• Keď sa fantázia zhmotní

     • 1. fáza projektu je úspešne za nami

                  V rámci grantovej výzvy Výnimočné školy 2022/2023 Nadácia ZSE bola so svojim projektom „Keď sa fantázia zhmotní“ podporená aj naša učiteľka Ing. Jarmila Turčinová. Tým dostala možnosť naplniť svoju víziu o kvalitnejšom vzdelávaní odborných stavebných predmetov na SOŠ technickej v Námestove.

      Naši žiaci odboru Staviteľstvo budú mať vďaka projektu možnosť vytvárať reálny 3D model rodinného domu v mierke z kvalitných materiálov, ktoré využívajú projektanti pri prezentácii svojich projektov.

      V plnom prúde práve prebieha 1. fáza projektu – prípravná, ktorá pozostáva z dvoch častí  - spracovanie podkladov potrebných pre tvorbu modelov a zoznámenie sa s materiálom, s ktorým budú pracovať. Výroba modelu si vyžaduje viacero zručností a aj talent. Postupne budú riešiť povrchy a kompozíciu modelu. Na to je potrebné dobré priestorové videnie, trpezlivosť a cit pre detail.

     • Môj biznis plán

     • V priebehu mesiacov november a december prebiehalo školské kolo súťaže ´´MôJ BIZNIS PLÁN´´. Žiaci mali možnosť predstaviť svoje nápady na podnikanie. Boli aj žiaci, ktorí predstavili svoje už rozbehnuté biznis projekty. Našu školu navštevujú šikovní, tvoriví a podnikaví žiaci. Najlepší jednotlivci boli hodnotení.

     • PRE DIGITÁLNU GENERÁCIU #virtualnaskola

     • Vďaka projektu VR Generation zameraného na zlepšenie finančnej gramotnosti študentov stredných škôl sa mohli žiaci našej školy vzdelávať o financiách vo virtuálnej realite s raperom Egom. Témy boli spracované zaujímavým spôsobom, blízkym mladej digitálnej generácii.