MILAN TOMAŠTÍK

     • Dňa 19.2.2019 bola  na našej škole  beseda  s pánom  Milanom  Tomaštíkom, ktorý  sa s nami podelil so svojou  záľubou – včelárení. Priniesol nám aj náradie, ktoré pri  svojej práci používa. Zaujímavo rozprával o chove včiel, aký má význam pre človeka, a čo musí každý včelár poznať, aby vedel predchádzať prípadným škodlivým vplyvom.  

     • Fyzikálna olympiáda

     • Tento školský rok sa koná už 60. ročník fyzikálnej olympiády, ktorá sa organizuje v 4. kolách – domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Na našej škole sa uskutoční domáce kolo 4. apríla 2019. A preto pozývame všetkých nadšencov fyziky, aby si navzájom zmerali sily, a tak vybrali spomedzi seba toho najlepšieho, ktorý nás bude reprezentovať v ďalšom kole. Záujemcovia sa nahláste u Ing. Jána Ptáčina, ktorý vám poskytne bližšie informácie.

     • Stavebný maratón kategória Cenkros 4.

     • Súčasťou stavebného maratónu bolo aj oceňovanie stavebnej konštrukcie v programe Cenkros 4. Súťažiaci mali za úlohu pripraviť kvalitnú cenovú ponuku, efektívne použiť čerpanie a fakturáciu vykonaných prác. Dôležitá nebola len správnosť, ale aj rýchlosť. Prvé miesto získal Lukáš Madleňák, na druhom mieste sa umiestnil Jaroslav Poláčik a tretí skončil Dávid Brišák. Okrem štvrtákov sa do súťaže zapojil aj jeden prvák Karol Vonšák, ktorému patrí uznanie. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

     • Prepojenie teórie s praxou vo firme Apiagra s.r.o.

     • Spoločnosť APIAGRA s.r.o. bola založená v roku 1993. Zameriava sa výlučne na výrobu, montáž a projektovanie vzduchotechnických rozvodov. Dňa 15.02.2019 sa žiaci IV.C a III.C zúčastnili odbornej prezentácie o projektovaní vzduchotechniky v programe Revit a o tom ako sa dá zefektívniť proces od projekcie cez výrobu až po samotnú realizáciu. Odborný výklad na našej škole realizoval Ing. Ľuboš Socha projektový manažér firmy Apiagra s.r.o..

     • Stavebný maratón kategória AutoCAD 3D

     • Súťaž sMARATÓN pokračuje v plnom prúde. V utorok 5.2.2019 sa uskutočnilo 3. kolo maratónu v kategórii Autocad 3D. Žiaci si porovnali zručnosť v programe AutoCAD, kde mali vypracovať 3D model garáže, nastaviť textúry, osvetlenie, štýl pohľadu a vytvoriť výstup v podobe rendru. Sily boli vyrovnané a nakoniec rozhodovali detaily. Popredné priečky obsadili žiaci III. ročníka Lukáš Stas, Blažej LuscoňPatrik Hucík. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a v ďalších kategóriách súťaže prajeme málo stresu, rozvahu v uvažovaní a rýchle „klikanie“.

     • Druhý najlepší angličtinár v okrese

     • Dňa 16. januára 2019 obsadil náš žiak Adam Štefaniga druhé miesto vo svojej kategórii na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Pozoruhodné na tom je, že ide  len o žiaka druhého ročníka a prvé miesto mu ušlo skutočne len o jeden bod.  

      Na záver predsedkyňa poroty okresnej olympiády zhrnula: „Keby sme žiakov vyberali len na základe ústnej časti, nevedeli by sme rozhodnúť. Rozhoduje písomná časť, najmä úroveň slovnej zásoby a ovládanie gramatiky a jazykových štruktúr. Žiaci sa v jazykových kompetenciách neustále zlepšujú. Konečné výsledky boli veľmi tesné, často rozhodovali desatiny bodu.”

      Organizátorom okresného kola Olympiády v anglickom jazyku bolo Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove a testy poskytla IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

      Z výsledku sa veľmi tešíme o to viac, že aj na odborných školách sa nájdu žiaci s pozitívnym prístupom k cudzím jazykom, keďže takéto olympiády sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov.

       

     • Sladká odmena

     • Tradične po piatich mesiacoch získavania vedomosti a zručnosti nastalo 31. januára zhodnotenie práce a snahy. Sladkú odmenu a príspevok na exkurziu, výlet získala trieda III.C, ktorá vyhrala súťaž ,,Najlepšia dochádzka“. Naopak najhoršiu dochádzku mala trieda I.H.  Najlepší prospech mala trieda I.C, najhorší III.B. Najlepší priemer z odborného výcviku mala trieda III.A, najhorší trieda I.F.  Najlepším blahoželáme a všetkým prajeme, aby druhý polrok bol úspešnejší.

     • Polročný volejbalový turnaj

     • Všetci žiaci našej školy mali možnosť prihlásiť sa do 1. ročníka polročného volejbalového turnaja, ktorý zorganizovala SOŠt v spolupráci s CVČ. Tí, ktorí tak urobili, zostavili svoje tímy a v stredu 30. 01. 2019 si navzájom zmerali svoje sily. Bolo sa veru na čo pozerať. Každý chcel byť víťazom, a tak sa úplne prejavila súťaživosť našich žiakov. Motiváciou neboli len vecné ceny, ale aj fakt, že absolútny víťaz si zahral s tímom, ktorý vytvorili učitelia. Víťazom sa napokon (aj po neskutočne napínavom súboji proti IV.C) stal tím z III.C, ktorým sa podarilo zdolať aj učiteľov, aj keď zápas bol veľmi vyrovnaný - 25:23.

      Sme radi, že máme na našej škole toľko žiakov inklinujúcich k športu, a to nás ženie vpred pri organizovaní podobných športových popoludní. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • Stavebný maratón kategória REVIT

     • Dňa 29.01.2019 sa konala kategória Revit súťaže sMARATÓN. Žiaci mali na základe podkladov zhotoviť 3d dom, nadefinovať podlahy, stropy, steny, strechy, okná, či urobiť render. Na prvom mieste sa umiestnil Dávid Brišák, na druhom mieste sa umiestnili Blažej Luscoň a na treťom mieste sa umiestnil Patrik Hucík. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalších výhercov.