• ŠKOLSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE

     • V troch  termínoch  sa  uskutočnilo  na  našej  škole  školské  kolo v stolnom  tenise. Spolu  sa  zúčastnilo 42  súťažiacich .  Vo  finále  sa  stretli  nasledovní  žiaci s týmto  umiestnením : 

       I. miesto  -    Brišák Adam        

      II. miesto       Nodžák  Tomáš   

      III. miesto       Volček Kristian   

      4 . miesto       Chromek Sebastián  

       

      Víťazom  blahoželáme !

                                                                                                              Marčok František

     • 3D model rodinného domu v mierke podľa vlastného výberu

     •               Skúsenosti naznačujú, že väčšina ľudí nemá adekvátnu priestorovú predstavivosť a digitálne virtuálne prezentácie sú pre nich nedostatočné. Prítomnosť fyzickej skutočnosti vytvára dôveru, jednoznačnosť riešenia dizajnu a celkovej koncepcie prezentovaného projektu.  Slobodný výber uhla pohľadu na ktorýkoľvek prvok diela umožňuje hodnotiť objekty rýchlo a bezprostredne. Naši žiaci mali možnosť vytvárať 3D model rodinného domu z hladkého kartónu, ktorý využívajú architekti. Výroba modelu si vyžadovala viacero zručností, ale aj talent. Navzájom sa žiaci dopĺňali , jeden  riešil povrchy , druhý  bol zručný na detail a kompozíciu. Bolo potrebné dobré priestorové videnie, trpezlivosť a cit pre detail. Hneď na začiatku, pri spracovávaní podkladov a výrobe 3D modelu, museli zvažovať a vyberať vhodné materiály a technológie ich spracovania.

                  Možnosť fyzicky sa dotknúť diela je veľkou prednosťou 3D modelov.

      Vyhodnotenie:1. miesto - Staš Marián, Vorčák Marcus

                               2. miesto - Vlžák Roman, Polťák Šimon

                               3. miesto – Kamody Samuel

       

     • „Piatky so stavbármi“

     • Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta v rámci projektu: „ piatky so stavbármi“ zorganizovala online prednášku na tému: „Viacpodlažné drevené stavby“ . Naši žiaci sa zúčastnili online prednášky, ktorú prenášal doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. z Katedry kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Prednáška sa týkala drevených konštrukcií, či už z oblasti inžinierskych stavieb, ale ja viacpodlažných drevených konštrukcií pozemného staviteľstva. 

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalší piatok!

     • VEĽKÝ ÚSPECH SOS-T V ARMWRESTLINGU

     • Stredoslovenské kolo v pretláčaní rukou v konkurencii až 90 pretekárov dopadlo pre našu školu veľmi úspešne.

      V kategórii do 65 kg sa Jozef Šulc umiestnil na 1. mieste, v kategórii do 70 kg sa Sebastián Chromek umiestnil na 5. mieste a v kategórii do 80kg sa Mário Gavroň umiestnil na 9. mieste. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. Jozef Šulc a Sebastián Chromek sa týmto výsledkom kvalifikovali na majstrovstvá Slovenska.

     • VOLEJBALOVÝ TURNAJ

     • Všetci žiaci, učitelia a majstri OV našej školy mali možnosť prihlásiť sa do volejbalového turnaja, ktorý zorganizovala ŽŠR v spolupráci s CVČ pri SOŠt. Tí, ktorí tak urobili, zostavili svoje tímy a v utorok 12. 04. 2022 si navzájom zmerali svoje sily. Bolo sa veru na čo pozerať. Každý chcel byť víťazom, a tak sa úplne prejavila súťaživosť. Boli to práve majstri, ktorí nenašli v celej súťaži premožiteľa. Za čo im patrí: „klobúk dolu“. Motiváciou neboli len vecné ceny, ale aj fakt, že kolektívny šport môže byť príležitosťou na zábavu a získanie nových priateľstiev.

      Blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.  

     • Si rýchlejší ako tvoj spolužiak?

     • Dokážeš  správne a čo najrýchlejšie vypracovať úlohy v Autocade, Revite, Alfe+ či Cenkrose?

      Príď si to overiť  v dňoch 25.04.2022 až 29.04.2022 v súťaží S Maratón.

      S Maratón je súťaž určená  pre 1. až  4. ročník odboru staviteľstvo, operátor stavebnej výroby a 1. ročník odboru stavebníctvo. Zameraná je na softvérovú zručnosť v stavebných programoch. Na každú etapu 1 až 5 sa môžeš prihlásiť samostatne.

      Vypíš prihlášku, ktorú si môžeš vyzdvihnúť v učebni č.34  a č.35 a vyhraj skvelé ceny.

      Tešíme sa na teba!

     • CYBER CYRANO Nie si na internete? Ty neexistuješ!!!

     • Dom kultúry v Námestove si k medzinárodnému dňu bez násilia (4. apríl) pripravil bohatý program. Jeho súčasťou bolo aj divadelné predstavenie o kyberšikane CYBER CYRANO, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Táto hra je inšpirovaná skutočným príbehom a ukazuje, aká tenká hranica existuje medzi skutočnou a virtuálnou realitou. V nádhernom online svete, za dokonale spracovanými fotografiami, nie je vždy človek, ktorého čakáte. Hra zobrazuje virtuálnu realitu ako prostriedok riadený, využívaný a zámerne zneužívaný používateľmi. Mladí ľudia často podľahnú atraktívnemu, aj keď klamlivému virtuálnemu svetu, na úkor možno všednejšej, ale aspoň skutočnej každodennej reality svojho života.

     • SÚŤAŽ- ARMWRESTLING (Pretláčanie pravou rukou)

     • Dňa 06. 04. 2022 o 13.30 hod. sa v našej telocvični uskutoční školské kolo pretláčania rukou. Bude to postupové kolo na stredoslovenské kolo a neskôr celoslovenské kolo tejto súťaže.

      Dňa 08.04.2022 t. j. piatok, bude na pôde Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne (Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín) oblastné kolo pre všetky SŠ na strednom Slovensku.

       

      Súťažiť sa bude v kategóriách:

      • Dievčatá: do 60 kg, nad 60 kg;
      • Chlapci: do 65 kg, do 70 kg, do 80 kg, nad 80 kg.

       

      Bližšie otázky- Mgr. Mikuška Ľuboš