• „OLYMPIJSKÝ DEŇ“ - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

     • Dňa 27.6.2018 sa na našej škole uskutočnila športová akcia -olympijský deň. „Olympijský deň“ je príležitosť na to, aby motivoval všetkých ľudí k tomu, že budú vykonávať čo i len tie najjednoduchšie aktivity, aby boli viac fyzicky aktívni. Z aktuálnych možností realizácie populárnych športovnašej školy, o ktorých je záujem medzi našimi žiakmi, sme vybrali plážový volejbal. Napriek tomu, že počasie nebolo ideálne sa akcia nadmieru vydarila a s chuťou sme si zacvičili pod vlajkou piatich kruhov. Veď si pozrite fotky.

     • Súťaž Rodinný dom VELUX – Bratislava

     • Počas horúceho dňa, 20. júna 2018, sa odborníci z praxe, architekti a zástupcovia spoločnosti  Velux a ŠIOV stretli so študentami v Bratislave, aby slávnostne vyhlásili výsledky 10. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX.

                  Žiakom našej školy: Erikovi Djobekovi, Blažejovi Luscoňovi a Dávidovi Gurkovi sa v ťažkej konkurencii síce nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj napriek tomu využili rady do praxe a odbornú kritiku poroty. Okrem toho získal každý zúčastnený poukážku v hodnote 40€, nové skúsenosti, spoznal nových ľudí a zažil neopakovateľný zážitok.

      My sa už teraz nevieme dočkať 11. ročníka súťaže. A dúfame, že takisto aj Vy!

     • SÚŤAŽ V STAVBE RODINNÉHO DOMU Z VLNITEJ LEPENKY

     •  

      Od decembra prebiehala na našej škole ,,Súťaž stavby z vlnitej lepenky“ s témou: Rodinný dom. 5. ročník súťaže dopadol na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu modelov dohliadalo odborné oko koordinátorov jednotlivých skupín.

      Do súťaže sa zapojilo 8 družstiev (1 družstvo – 3 žiaci). Svojej úlohy sa zhostili naozaj excelentne a vďaka ich zodpovednému prístupu môžeme teraz obdivovať výsledky ich práce. 

       

      Odborná porota pridelila body v jednotlivých kategóriách a určila nasledovné poradie:

      • 1. miesto získal model č. 4, ktorý zhotovili Matúš Stašák, Martin Mokoš
      • 2. miesto získal model č. 1, ktorý zhotovili Šimon Topor, Peter Vonšák
      • 3. miesto získal model č. 2, ktorý zhotovili Daniel Večerek, Lukáš Madleňák

      Na záver sa 19. 06. 2018 konalo slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním cien.

       

      Všetkým žiakom sa chceme poďakovať za účasť a zodpovedný prístup. Už teraz sa tešíme na budúci ročník súťaže.

     • TÝŽDEŇ BOJA PROTI ZÁVISLOSTIAM

     • V súčasnosti toleruje spoločnosť niektoré druhy návykových látok ako bežnú súčasť života, aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia. Táto skutočnosť podnecuje v mladých ľuďoch mylný dojem a nevnímajú závislosti ako problém. Preto ani nemajú potrebu o tom hovoriť.

      So zvýšeným záujmom sa venujeme témam závislostí zvyčajne počas medzinárodného dňa boja proti drogám a proti závislostiam (26.jún), a počas Európskeho týždňa boja proti drogám (tretí novembrový týždeň) – zdá sa nám to ale málo, a preto sme v rámci projektu zorganizovali vlastný Týždeň boja proti závislostiam. Chceli sme tým prispieť k prevencii závislostí a rozvíjať voľnočasové aktivity mládeže v stredných školách a školských zariadeniach. Ak chceme odstrániť závislosti, musíme najskôr odstrániť jeho príčinu.

      V rámci Týždňa boja proti závislostiam sme sa snažili priblížili vážnosť týchto tém cez zážitkovú metódu, didaktickú hru, šport a metódu dialógu. Doterajšia pasivita žiakov k tejto problematike sa zmenila na aktívne sebavyjadrenie. Počas piatich dní sme pre žiakov zviditeľnili aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

       

      prvý deň sme sa oboznámili s problematikou závislostí, spoznali sme sa navzájom ako skupina pomocou hier. (Hviezda identity, Stretnutie so životom, Moja mapa života).

      Druhý deň sme začali filmovým dokumentom Katka – ktorý mapuje štrnásť rokov v živote mladej narkomanky a jej márneho zápasu so závislosťou.

      Tvorivé dielne boli hlavnou témou tretieho dňa. Spoločne sme vytvorili panel, ktorý odzrkadľuje problematiku závislostí a naše názory na ňu. Okrem toho sme vytvorili propagačný leták – zameraný na prevenciu.

      Štvrtý deň sa niesol v znamení športu. Zorganizovali sme volejbalový turnaj, v ktorom si vybraní žiaci zahrali proti sebe. K tomu sa mohli občerstviťtzr. „zdravým dopingom“. Chceli sme tým poukázať, že dobiť energiu, odbúrať stres môžu aj pomocou športu, čokolády či ovocia. Sami si môžu vybrať z bohatej ponuky.

      piaty deň sme vyhodnotili priebeh Týždňa boja proti závislostiam, zhrnuli sme si najdôležitejšie informácie, ku ktorým sme sa spoločne dopracovali. Vyhodnotili sme najlepšie práce a ocenili účastníkov projektu a víťazov volejbalového turnaja.

     • „Môj originálny čitateľský denník“

     • Všetci žiaci našej školy mali možnosť zapojiť sa do literárnej súťaže: „Môj originálny čitateľský denník.“ Ich úlohou bolo do 18.05.2018odovzdať originálne spracovaný denník, ktorý bude obsahovať minimálne 5 rozborov literárnych diel, ilustrácie a zaujímavýobal. Pri hodnotení prideľovala komisia body za literárny rozbor diel, gramatiku, formu denníkov a kreativitu.

      Po sčítaní bodov sa rozhodlo, že do krajského vyhodnotenia súťaže postúpili:

       

      Denník1 vytvorený tímom v zložení: Bianka Ondrigová, Eva Slovíková, Matej Miček    

      Denník2 vytvorený tímom v zložení: Adam Zavoďančík, Ľubomír Judiak, Andrej Jakubjak

                             

      V školskom kole boli denníky, ktoré sa umiestnili naprvých dvoch miestach odmenené vecnými cenami a ostatným účastníkom sa ušla sladká odmena.

       

      Začiatkom júna sa konalo krajské kolo v Žiline. Odborná komisia posúdila denníky, ktoré vyhrali v školských kolách. V silnej konkurencii sa našim naozaj darilo. Denník 2, vytvorený druhým tímom zaujal vo všetkých kategóriách a získal 1. miesto.

       

      Gratulujeme!

       

     • Cesty za poznaním II. sv. vojny

     • Zaujíma Vás história 2. svetovej vojny? Od jej skončenia uplynulo už viac ako 70 rokov. Človek by povedal, že všetko, čo by nám ju malo pripomínať, odvial čas. Často sa prechádzame lesom alebo dolinami nevediac, že sme práve minuli zákopy či betónový bunker. V stredu 06. 06. 2018 sme sa preto vydali na cestu po stopách obrovského utrpenia, ktoré spôsobil fašizmus.

      Výprava mala tri zastávky. Začínali sme v Bobrove, pokračovali v Oravskej Polhore a ukončili sme ju v Sihelnom. Exkurziu viedol PaedDr. Marián Slaničan, ktorý zasvätil žiakov I.A a I.C triedy do udalostí roku 1945. Z veľkého množstva informácií vybral tie, ktoré sa bezprostredne spájajú s územím Oravy.

      Na chvíľu sme sa tak presunuli do čias minulých a pripomenuli sme si trpkú etapu našich dejín. V Oravskej Polhore sa nachádza niekoľko betónových bunkrov, ktoré vytvárajú jednu líniu. Pán Slaničan vysvetlil žiakom ich význam a použitie. V Sihelnom sme okrem bunkrov narazili aj na zákopy. Veľa ľudí prejde popri nich bez toho, aby vedeli, že je to trpká pripomienka 2. sv. vojny.

      Na tieto nenápadné pozostatky vojny sme chceli upozorniť počas nezvyčajnej exkurzie. Súčasná mládež akoby sa pomaly dištancovala od histórie, ktorá ovplyvnila súčasnú podobu našej Oravy. Je dobré, keď sa mládež stretne s konkrétnymi pozostatkami vojny, pretože to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.

     • Strelecký viacboj

     • CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo dňa 31. mája 2018 v spolupráci so ZOTŠ Hruštín a športovým klubom polície Martin streleckú súťaž, ktorá sa už tradične konala na Strelnici v Hruštíne. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy, ktorí bojovali v streľbe z malorážky (ľah, stoj), v streľbe z veľkokalibrovej pištole a revolvera. Okrem súťaže mali žiaci možnosť vidieť ukážky streľby zo samonabíjacej guľovnice vz. 58, v podaní Jozefa Očkajáka, člena klubu vojakov v zálohe Hruštín. Akciu pripravil, viedol a o bezpečnosť sa staral vedúci streleckého krúžku na škole PaedDr. Marián Slaničan v spolupráci s Mgr. Františkom Marčokom a Mgr. Dušanom Baľákom. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme. Na prvom mieste skončil Dávid Večerek, na druhom Damián Maťovčík a na treťom Michal Jurášek. V tomto roku bola po prvý raz vyhlásená aj kategória dievčat. Na prvom mieste sa umiestnila Alexandra Dudová, na druhom mieste Michaela Vojtasová a na treťom mieste Petra Lachová.

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Opäť raz prichádza koniec školského roka a s ním aj čas rozlúčiť sa s našimi absolventmi, ktorí úspešne zvládli maturitnú skúšku. Po štyroch namáhavých dňoch, počas ktorých museli naši maturanti preukázať všetko to, čo sa naučili, čakala na nich v piatok, 25. 05. 2018, odmena v podobe maturitných vysvedčení. Slávnostne si ich prevzali z rúk triednych učiteľov a riaditeľa školy.

      Slovenská obchodná priemyselná komora ocenila certifikátom študentov IV.A triedy za výborné výsledky a zručnosti v oblasti ich odbornosti. Po odovzdaní maturitných vysvedčení odmenila škola všetkých, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky nielen z maturitných skúšok, ale aj počas celých štyroch rokov. Tých, ktorí sa pravidelne zapájali do organizovania rôznych podujatí, účinkovali v predstaveniach, či hrali na hudobných nástrojoch  ocenilo vecnými cenami CVČ.

       

      Milí absolventi, chceme vám zaželať, aby ste v každom čase robili správne rozhodnutia, aby ste mali okolo seba správnych ľudí , a aby sa Vám podarilo naplniť vaše túžby a sny.

     • Rozlúčka maturantov so školou

     • Niečo sa končí a niečo sa začína. 11. máj 2018 sa na našej Strednej odbornej škole technickej niesol v znamení lúčenia sa maturantov. Tradičná slávnostná rozlúčka nám pripomenula, že ubehol ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. Niektorí s úsmevom na perách, niektorí so sklonenou hlavou prichádzali, aby sa rozlúčili so školou, ktorá zaplnila študentské roky ich života.

      Do zborovne vstúpili so spevom a v hudobnom sprievode. Ešte pred odchodom na akademický týždeň sa tak chceli poďakovať všetkým pedagógom, ktorí ich počas štúdia sprevádzali.

      Poslednýkrát sa so svojou "alma mater" rozlúčili aj symbolicky za „tónov“ pre nich posledného zvonenia. Pri vychádzaní z budovy školy ich už čakal pán školník  so zvoncom v ruke, a tak im umožnil ešte raz počuť tento zvuk, ktorý ich sprevádzal celým štúdiom a ktorý dnes počuli naposledy.

       

     • Rodinný dom VELUX

     • Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol s. r. o., pod záštitou ŠIOV, vyhlásila 9. ročník súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo mali možnosť presvedčiť nás o svojich projekčných zručnostiach. Úlohou žiakov je návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru.

      Tento rok sa v rámci krúžku do súťaže zapojilo sedem žiakov: Dávid Gurka, Blažej Luscoň, Benjamín Páterek, Michal Odumorek, Patrik Masničák, Erik Djobek, Darina Štoberová

      Dňa 17. 05. 2018 sa konalo školské kolo, z ktorého postúpili na celoštátne kolo 4 žiaci:

      1. miesto – B. Luscoň,
      2. miesto -  D. Gurka,
      3. miesto - E. Djobek  
      4. Darina Štoberová s divokou kartou od poroty.

       

      Na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 20. 06. 2018 v Bratislave, im budeme držať palce.

     • Záujem mladých o programovanie CNC strojov

     • Nové praktické možnosti žiakom dáva učebňa na vyučovanie vybavená CNC technikou v kombinácii s výpočtovou technikou, ktorá je zároveň aj veľkou devízou vo vzdelávaní žiakov. Vzhľadom na dobré výsledky v príprave žiakov sme sa prihlásili do 4. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní.  Kvalifikačné kolo absolvoval žiak našej školy,  Strednej odbornej školy technickej Námestovo, Jozef Štepanovský  študijného odboru strojárstvo v Martine, kde si vybojoval postup do finále a skončil na peknom štvrtom mieste. Finále sa konalo 25. 04. 2018 až 27. 04. 2018 v Nitre na výstave Mladý tvorca 2018 na výstavisku Agrokomplex. Umiestnenie na tejto súťaži svedčí o tom, že práca našich učiteľov a majstrov odborného výcviku je kvalitná a naši žiaci sú dobre pripravení.

     • História slovenského národa

     • Tradície, kultúra a história nášho slovenského národa nie je ľahostajná mladým ľuďom. Dokázali to aj naši žiaci, ktorí 18.apríla 2018 sa zúčastnili školského kola dejepisnej súťaže Mladý Slovák 2018, do ktorej bolo zapojených 48 žiakov. Víťazmi školského kola sa stali Barbora Brňáková , Blažej LuscoňDávid Gurka. Prví dvaja umiestnení sa zúčastnili krajského kola v Žiline. Víťazom srdečne gratulujeme.

     • Branný súboj študentov v Žiline

     • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ozbrojené sily Slovenskej republiky organizovali 20. 04. 2018 Branný súboj študentov, ktorý je zameraný na podporu vlastenectva a branných zručností.

      Tento rok sa do boja zapojilo 9 družstiev z rôznych škôl. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Michal Macák, Ján Šimek, Jozef Horák, Michal Sitárik, Jakub Samek.

      Tí najlepší si zmerali sily v 6 kategóriách: Fyzická zdatnosť, ECHBO dráha, Topografia, Vedomostný test, Prvá pomoc, Streľba. Naši zástupcovia získali spolu 979 bodov a obsadili vynikajúce 4 miesto.

      Prínosom súťaže bola hlavne skutočnosť, že žiaci si v praxi mohli vyskúšať predovšetkým svoje fyzické schopnosti v náročných podmienkach – čo môžu uplatniť aj v reálnom živote.

     • „Ako som sa dostal na dno“ Beseda s klientami Resocializačného centra Návrat.

     • V blízkosti vodnej nádrže Orava, v malebnej dedinke Bobrov, sa nachádza Resocializačné centrum – Návrat. Je určené všetkým, ktorí sa dobrovoľne rozhodli zmeniť svoj život a vzdať sa drogy, ktorá ich ovláda. Snažia sa vybudovať svoju novú existenciu a identitu.

      Pätnásti z nich zavítali aj medzi nás, aby sa podelili o svoju minulosť, zlú skúsenosť a aktuálne pocity. V utorok, 27.02.2018 sme sa zhromaždili v Kultúrnom dome v Námestove a pozorne počúvali.

      Sme radi, že sa nám zdôverili s tým, ako  bojujú s touto nemocou. Len oni najlepšie vedia, koľko sily a námahy stojí obyčajné a hlavne dôstojné prežitie dneška. Sú to ľudia, ktorým vlastná závislosť, alebo závislosť ich blízkych ukázala inú tvár života. Poznajú vážnosť tejto choroby. Choroby, z ktorej môže uzdraviť len vôľa, odhodlanie a porozumenie.

       

      Mladí ľudia si v súčasnosti neuvedomujú skryté nástrahy v podobe drog, alkoholu a tabaku. Popritom nemajú potrebu hovoriť o tomto probléme, pretože ho nevnímajú ako problém. Cítia sa výkonnejší, šťastnejší a dospelejší. Realizáciou tejto besedy sme chceli prispieť k prevencii závislostí mládeže.Reálne výpovede závislých ľudí, ktorí dlho nevedeli nájsť tú správnu cestu, im možno otvoria oči.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 05. – 16. 2. 2018 sa uskutočnil pre žiakov 1. ročníka SOŠt Námestovo lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Sihelné. Po príchode boli žiaci rozdelení do niekoľkých družstiev, v rámci ktorých sa sústredili na zdokonalenie lyžiarskych a snowboardových zručností. Lyžiarsky výcvik vyvrcholil záverečnou súťažou v slalome v piatok 16. 2. 2018. Súťažili sme v niekoľkých kategóriách a to: 1. slalom na lyžiach –  chlapci; 2. slalom na lyžiach – dievčatá; 3. slalom na snowboarde – chlapci. Tí najrýchlejší sa symbolicky postavili na stupienky víťazov a boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Počas celého týždňa nám počasie doprialo aj snehu aj slnka. Priamo uprostred strediska v nádhernom oravskom prostredí bol výhľad z vrcholu neuveriteľne krásny.Všade plno snehu – po dlhom čase poriadna zima. A svah? Úžasný a veľmi dobre upravený.

     • Školské kolo biblickej olympiády

     • Biblická olympiáda je súťaž organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Usporadúva sa každý školský rok a je zameraná na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky zo štúdia Biblie. Okrem prehlbovania a rozširovania vedomostí je poslaním súťaže viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, rozvíjať ich záujem o poznanie, sebavzdelávaniu a sebavýchovu. Pomáha viesť mládež k zodpovednému vzťahu k mravným hodnotám.

      Do súťaže sme sa zapojili aj tento rok a víťazmi sa stali:

      1. MIESTO

      Dávid Holubiak

      2. MIESTO

      Dávid Majcher

      3. MIESTO

      Ľuboš Gočál

      Výhercovia školského kola postupujú na dekanátne kolo, ktoré sa uskutoční koncom marca.

      BLAHOŽELÁME!

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 20.11.2017 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili 6. ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA, ktorá je zameraná na zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí.

      V prvom kole si žiaci preverili svoje vedomosti formou online testu. Zo všetkých zúčastnených sa najviac darilo Marekovi Plaštiakovi, ktorý postúpil do druhého kola a má možnosť zabojovať o atraktívne ceny pre seba a školu.

      V druhom kole, prebiehajúcom od 15.02.2018 do 24.03.2018, mu budeme držať palce!

     • Okresné kolo anglickej olympiády

     • Dňa 17. januára 2018 sa konala okresná olympiáda z anglického jazyka na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove, na ktorej sa zúčastnil aj náš študent Benjamín Veselovský. Vo svojej kategórii obsadil druhé miesto. Na súťažiacich čakalo veľa úloh z lexikológie, morfológie a frazeológie angličtiny ako aj počúvanie a čítanie s porozumením. Týmto mu chceme poďakovať i zagratulovať za peknú a úspešnú reprezentáciu našej školy. Vážime si, že aj na technických školách sa nájdu študenti, ktorých sa okrem odborných predmetov intenzívne zaujímajú o štúdium cudzích jazykov.