• Certifikát Cenkros 4

     • Spoločnosť KROS a.s. ponúkla aj tento rok naším žiakom možnosť zúčastniť sa testovania a získať študentský certifikát Cenkros 4. Testovanie zvládli úspešne desiati študenti končiacich ročníkov, ktorí preukázali zručnosti v oblasti stavebných rozpočtov a práce s programom Cenkros 4. Veríme, že žiaci získaný certifikát využijú vo svojej pracovnej praxi.

      Aj touto cestou chceme spoločnosti KROS a. s. poďakovať za spoluprácu.

     • Rozlúčka maturantov so školou

     • Piatok, 21.05.2021 sa na našej škole niesol v znamení lúčenia sa maturantov. Tradičná slávnostná rozlúčka sa síce nekonala, ale odchádzajúci maturanti nám pripomenuli, že ubehol ďalší školský rok. Niektorí s úsmevom na perách, niektorí so sklonenou hlavou prichádzali, aby sa rozlúčili so školou, poďakovali sa pedagógom a z rúk triednych učiteľov si prevzali maturitné vysvedčenia.

      Poslednýkrát sa so svojou "alma mater" rozlúčili aj symbolicky za „tónov“ pre nich posledného zvonenia.

      Milí absolventi, prajeme vám úspešný štart na vašej ďalšej ceste, aby ste robili správne rozhodnutia, aby ste mali okolo seba správnych ľudí, a aby sa vám podarilo naplniť vaše túžby a sny.

     • Organizácia vyučovania od 10. 05. 2021

     • Na základe COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platného od 09. mája 2021 sa nachádza okres Námestovo v I. stupni varovania (ružová farba). V rámci tohto stupňa žiaci našej školy nastupujú na prezenčnú formu vzdelávania. Žiak a zákonný zástupca pri prvom nástupe a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni predkladá Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka ( cez Edupage). Počas výchovno-vzdelávacieho procesu je povinnosťou prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri rúškom, šálom, šatkou alebo respirátorom.