• Okresné kolo v bedmintone

     • Našu  školu    tradične  reprezentovali v tomto  športe  dve  družstvá. Chlapci  po  súboji  si  vybojovali I. miesto  a postup  na  krajské  kolo  a dievčatá  obsadili  po  peknom  výkone  II. miesto.  Chlapci  na  krajskom  kole  obsadili V. miesto v skupine.

     • Krajské kolo vo futsale, Martin 8.11.2018

     • Po  víťazstve  v okresnom  kole / Námestovo/ a víťazstve  nad  Dolným  Kubínom  a Nižnou v regionálnom  kole  naše  družstvo /viď foto/ si  úspešne  počínalo  aj  v rámci  krajského  kola,  kde  obsadilo z piatich  družstiev  pekné  tretie miesto. Blahoželáme.

     • Okresné a krajské kolo v cezpoľnom behu

     • Na  okresnom  kole  nás  reprezentovali  družstvá  chlapcov  a dievčat. Naše  družstvo  chlapcov  obsadilo  I. miesto a postúpilo  na  krajské  kolo. Družstvo  dievčat  obsadilo  pekné  tretie  miesto  a víťazom  jednotlivcov  sa  stala  Janka  Kavoňová, ktorá  taktiež  postúpila  na  krajské  kolo. Na krajskom  kole  v tvrdej  konkurencii chlapci obsadili   6. miesto a v rámci  jednotlivcov 16 .miesto.

                                                                                                 Mgr. František  Marčok

     • Okresné kolo v stolnom tenise a Zober raketu nie drogy.

     • To  sú  akcie,  kde  si  naše  družstvo zabojovalo  vo  finále. V Nižnej  obsadilo  v tvrdej  konkurencii pekné  II.  miesto  a v rámci  okresu  nemali  premožiteľov, získali  I.  miesto a postup  na   krajské  kolo.

     • Veľká bojovnosť našich žiakov

     • Dňa 9.11.2018 sme sa zúčastnili okresnej súťaže vo florbale. Náš tím obsadil pekné druhé miesto pred gymnáziom. Gymnázium malo vo svojej zostave až deviatich ligistov, tak bolo jasným favoritom. Napriek tomu sme ho riadne potrápili. Našim chlapcom ďakujeme za predvedenú hru a bojovnosť.

     • Banská Bystrica našimi očami

     • Dňa 09.10.2018 sme sa my, žiaci prvého ročníka (I.A, I.B, I.C, I.D), zúčastnili literárnovednej exkurzie v Banskej Bystrici. Po príchode na miesto sme svoje zvedavé pohľady  upriamili na súsošie Múzea SNP s názvom Obete varujú. V múzeu sme si vypočuli zaujímavý výklad sprievodcu, ktorý ich upozorňoval na vzácne predmety vo vitrínach spojené s našimi dejinami. Najviac nás zaujali rôzne typy starých zbraní, ktoré sú súčasťou zbierky, ale aj návšteva Skanzenu ťažkej bojovej techniky, kde sme si prezreli modely bojových vozidiel. V neposlednom rade sme navštívili Lietadlo Li-2, v ktorom sme sa dozvedeli príbeh o jeho histórii a spoločne sme sa odfotografovali.  

     • KOŽaZ

     • V mesiaci október sa pre žiakov tretích ročníkov uskutočnil Kurz na ochranu života a zdravia – KOŽAZ. Jeho cieľom je zvýšiť u žiakov telesnú zdatnosť, psychickú odolnosť, sebavedomie a pripraviť ich na mimoriadne situácie v živote. Snahou všetkých pedagógov bolo, aby si žiaci odniesli do života čo najviac praktických a teoretických vedomostí.

       

      Prvý deň sme strávili v telocvični, kde sa žiaci zdokonalili v zdravotnej príprave. Oboznámili sa so základmi prvej pomoci, dokonca mali možnosť odskúšať si resuscitáciu. Ďalšou zaujímavou časťou bola streľba, v rámci ktorej sme sa naučili strieľať zo vzduchovky. Strieľalo sa na terč v ľahu aj v stoji. Naši telocvikári nás potrápili s topografiou, pričom nám ukázali ako narábať s buzolou, orientovať sa na mape, či určiť svetové strany pomocou polohy slnka v čase a priestore. Venovali sme sa aj dopravnej výchove, kde sme si v krátkosti pripomenuli zásady bezpečného správania sa na cestách.

       

      Druhý deň nás čakala túra, ktorá bola pre všetkých nezabudnuteľná. Vybrali sme sa Kvačianskej doliny. Čaká na nás príjemná prechádzka v malebnom, horskom prostredí, ktorá sa každému vryla do pamäte. Videli veľmi pôsobivý skalný útvar Jánošíkova hlava, rokliny, a na konci, malebné Mlyny Oblazy. Naša cesta bola o to zaujímavejšia, že nám počasie doprialo naozaj veľa slnečných lúčov. Počas našej cesty boli žiaci vedení k ochrane, úprave, čistote prírodného prostredia a k poznávaniu prírodných úkazov.

       

      Tretí – posledný deň sme sa vybrali ku našej Oravskej priehrade. Vzali sme so sebou vrecia a náš cieľ bol jasný – vyčistiť okolie priehrady od odpadkov rôzneho druhu. Nakoniec sme si za odmenu opiekli klobásu, posedeli, a takto príjemne zakončili kurz.

     • The Heroes (Hrdinovia)

     • Všetci obdivujeme hrdinov, túžime sa ocitnúť na ich mieste, žiť ich životy a vo všetkom napodobňovať ich veľké činy. Najmä dospievajúca mládež cíti potrebu identifikovať sa s niekým lepším, výnimočným, no častokrát zabúdame na to, že skutoční hrdinovia nie sú tí z televíznych obrazoviek, ale nenápadne žijú medzi nami.

      Anketa Detský čin roka už dve desaťročia predstavuje príbehy malých hrdinov, ktorí svojím konaním pozitívne ovplyvňujú svet okolo nás. Niektorí zachránili ľudský život, iní sa príkladne starajú o mladších súrodencov, chorých príbuzných. Práve na tomto skutočnom hrdinstve je založený scenár divadelného predstavenia v anglicko-slovenskom jazyku pod názvom The Heroes (Hrdinovia). Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s postavami hrdinov, ktorí dokážu svojím príbehom diváka osloviť, a zároveň si obohatiť anglickú slovnú zásobu a frázy z reálneho života.

     • Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac

     • Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac

      Návšteva Zariadenia pre seniorov v Námestove

      V rámci projektu „Mládež v pohybe“ sme sa zamerali na jeden veľmi aktuálny problém, a to, že súčasná mládež javí o našich seniorov umiestnených v zariadeniach čoraz menší záujem.

      Spoliehajú sa na to, že je o nich dobre postarané, že majú svoje rodiny, ktoré sa majú o nich zaujímať. Nevnímajú potrebu s nimi rozprávať, počúvať ich, pretože sa ich to osobne nedotýka. Neuvedomujú si, že niektorí svoje rodiny už nemajú a jediný záujem o nich prichádza zo strany personálu. Aktívna spolupráca medzi generáciami je nevyhnutná – vypestujú si návyky, ktoré budú môcť aplikovať pri svojich blízkych.  Možnosť spolupráce so seniormi možno navonok pre mladých znie namáhavo, ale nie nemožno.

      Ľudové melódie, vtipné scénky, tvorivé dielne a k tomu všetkému aj mladí, nadšení ľudia v krojoch. Tak tomu sa hovorí dokonalá kombinácia.S takýmto programom sme navštívili dôchodcov v Zariadení pre seniorov v Námestove. Našim cieľom bolo spríjemniť im predpoludnie, potešiť ich, priviesť na iné myšlienky a vyčariť úsmev na ich tvárach. Zvuk heligónok a saxofónov ich natoľko očaril, že sa do spevu zapojil úplne každý. Piesne sa striedali s veselými scénkami a nakoniec si samotní dôchodcovia mohli vyskúšať v rámci tvorivých dielní zdobenie medovníkov, ktoré môžu potom venovať svojim blízkym, alebo osobám, ktorým sa chcú za niečo poďakovať. Túto možnosť využili a zistili, že to nie je až také ľahké, ako sa zdá na prvý pohľad. A preto im s tým veľmi radi pomohli naši žiaci.

      Projekt pozostával z niekoľkých fáz, v rámci ktorých sme sa navzájom spoznali a vďaka spoločnej debate sme sa s nimi zoznámili, navzájom sa počúvali a prijímali cenné informácie hlavne ohľadom folklóru.Folklór je nevyčerpateľná studnica, z ktorej sa vždy dá čerpať a ktorá je blízka všetkým generáciám, predovšetkým na hornej Orave. Žiaci zapojení do projektu majú k nemu naozaj blízko.

      Pripravené bolo aj občerstvenie v podobe koláčov, medovníkov či ovocia, a okrem toho dostal každý účastník, seniori aj žiaci,  na záver pamiatkový predmet. V rámci jednotlivých fáz išlo o obojstranné učenie sa, pri ktorom sme sa snažili budovať aj vzájomný rešpekt.

     • „IMPULZY - Námestovské autorské čítania“

     • Dom kultúry v Námestove organizoval dňa 08. októbra 2018 už VII. ročník „Námestovských autorských čítaní“, čím nadviazal na úspešné predchádzajúce ročníky, na ktorých spisovatelia propagovali slovenskú literatúru medzi stredoškolskými študentami. V priestoroch mestskej knižnice čítali zo svojej tvorby Miloš Janoušek a Jaroslav Klus. Celé podujatie moderoval Peter Zemaník.

      Žiaci III.C, ktorí sa podujatia zúčastnili, si vypočuli krátke ukážky a dozvedeli sa niečo zo života súčasných spisovateľov. Cieľom autorského čítania bolo popularizovať čítanie súčasnej slovenskej poézie a prózy a inšpirovať  k písaniu vlastnej tvorby.

       

     • Po stopách histórie Oravy

     • Štvrtáci sa každoročne vydávajú po stopách histórie Oravy.  Tak tomu bolo aj 28. septembra. Navštívili jej dominantu, Oravský hrad, jeden z najnavštevovanejších hradov.

      Oravské hradné bralo, na ktorom sa nad hladinou rieky Oravy a nad obcou Oravský Podzámok vypína Oravský hrad, bolo oddávna opevneným hradiskom. Prvý raz sa hrad v písomných zmienkach spomína až v druhej polovici 13. storočia.  Návštevníkom  ponúka množstvo zaujímavostí. Najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava. Po prekonaní viac ako 300 schodov sa vám z hradu naskytne krásny pohľad na okolité kopce. Okrem týchto úchvatných výhľadov ponúka  hrad omnoho viac. Presvedčili sa o tom i štvrtáci našej školy.

      Sprievodca im priblížil, ako prebiehal život na hrade v minulosti. Previedol ich hradom a ukázal  miestnosť, kde sa uzatvárali rôzne dohody. Pozornosť pútali spoločenské miestnosti zdobené portrétmi vlastníkov hradu Thurzovcov, spálne šľachty i slúžok, zbrane a v neposlednom rade aj hradná studňa, ktorej voda, ako sa neskôr zistilo, bola kontaminovaná. Ľudia žijúci na hrade boli preto istý čas nútení piť pivo či víno. Študenti sa prešli aj popod tri hradné brány. Tie slúžili v minulosti aj ako obranný systém. Do niektorých častí hradu sa žiaci žiaľ nedostali, kvôli rekonštrukcii.

      Oravský hrad je miestom, kde sa človek prenesie v čase o niekoľko storočí späť. To mu umožní pozastaviť  sa, zamyslieť sa a oddýchnuť si. Aj to sú dôvody, prečo sa tu tak radi vraciame a zvyšujeme jeho návštevnosť.

                                                                                                                            Anton Kutlák

     • Autodesk Certificate of Completion

     • Autodesk Academia Program je forma spolupráce softvérovej firmy Autodesk so strednými a vysokými školami, naša škola je členom programu od roku 2009.

      Aj v školskom roku 2017/2018 naši žiaci získali certifikát s medzinárodnou platnosťou Autodesk Certificate of Completion v programoch AutoCAD 2D dokumentácia a Autodesk Revit Architecture. Žiaci počas štúdia získavajú teoretické vedomosti i praktické zručnosti spracovávaním konkrétnych zadaní, ročníkových prác/projektov, ktoré sú podkladom pre získanie certifikátu.

     • Športový deň

     • Koncom júna sme zorganizovali deň plný zábavy, športu, hier a súťaženia. Pozostával z množstva aktivít, ktoré by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií, a to pohybové a oddychové.

      V pohybových aktivitách  sa žiaci snažili trafiť šípky do terča, navigovať spolužiaka cez prekážkovú dráhu, zvládnuť hru Twister, či dostať čo najviac osôb do vymedzeného priestoru.

      K oddychovým aktivitám sme zaradili fúkanie balónov na čas, hru Aktivity, súťaž s autíčkami na ovládanie a streľbu zo vzduchovky.

      Žiaci vytvorili družstvá, v ktorých potom súťažili. Rôzne typy aktivít mali podporiť súťaživosť, spoluprácu v skupine a vzájomnú dôveru.

      Na záver bolo vyhlásené poradie jednotlivých družstiev. Víťazi boli odmenení sladkými odmenami.

     • Wieliczka

     •  

      Myslíte, že na konci školského roka sa toho už veľa nedeje? Opak je pravdou. CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizoval 27. 06. 2018 koncoročný výlet do soľnej bane Wieliczka, ktorá sa nachádza na juhu Poľska, len pár kilometrov od mesta Krakov. Baňa patrí medzi najstaršie na svete. Je hlboká 327 m, dlhá približne 300 km a má deväť podlaží.

      Tak ako je toto miesto jedinečné, tak jedinečných máme i my na našej škole žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspešne reprezentovali školu a aktívne sa zapájali do rôznych aktivít. Za námahu a úsilie, ktoré vynaložili v tomto školskom roku im bol odmenou práve výlet do soľnej bane.

      Žiaci SOŠt na vlastné oči uvideli slané podzemné jazierka, ťažobné komory, banské stroje, stáročné drevené konštrukcie, či nádhernú kaplnku sv. Kingy, ktorá sa nachádza 101 m pod zemou.

      Cesta bola dlhá, ale naši žiaci si ju spríjemnili hudbou a spevom.

     • „OLYMPIJSKÝ DEŇ“ - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

     • Dňa 27.6.2018 sa na našej škole uskutočnila športová akcia -olympijský deň. „Olympijský deň“ je príležitosť na to, aby motivoval všetkých ľudí k tomu, že budú vykonávať čo i len tie najjednoduchšie aktivity, aby boli viac fyzicky aktívni. Z aktuálnych možností realizácie populárnych športovnašej školy, o ktorých je záujem medzi našimi žiakmi, sme vybrali plážový volejbal. Napriek tomu, že počasie nebolo ideálne sa akcia nadmieru vydarila a s chuťou sme si zacvičili pod vlajkou piatich kruhov. Veď si pozrite fotky.

     • Súťaž Rodinný dom VELUX – Bratislava

     • Počas horúceho dňa, 20. júna 2018, sa odborníci z praxe, architekti a zástupcovia spoločnosti  Velux a ŠIOV stretli so študentami v Bratislave, aby slávnostne vyhlásili výsledky 10. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX.

                  Žiakom našej školy: Erikovi Djobekovi, Blažejovi Luscoňovi a Dávidovi Gurkovi sa v ťažkej konkurencii síce nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj napriek tomu využili rady do praxe a odbornú kritiku poroty. Okrem toho získal každý zúčastnený poukážku v hodnote 40€, nové skúsenosti, spoznal nových ľudí a zažil neopakovateľný zážitok.

      My sa už teraz nevieme dočkať 11. ročníka súťaže. A dúfame, že takisto aj Vy!

     • SÚŤAŽ V STAVBE RODINNÉHO DOMU Z VLNITEJ LEPENKY

     •  

      Od decembra prebiehala na našej škole ,,Súťaž stavby z vlnitej lepenky“ s témou: Rodinný dom. 5. ročník súťaže dopadol na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu modelov dohliadalo odborné oko koordinátorov jednotlivých skupín.

      Do súťaže sa zapojilo 8 družstiev (1 družstvo – 3 žiaci). Svojej úlohy sa zhostili naozaj excelentne a vďaka ich zodpovednému prístupu môžeme teraz obdivovať výsledky ich práce. 

       

      Odborná porota pridelila body v jednotlivých kategóriách a určila nasledovné poradie:

      • 1. miesto získal model č. 4, ktorý zhotovili Matúš Stašák, Martin Mokoš
      • 2. miesto získal model č. 1, ktorý zhotovili Šimon Topor, Peter Vonšák
      • 3. miesto získal model č. 2, ktorý zhotovili Daniel Večerek, Lukáš Madleňák

      Na záver sa 19. 06. 2018 konalo slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním cien.

       

      Všetkým žiakom sa chceme poďakovať za účasť a zodpovedný prístup. Už teraz sa tešíme na budúci ročník súťaže.

     • TÝŽDEŇ BOJA PROTI ZÁVISLOSTIAM

     • V súčasnosti toleruje spoločnosť niektoré druhy návykových látok ako bežnú súčasť života, aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia. Táto skutočnosť podnecuje v mladých ľuďoch mylný dojem a nevnímajú závislosti ako problém. Preto ani nemajú potrebu o tom hovoriť.

      So zvýšeným záujmom sa venujeme témam závislostí zvyčajne počas medzinárodného dňa boja proti drogám a proti závislostiam (26.jún), a počas Európskeho týždňa boja proti drogám (tretí novembrový týždeň) – zdá sa nám to ale málo, a preto sme v rámci projektu zorganizovali vlastný Týždeň boja proti závislostiam. Chceli sme tým prispieť k prevencii závislostí a rozvíjať voľnočasové aktivity mládeže v stredných školách a školských zariadeniach. Ak chceme odstrániť závislosti, musíme najskôr odstrániť jeho príčinu.

      V rámci Týždňa boja proti závislostiam sme sa snažili priblížili vážnosť týchto tém cez zážitkovú metódu, didaktickú hru, šport a metódu dialógu. Doterajšia pasivita žiakov k tejto problematike sa zmenila na aktívne sebavyjadrenie. Počas piatich dní sme pre žiakov zviditeľnili aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

       

      prvý deň sme sa oboznámili s problematikou závislostí, spoznali sme sa navzájom ako skupina pomocou hier. (Hviezda identity, Stretnutie so životom, Moja mapa života).

      Druhý deň sme začali filmovým dokumentom Katka – ktorý mapuje štrnásť rokov v živote mladej narkomanky a jej márneho zápasu so závislosťou.

      Tvorivé dielne boli hlavnou témou tretieho dňa. Spoločne sme vytvorili panel, ktorý odzrkadľuje problematiku závislostí a naše názory na ňu. Okrem toho sme vytvorili propagačný leták – zameraný na prevenciu.

      Štvrtý deň sa niesol v znamení športu. Zorganizovali sme volejbalový turnaj, v ktorom si vybraní žiaci zahrali proti sebe. K tomu sa mohli občerstviťtzr. „zdravým dopingom“. Chceli sme tým poukázať, že dobiť energiu, odbúrať stres môžu aj pomocou športu, čokolády či ovocia. Sami si môžu vybrať z bohatej ponuky.

      piaty deň sme vyhodnotili priebeh Týždňa boja proti závislostiam, zhrnuli sme si najdôležitejšie informácie, ku ktorým sme sa spoločne dopracovali. Vyhodnotili sme najlepšie práce a ocenili účastníkov projektu a víťazov volejbalového turnaja.

     • „Môj originálny čitateľský denník“

     • Všetci žiaci našej školy mali možnosť zapojiť sa do literárnej súťaže: „Môj originálny čitateľský denník.“ Ich úlohou bolo do 18.05.2018odovzdať originálne spracovaný denník, ktorý bude obsahovať minimálne 5 rozborov literárnych diel, ilustrácie a zaujímavýobal. Pri hodnotení prideľovala komisia body za literárny rozbor diel, gramatiku, formu denníkov a kreativitu.

      Po sčítaní bodov sa rozhodlo, že do krajského vyhodnotenia súťaže postúpili:

       

      Denník1 vytvorený tímom v zložení: Bianka Ondrigová, Eva Slovíková, Matej Miček    

      Denník2 vytvorený tímom v zložení: Adam Zavoďančík, Ľubomír Judiak, Andrej Jakubjak

                             

      V školskom kole boli denníky, ktoré sa umiestnili naprvých dvoch miestach odmenené vecnými cenami a ostatným účastníkom sa ušla sladká odmena.

       

      Začiatkom júna sa konalo krajské kolo v Žiline. Odborná komisia posúdila denníky, ktoré vyhrali v školských kolách. V silnej konkurencii sa našim naozaj darilo. Denník 2, vytvorený druhým tímom zaujal vo všetkých kategóriách a získal 1. miesto.

       

      Gratulujeme!