• Škola bez tabaku, alkoholu a drog – projekt: „Protiklady sa nepriťahujú“

     • Neriešim, to patrí k životu, to ma nezabije, len skúsim ... toto je len začiatok z dlhého zoznamu reakcií súčasnej mládeže, ktorí tému drog, alkoholu a tabaku nevnímajú ako problém. A to je ten problém. Neuvedomujú si ich skryté nástrahy, nemajú potrebu o tom hovoriť.  Realizáciou projektu chceme prispieť k prevencii závislostí a rozvíjať voľnočasové aktivity mládeže v stredných školách a školských zariadeniach. Zmeniť pasivitu mládeže a  neochotu  zmeniť  ich (často rovesníkmi vsugerovaný) názor.

      Rozhodli sme sa skombinovať vážnu tému s hrou, ktorá je mladým blízka. Zvolili sme formu protikladov, cez ktoré chceme poukázať na všetko negatívne, čo môžu drogy alkohol a tabak spôsobiť, a naopak ako môže šport a vhodne zvolené voľnočasové aktivity telu pomôcť. Našou snahou je dať do protikladu zdravie a chorobu (pomocou prednášky), aktivitu a pasivitu (pomocou športu), slobodu a závislosť (pomocou hry).

       

      V prvej fáze vytvorili žiaci hraciu plochu hry: Človeče nehnevaj sa v životnej veľkosti. Po jej dokončení si ju, v rámci ďalšej fázy, zahrali. Rozdelili sa do štyroch skupín. Každá skupina predstavovala jeden šport (futbal, volejbal, hádzaná, basketbal). Víťazný tím tak určil disciplínu, v ktorejžiaci neskôr medzi sebou súťažili - volejbl.  Hrou sme poukázali nielen na možnosť vyplnenia voľného času, ale aj na prvý protiklad – sloboda a závislosť. Je rozdiel slobodne sa rozhodovať, čo chcem, a byť závislý od niekoho (niečoho). Žiaci tak pocítili, aké to je, keď si nemôžu sami vyberať (napr. šport v ktorom vynikajú), ale sú závislí od výsledku hry.V tretej fáze sme si vypočuli prednášku odborníčky - zdravotná sestra, ktorá už dlhé roky pracuje na oddelení v nemocnici v Trstenej a dennodenne prichádza do styku s ľuďmi, ktorým závislosti zničili život. Poukázali sme predovšetkým na rozdiel medzi zdravým a poškodeným telom. Štvrtou fázou bol šport, a teda aktivita vs. pasivita. Vytvorené družstvá medzi sebou súťažili v disciplíne, ktorá bola určená v druhej fáze – vo volejbale. Víťazi si zmerali sily aj s tímom učiteľov. Najviac sa darilo tímu z III.C, ktorý porazil nielen všetky ostatné žiacke tímy, ale aj  ten učiteľský. GRATULUJEME!

       

      Projekt a jeho jednotlivé časti boli postavené na princípe protikladov, na ktoré sme sa sústredili a na ktoré boli všetci účastníci upozornení.

      Jednotlivé fázy (protiklady) boli postupne zaznamenávané a v poslednej aktívnej fáze žiakmi spracované do podoby fotopanelu. Nakoniec sme vyhodnotili víťazov hry aj všetkých ostatných, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.

       

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Opäť raz prichádza koniec školského roka a s ním aj čas rozlúčiť sa s našimi absolventmi, ktorí úspešne zvládli maturitnú skúšku. Po piatich namáhavých dňoch, počas ktorých museli naši maturanti preukázať všetko to, čo sa naučili, čakala na nich v pondelok, 27. 05. 2019, odmena v podobe maturitných vysvedčení. Slávnostne si ich prevzali z rúk triednych učiteľov.

      Tých, ktorí nás reprezentovali na rôznych súťažiach, ktorí sa pravidelne zapájali do organizovania podujatí, účinkovali v predstaveniach, či hrali na hudobných nástrojoch, alebo akoukoľvek činnosťou prispeli k zveľadeniu školy a CVČ, sme ocenili vecnými cenami ako prejav toho, že si ich snahu naozaj ceníme.

      Milí absolventi! Chceme Vám zaželať, aby ste v každom čase robili správne rozhodnutia, aby ste mali okolo seba správnych ľudí, a aby sa Vám podarilo naplniť vaše túžby a sny.

       

     • Deň aktivít

     • V maturitný týždeň sme strávili utorok plný zábavy, športu, hier a súťaženia. Pozostával z množstva aktivít, ktoré by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií, a to pohybové a oddychové.

      V pohybových aktivitách  sa žiaci snažili trafiť šípky do terča, navigovať spolužiaka cez prekážkovú dráhu, zvládnuť hru Twister, či bežať štafetu s bremenom. K oddychovým aktivitám sme zaradili fúkanie balónov na čas, hlavolam so zápalkami, zbieranie vecí a rozväzovanie uzlov.

      Žiaci vytvorili tímy, v ktorých potom súťažili. Rôzne typy aktivít mali podporiť súťaživosť, spoluprácu v skupine a vzájomnú dôveru. Na záver bolo vyhlásené poradie jednotlivých družstiev. Víťazi boli odmenení sladkosťami.

     • Prezentácie stavebných firiem

     • V mesiaci máj 2019  sa v škole na úseku praktického vyučovania uskutočnili prezentácie firiem GEBERIT HELUZ, ktorých sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka učebného odboru inštalatér,  žiaci prvého ročníka učebného odboru murár a žiaci prvého ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby.

      V rámci týchto prezentácii absolvovali žiaci školenia o nových výrobkoch firiem, o ich montáži a použití v praxi.

      Uvedené prezentácie sa uskutočňujú na škole už niekoľko rokov a sú prínosom pre našich žiakov, ktorí získajú lepšie zručnosti pri práci s výrobkami týchto firiem.

     • Lúčenie maturantov so školou

     • Niečo sa končí a niečo sa začína. 10. máj 2019 sa na našej Strednej odbornej škole technickej niesol v znamení lúčenia sa maturantov. Tradičná slávnostná rozlúčka nám pripomenula, že ubehol ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. Niektorí s úsmevom na perách, niektorí so sklonenou hlavou prichádzali, aby sa rozlúčili so školou, ktorá zaplnila študentské roky ich života.

      Do zborovne vstúpili so spevom a v hudobnom sprievode. Ešte pred odchodom na akademický týždeň sa tak chceli poďakovať všetkým pedagógom, ktorí ich počas štúdia sprevádzali. Chodením po triedach sa rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi.

       

      Poslednýkrát sa so svojou "alma mater" rozlúčili aj symbolicky za „tónov“ pre nich posledného zvonenia. Pri vychádzaní z budovy školy i už čakal pán školník  so zvoncom v ruke, a tak im umožnil ešte raz počuť tento zvuk, ktorý ich sprevádzal celým štúdiom a ktorý dnes počuli naposledy.

      Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku pri maturitnom stole a veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote.

     • Volejbalový zápas žiaci vs. pedagógovia

     • 7. mája 2019 sa v telocvični SOŠt v Námestove uskutočnil volejbalový zápas medzi žiakmi a učiteľmi.  Žiaci 4. C vyzvali na „derby“  učiteľov, ktorí zostavili tím a zabojovali o víťazstvo. Zápas bol celý čas vyrovnaný, prvý set vyhrali učitelia, ten druhý žiaci. O všetkom sa rozhodovalo v treťom, kde učitelia tesne podľahli a z víťazstva sa nakoniec tešili štvrtáci. Celý športový výkon sledovali ostatní učitelia a žiaci našej školy, ktorí svojím povzbudzovaním motivovali hráčov k skvelému výkonu.

     • Rodinný dom VELUX – školské kolo

     • Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., pod záštitou ŠIOV vyhlásila ďalší ročník obľúbenej súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo mali možnosť presvedčiť nás o svojich projekčných zručnostiach.

      Úlohou žiakov bol návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru. Podľa podmienok súťaže mali študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie objektu s použitím výrobkov VELUX.

      Tento rok sa do súťaže zapojilo desať žiakov: Lívia Mikosová, Karol Vonšák, Anton Kutlák, Dávid Gurka, Jakub Holubjak, Patrik Hucík, Lukáš Stas, Michal Odumorek, Blažej Luscoň a Peter Vonšák.

       

       

      Dňa 07. 05. 2019 sa konalo školské kolo, z ktorého postúpili na celoštátne kolo 4 žiaci:

      1. miesto – J. Holubjak
      2. miesto -  B. Luscoň
      3. miesto – M. Odumorek
      4. Anton Kutlák s divokou kartou od poroty.

       

      Na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 19. 06. 2019 v Bratislave, im budeme držať palce.

     • GIRL´S DAY 2019 – celosvetový deň v IT

     • Dňa 25.4. 2019 sa dievčatá našej školy zúčastnili akcie Girl´s day 2019 v Bratislave, v rámci ktorej navštívili sídlo developerskej firmy HB Reavis. Uchvátené architektúrou komplexu budov Twin City boli zástupcami firmy oboznámené s ideou návrhu kancelárskych priestorov s ohľadom na kvalitu vnútorného prostredia a využitie techniky prostredia. Predstavili im projekty budovy, ktoré navrhovali a realizovali. Ako bonus bolo možné vidieť najväčšie stavenisko v strednej Európe – autobusovú stanicu Nivy, ktorú firma HB Reavis navrhovala.

      Študentky mali možnosť sledovať začlenenie a využitie IT sektora v projekcií a v oblasti vytvorenia kvalitného pracovného prostredia, čo by ich mohlo inšpirovať pri hľadaní ich budúcej práce. 

     • Máj, máj, máj zelený ...

     • Kedysi, keď jar ,,zvíťazila“ nad zimou, ľudia stavali máje na oslavu víťazstva jari nad zimou. Neskôr tento význam májov upadol, ale zvyk ich stavania zostal. Odvtedy sa máje stavajú len „dievkam súcim na vydaj“. A keďže Stredná odborná škola technická tradície dodržiava, tak štvrtáci oprášili svoje kroje, zobrali hudobné nástroje, zapriahli koňa, sadli do voza a šlo sa. Veselo so spevom a muzikou prešli  cez celé námestie, okolo Makyty,  Gymnázia A. Bernoláka, pri Zariadení pre seniorov si spravili krátku zastávku a napokon sa dostali až ku našej škole. Na školskom dvore sa potom stretli všetci žiaci školy, aby videli, aký veľký máj zdobí ich školu. K ich spevu sa pridali ostatní,  takže o zábavu bolo postarané.

                                                                                                                Anton Kutlák I.C

     • Fyzikálna olympiáda

     • Tento školský rok sa konal už 60. ročník fyzikálnej olympiády, ktorá sa organizuje v 4. kolách – domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Na našej škole sa uskutočnilo domáce kolo 4. apríla 2019. Všetci nadšenci fyziky si navzájom zmerali sily, a tak vybrali spomedzi seba toho najlepšieho. V našom prípade tú najlepšiu, pretože s náročnými úlohami si najlepšie poradila Lívia Mikosová, ktorá získala 76,31% a patrí jej 1. miesto.Na druhom mieste sa s 73,68% umiestnil Viliam Močárnik a tretie miesto obsadil s 71,05% Dávid Večerek .

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme!Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • VEĽTRH CONECO 2019

     • Ako už je na našej škole tradíciou, navštívili sme dňa 28.3. 2019 hlavné mesto, aby sme sa zúčastnili veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2019.

      Na veľtrhu sa naši žiaci dozvedeli nielen o nových trendoch v oblasti stavebníctva a architektúry, ale aj o tradičných materiáloch, ktoré sú u nás stále obľúbené.

      Žiaci obohatili svoje poznatky o stavebných materiáloch, konštrukciách, venovali sa problematike drevostavieb a energetickej samostatnosti stavieb, prediskutovali možnosti stavby od návrhu až po realizáciu. Všetky tieto poznatky, ako aj získané prospekty využijú vo vlastných návrhoch počas ďalšieho štúdia.

      Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • Bodka za „stavebným MARATÓNOM“

     • Tento rok sme zorganizovali nultý ročník súťaže „stavebný MARATÓN“, ktorý sa ukončil kategóriou Alfa +, v ktorej sa žiaci popasovali s množstvom úloh. Mali založiť firmu, vypracovať objednávku, faktúru, viesť peňažný denník. Zo zúčastnených sa na popredných miestach umiestnili žiaci Jakub Papák, Matúš Stašák a Matúš Sivčák. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom v danej kategórii blahoželáme.

      Poslednou kategóriou sa uzatvorila súťaž „stavebný MARATÓN“, ktorá bola zameraná na zručnosť a kompetencie žiakov v ovládaní piatich programov vyučovaných na našej škole v stavebných odboroch: AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, REVIT, Cenkros 4, Alfa +.  Zúčastnili sa ho žiaci prvých až štvrtých ročníkov našej školy. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Sila umeleckého slova je na Strednej odbornej škole technickej v Námestove stále živá. Dokazuje to aj záujem žiaka Martina Lukáša zúčastniť sa súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Táto celoštátna postupová súťaž patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Jej cieľom je spoznávať literárne hodnoty a zoznamovať s nimi verejnosť. Rozširovať a prehlbovať v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

      Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Vyvrcholením tejto súťaže bude celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne.

      Vo štvrtok, 21. 03. 2019, zorganizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne regionálne kolo IV. a V. kategórie v prednese poézie a prózy. Nášmu zástupcovi Martinovi Lukášovi, ktorý postúpil zo školského kola, sa darilo a v kategórii IV – umelecký prednes poézie mládeže – obsadil chvályhodné 2. miesto. Postup do celoštátneho kola mu ušiel len „o chlp“, ale v naozaj silnej konkurencii to bol excelentný výkon.

     • Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

     • Šachový krúžok sa teší svojej obľube už niekoľko rokov. Jeho členovia sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom zmerali svoje sily. Všetko sa to deje pod vedením Ing. Patrika Staníka. Tí najlepší sa už tradične zúčastňujú rôznych súťaží, v ktorých sa nenechajú zahanbiť. Víťazi školského kola Lukáš Stas a Miloš Večerek sa 26. 02. 2019 zúčastnili Súťaže o pohár riaditeľa ŽSR v Žiline. 

      Aj keď listina účastníkov bola naozaj veľmi dlhá, naši žiaci dokázali na seba upozorniť. Dokonca sa dostali aj na stupne víťazov, Miloš Večerek sa v kategórii Orava umiestnil na 3. mieste.

      Turnaj v Žiline má dlhú tradíciu a bude pokračovať aj na budúci rok. V rámci šachového krúžku nenechávajú nič na náhodu a tvrdo trénujú.

       

     • WORKSHOP V KOMPETENČNOM CENTRE VELUX V BRNE

     • Pre 14-člennú skupinu žiakov našej školy nebol pondelok 25.2.2019 obyčajný. Plní očakávania zamierili do Brna, do Kompetenčného centra spoločnosti Velux, kde ich očakávali architekti a odborníci v oblasti strešných okien. V úvode sa zúčastnili prednášky ohľadom osvetlenia a prevetrania budov. Ďalšiu časť strávili v dielni školiaceho strediska, kde si reálne mohli pozrieť montáž strešného okna, oboznámili sa s rôznymi produktmi strešných okien a svetlíkov. Žiakov veľmi zaujala ukážka s pripojením na virtuálnu realitu a SMART technológie pre ovládanie okien, ktorú si mohli aj sami vyskúšať. Školitelia im ukázali prácu v programe Daylightvizualizer a na záver získané vedomosti využili v zadanej úlohe, kde mali navrhnúť veľkosť a umiestenie strešných okien a v programe Daylightvizualizer si skontrolovať správnosť návrhu osvetlenia.

       

      Tento workshop nadväzuje na súťaž: Rodinný dom VELUX, ktorú organizuje spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s. r. o. pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo.Úlohou prihlásených študentov je vytvoriť štúdiu rodinného domu, ktorý je dostatočne presvetlený a prichádza doň dostatok čerstvého vzduchu. To majú v prípade súťažných prác zabezpečiť výrobky VELUX.

     • VČELÁR MILAN TOMAŠTÍK

     • Dňa 19.2.2019 bola  na našej škole  beseda  s pánom  Milanom  Tomaštíkom, ktorý  sa s nami podelil so svojou  záľubou – včelárení. Priniesol nám aj náradie, ktoré pri  svojej práci používa. Zaujímavo rozprával o chove včiel, aký má význam pre človeka, a čo musí každý včelár poznať, aby vedel predchádzať prípadným škodlivým vplyvom.  

     • Fyzikálna olympiáda

     • Tento školský rok sa koná už 60. ročník fyzikálnej olympiády, ktorá sa organizuje v 4. kolách – domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Na našej škole sa uskutoční domáce kolo 4. apríla 2019. A preto pozývame všetkých nadšencov fyziky, aby si navzájom zmerali sily, a tak vybrali spomedzi seba toho najlepšieho, ktorý nás bude reprezentovať v ďalšom kole. Záujemcovia sa nahláste u Ing. Jána Ptáčina, ktorý vám poskytne bližšie informácie.

     • Stavebný maratón kategória Cenkros 4.

     • Súčasťou stavebného maratónu bolo aj oceňovanie stavebnej konštrukcie v programe Cenkros 4. Súťažiaci mali za úlohu pripraviť kvalitnú cenovú ponuku, efektívne použiť čerpanie a fakturáciu vykonaných prác. Dôležitá nebola len správnosť, ale aj rýchlosť. Prvé miesto získal Lukáš Madleňák, na druhom mieste sa umiestnil Jaroslav Poláčik a tretí skončil Dávid Brišák. Okrem štvrtákov sa do súťaže zapojil aj jeden prvák Karol Vonšák, ktorému patrí uznanie. Všetkým zúčastneným ďakujeme.