• Upozornenie!

     • Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 99/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest bude od 15. marca 2021  povinný respirátor vo všetkých interiéroch (okrem vlastnej domácnosti).

      V exteriéroch bude naďalej možné nosiť aj rúška, šály či šatky.

     • Oznam

     • V prípade žiadosti potvrdenia o návšteve školy, môžete si ho vyžiadať emailom sekretariat@sostno.sk a bude Vám obratom zaslané. Taktiež si môžete emailom  vyžiadať informácie o vyplácaní  štipendií. 

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Aj tento rok sa na našej škole konala Olympiáda v anglickom jazyku, tento ročník bol ale iný - online. Posledný novembrový týždeň si zmerali svoje vedomosti tí najlepší. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí si popri dištančnej výučbe našli čas a zapojili sa.

      Výsledky školského kola sú nasledovné:

      1. miesto: Ondrej NODŽÁK
      2. miesto: Filip NÁKAČKA
      3. miesto: Viliam MOČÁRNIK

      Blahoželáme a želáme veľa chuti a odhodlania do ďalšieho štúdia anglického jazyka.

     • Milé študentky/študenti zapojte sa do súťaže

     • Vytvorte dizajn/obrázok a dostaňme ho na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov 2021! 

      Podmienky súťaže :

      ▪Dizajn by mal byť o jazykoch a nie o krajinách. Prosíme vás, nepoužívajte vlajky ani iné symboly štátov. 

      ▪Môžete použiť maximálne tri farby.

      Dizajn by nemal byť zložitý a nemal by obsahovať veľa malých detailov. Jednoduchosť umožní väčšiu kvalitu tlače. 

      ▪Maximálny priestor na tlač dizajnu je 30 cm x 30 cm, bude umiestnený na tričku vpredu. Nepresiahnite tento rozmer. 

      ▪Dizajn nemôže obsahovať logá ani iné materiály tretej strany.

       

      ▪Zaslaním vášho dizajnu súhlasíte s jeho využitím na stránkach EDL, na tričkách a na iných promočných médiách (ako napr. Facebook a iné letáky) a to ZADARMO. Vaše meno bude s dizajnom samozrejme vždy zverejnené.  Termín školského kola: 30. október 2020 Návrhy odovzdávajte Mgr. Kubovej

       

     • Vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže VELUX – Rodinný dom

     • Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., pod záštitou ŠIOV vyhlásila výsledky súťaže 12. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX. Nepriaznivá epidemiologická situácia nedovolila žiakom osobne sa zúčastniť vyhlasovania výsledkov súťaže, a preto sa organizátori rozhodli  zverejniť výsledky vo štvrtok 18.06.2020 o 10:00 hod. cez slávnostný stream (https://sk-sk.facebook.com/rodinnydomVELUX/ ).

      Zo školského kola postúpili z našej školy títo žiaci: 1. Dávid Gurka, 2. Lívia Mikosová, 3. Anton Kutlák, s divokou kartou: Karol Vonšák a Andrej Florek. V ťažkej konkurencii sa im síce nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj napriek tomu získali nové skúsenosti do praxe a poukážky v hodnote 40 €. Musíme pripomenúť, že tento školský rok to mali žiaci oveľa ťažšie ako po minulé roky, nakoľko vytvárali svoje projekty doma. Ak bola potrebná konzultácia, prebiehala online. O to viac si ceníme snahu študentov, ktorí sa do súťaže zapojili.

       

      Chceli by sme sa poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zapojili do súťaže a tešíme sa na ich práce aj na budúci rok.

     • Oznam o vyhlásení 2. kola prijímacieho konania

     •             Námestovo 12. 06. 2020

       

      R o z h o d n u t i e

      Riaditeľ SOŠt Námestovo, Komenského 496/37 v Námestove  v súlade s par. 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 11. 06. 2020

      r o z h o d o l

      o vyhlásení 2. kola prijímacieho konania pre školský rok 2020/21 dňa 19.06.2020 na nenaplnený počet miest pre žiakov do prvého ročníka :

      • 4 – ročných študijných odborov

      2411 K  mechanik nastavovač                                               3 miesta

      3656 K operátor stavebnej výroby                                       5 miest                      

      3650 M staviteľstvo                                                               4 miesta

       

      • 3 – ročných učebných odborov

      2433 H obrábač kovov                                                          6 miest

      2487H 01 autoopravár – mechanik                                      4 miesta

      3661 H murár                                                                       2 miesta

      3663 H tesár                                                                         2 miesta

      2464 H strojný mechanik                                                      6 miest           

      3678 H inštalatér                                                                  1 miesto

       

      Prihlášky do 2. kola musia byť doručené na adresu SOŠt najneskôr do dňa prijímacieho konania do 8.00 hod.

      Kritéria prijímacieho konania sú platné ako pre 1. kolo.

      Výsledky prijímacieho konania 2. kola zverejní škola na svojej webovej stránke a na výveske v škole v deň prijímacieho konania.

       

       

                                                    

                                                                                                                Ing. Jozef  K r u ž e l, v. r.

                                                                                                                            riaditeľ           

       

       

       

     • „List odo mňa v roku 2030“

     • Žiaci Michal Baraniak, Boris Bugan a Viliam Močárnik sa zapojili svojimi takmer 700 slovnými esejami v anglickom jazyku do medzinárodnej esejistickej súťaže pre deti a mladých na tému „List odo mňa v roku 2030“  („A LETTER FROM MYSELF IN 2030“), ktorej organizátorom je nadácia The Goi Peace Foundation Japan prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky.

      Úlohou bolo napísať v roku 2030 list svojmu súčasnému (2020) ja, v ktorom opísali stav sveta, spôsob, akým ľudia žijú, čo oni sami v spoločnosti robia a čokoľvek, čo by chceli odkázať svojmu súčasnému ja.

      Všetky tri eseje boli nápadité a jazykovo na vysokej úrovni. Pevne veríme, že svoju kreativitu a vedomosti budú aj naďalej rozvíjať.

     • Voľné miesta po 1.kole PS

     •  

       

      Pocet_ziakov_volne_miesta.docx

       

      •           2411K  mechanik nastavovač                 19                                          3 miesta
      •           3656 K operátor stavebnej výroby          14                                           5 miest
      •           3650 M staviteľstvo                                16                                          4 miesta
      •           2433 H obrábač kovov                             6                                           4 miesta
      •           2487H 01 autoopravár – mechanik         16                                          4 miesta
      •           3661H murár                                           14                                          2 miesta
      •           3663H tesár                                              8                                           2 miesta
      •           2464H strojný mechanik                          7                                            5 miest

       

       

       

       

       

      Námestovo  05.06.2020                                                    Ing. Jozef Kružel

                                                                                               riaditeľ školy, v. r.

       

     • Certifikát Cenkros 4

     • Spoločnosť KROS a.s. ponúkla aj tento rok možnosť naším žiakom zúčastniť sa testovania a získať študentský certifikát  Cenkros 4. Tento rok sa rozhodli popasovať so zadaniami a získať certifikát  traja naši študenti, ktorí úspešne zdolali testovanie aj praktické úlohy, a tak preukázali zručnosti v oblasti stavebných rozpočtov a práce s programom CENKROS 4.

     • OZNAM

     • Uzatvorenie známok za II. polrok školského roka 2019/2020 bude 19. júna 2020. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Milí žiaci, máte jedinečnú príležitosť z pohodlia domova, vlastným tempom vypracovať zadania, projekty, úlohy z jednotlivých predmetov a ukončiť školský rok 30. júna 2020. Tí, ktorí neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, budú preskúšaní posledný augustový týždeň.

     • Súťaž - Rodinný dom VELUX

     • Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., pod záštitou ŠIOV vyhlásila ďalší ročník obľúbenej súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo mali možnosť presvedčiť nás o svojich projekčných zručnostiach.

      Úlohou žiakov bol návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru. Podľa podmienok súťaže mali študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie objektu s použitím výrobkov VELUX a práce odovzdať do 15.05.2020.

      Tento rok sa do súťaže zapojilo päť žiakov: Lívia Mikosová, Karol Vonšák, Anton Kutlák, Dávid Gurka, Andrej Furdek.

      V tomto roku sme využili možnosť, aby školské kolo súťaže vyhodnotila spoločnosť VELUX - architekti z VELUXU vyhodnotia projekty a určia poradie postupujúcich študentov do celoštátneho kola. Poradie žiakov zverejníme po vyhodnotení.