• Krakow

     • Dňa 11.12.2019 sa žiaci 1.A a 1.C triedy vďaka svojmu víťazstvu na imatrikulácii zúčastnili v sprievode svojich triednych učiteľov vianočných trhov v Krakowe. Počas celého dňa žiaci mali možnosť okrem trhov vidieť aj mnoho pamiatok. Zastavili sa na známom Wawelskom hrade, prešli sa po hlavnom námestí, jednom z najväčších v Európe - RynekGlówny, pozreli si suveníry v hlavnej tržnici Sukiennica a videli krásnu architektúru minulých čias v Starom meste. Veríme, že sa im tento výlet páčil, ktorý im dal možnosť poznať históriu jedného z pekných historických miest a spríjemnil sa im predvianočný čas vďaka trhom.

     • VIANOCE

     • Predvianočný čas očakávania sme si už tradične spestrili Vianočnou akadémiou. Každé vystúpenie bolo jedinečné a krásne.Úvodný príbeh bol o zábavnom Vianočnom prepadnutí. Žiaci mali možnosť vidieť scénku o známej postave Máši, ako sa pripravovala na Vianoce. O zábavný vianočný program sa postarali žiaci Lepáček a Močarník, ktorí predviedli ako sa varí vianočné jedlo a Kocúr s Mazurákom, ktorí zahrali zábavného vianočného malého Mirka. Záver bol o tom, ako to v živote chodí, že aj bohatí milionári sa na Vianoce môžu stať chudobní a bez domova. Medzi scénkami sme mali podanie kolied a krásnych vianočných  piesní  vďaka našim muzikantom, ktorí nám zahrali na rôznych nástrojoch. S prítomnými sa vianočným prianím rozlúčili Bianka Ondrigová  a Dušan Bencúc, ktorí nás celým programom sprevádzali.

     • Červené stužky

     • Tak, ako každý rok, aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej kampane červených stužiek, ktorá je zameraná na boj proti AIDS, odbornými vedomosťami o HIV/AIDS, na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb s nimi spojenými. Žiaci od svojich učiteľov dostali červené stužky, ktoré vyjadrujú solidaritu v boji proti AIDS.

     • Úspešní mladí remeselníci z našej školy

     • V prvom štvrťroku školského roku 2019/20 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže zručnosti „MLADÝ STAVBÁR“ v Žiline v odbore murár a  inštalatér a celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností“ v Čadci v odbore strojný mechanik.

      Naši mladí remeselníci v odbore inštalatér - Milan Jadroň a Peter Kovalíček získali vynikajúce  2. miesto a v odbore strojný mechanik – Dávid Lavór a Vladimír Mikuláš pekné 3. miesto.

     • Strelecká muška

     • Vo štvrtok, 5. 12. 2019 sa v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy technickej v Námestove konala "Strelecká muška". Tejto obľúbenej súťaže sa zúčastnili stredné školy, ktoré súperili v nasledujúcich kategóriách: chlapci, dievčatá - jednotlivci a družstvá.

      V kategórii dievčať (jednotlivci) sa umiestnila Lívia Mikosová na peknom 3. mieste. V kategórii dievčat (družstvá) skončilo na 2. mieste družstvo SOŠt v zložení Lívia Mikosová, Michaela Vojtasová, Monika Klinovská.

      V kategórii chlapci (jednotlivci) sa umiestnil na 1. mieste Jurášek Michal, na 2. mieste Matúš Kocúr. V kategórii chlapcov (družstvá) skončilo na 1. mieste družstvo SOŠt A v zložení Jurášek Michal, Vladimír Mikuláš, Večerek Dávid a na 2. mieste družstvo SOŠt B v zložení Matúš Kocúr, Jozef Stopjak, Martin Kutlák. 

      Blahoželáme všetkým víťazom a ostatným prajeme viac šťastia a presných zásahov na budúci rok.

      Výsledky:  strelecka_muska_2019.xlsx

     • MIKULÁŠSKE OZDOBY

     • Tento rok sme spestrili naše Mikulášske balíčky vďaka krásnym anjelom, do výroby ktorých sa zapojili dievčatá z 1.C, 2.C a 3.C triedy. Na pomoc si zavolali aj zopár svojich kamarátov a spolužiakov. Pri balení Mikulášskych balíčkov nám takisto pomáhali dievčatá z 2.C triedy. Všetkým zúčastnením, ktorý priložili ruku k dielu patrí slovko ĎAKUJEME.

     • iBobor

     • V dňoch 12. 11. 2019 a 14. 11. 2019 sa zapojilo 80 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Peter Šelian, Michaela Vojtasová, Dominik Kriš, Adam Hulvák, Mokoš Timotej, Rebeka Orčová, Kristína Baránková, Anton Kutlák, Michal Baraniak, Rebeka Kuráková, Jana Kavoňová, Matúš Šuhaj, Marcus Vorčák, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • Prváci stredoškolákmi - IMATRIKULÁCIA

     • Aj tento rok dňa 08.11.2019 prebehli na našej škole „Imatrikulačky“ prvákov v réžii IV.C triedy.

      Žiaden prvák sa nestane riadnym študentom našej školy, ak neprejde tradičným rituálom prijímania do cechu stavbárskeho a strojárskeho SOŠ technickej Námestovo. Žiaci IV.C si pripravili zopár pekných a trochu i problematických úloh pre tých prvákov, ktorí si nepripravili nič. Našťastie všetci prváci bez problémov prešli zadanými úlohami.

      Prvým krokom bola prísaha vernosti a poslušnosti našej škole.

      Druhým krokom bola prezentácia jednotlivých kolektívov tried tak, aby ukázali svoju šikovnosť, kreativitu a schopnosť spolupráce.

      Tretím krokom boli špeciálne úlohy, ktoré preverili ich odvahu, priebojnosť a schopnosť nebrať sa príliš vážne.

      Nad jednotlivými úlohami dohliadali žiaci IV.C triedy.

      Najzábavnejší program mala I.D trieda, najlepšiu scénku zahrali žiaci z I.A triedy a najlepší kolektív predviedli žiaci z I.C triedy, kde sa do programu zapojila celá trieda.

      Za najlepší program vyhrali žiaci I.A a I.C triedy výlet a nakoľko sa imatrikulácia niesla v znamení Ocsarov, dostali aj sošku Oscara spolu s I.D triedou. 

     • Prvá fáza mobility je úspešne za nami

     • Prvá fáza mobility je úspešne za nami

      Erasmus+ CNC technológie v Európe – cesta k úspechu

       

      Začiatkom októbra sa desať žiakov našej školy zúčastnilo v rámci Erasmus+ odbornej praxe v Novom Jičíne v Českej republike. Mnohí z nich sa takto po prvýkrát dostali do zahraničnej firmy a získavali pozitívne skúsenosti. Zamestnávatelia firmy VOP sa veľmi pozitívne vyjadrovali na odborné znalosti našich žiakov, čo nás veľmi teší.

      Počas mobility mali žiaci pripravený bohatý voľnočasový program a aktivity, vďaka ktorým nadviazali nové priateľstvá a spoznali kultúru mesta.

      Erasmus+ je skvelá príprava na život po škole – čo sa týka cestovania, osamostatnenia sa, tolerancie. V cudzej krajine človek zistí, kto vlastne je, zistí svoje silné a slabé stránky. Naši žiaci tak mali príležitosť vyskúšať si niečo nové. Erasmus+ bola skvelá príležitosť zistiť, ako to vyzerá v iných zahraničných podnikoch.

      Všetci účastníci mobility dostali za účasť certifikát, ktorý si môžu priložiť k svojim  žiadostiam o zamestnanie a prihláškam na vysoké školy, pretože potvrdzuje získané zručnosti a skúsenosti.

     • „DESIVO ŠTEKAJÚCA KRIMINÁLNA KOMÉDIA“

     • Dňa 17.10.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili v kultúrnom dome v Námestove divadelnej scény SCHERLOCK HOLMES A ZÁHADA RODU BASKERVILLE.

      „DESIVO ŠTEKAJÚCA KRIMINÁLNA KOMÉDIA“

      Išlo o hru prevlekov, naplnenú rôznymi humornými situáciami, ktoré doprevádzal legendárny detektívny príbeh o psovi z Baskerville.  Pes Baskervillský je Holmesov najznámejší a najzáhadnejší prípad. Autor románu Sir Arthur Conan Doyle postupne vykresľuje desivú atmosféru slatín a oboznamuje nás s legendou rodu Baskerville, ktorý je prenasledovaný pekelným psom. Vyšetrovatelia sa snažili odhaliť klamstvá a uniknúť tak zavádzajúcim sieťam stôp. Hra prevlekov a nasadzovania si masiek naznačuje, že i „desivo – štekajúce“ môže byť komické. Žiaci sledovali, ako sa neohrabaní vyšetrovatelia snažia uniknúť závratným sieťam stôp, odhaľovaniu masiek i klamstiev ! Traja herci stvárňovali viac ako tucet postáv. Našli hrdinovia pravdu ? Kto je vrahom ?

     • PREDVIANOČNÁ PREDAJNÁ VÝSTAVA KNÍH

     • Jednou z  našich tradičných predvianočných aktivít je aj predajná výstava kníh v školskej knižnici.
      Žiaci mali možnosť si rôzne typy kníh poprezerať, prípadne aj tie, ktoré sa im páčili si mohli zakúpiť pre seba alebo už aj ako vianočný darček pre svojich blízkych.

     • Súťaživosť a odhodlanosť našich žiakov

     • Dňa22. októbra 2019sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v Piškvorkách. Do súťaže sa zapojilo 24 žiakov, a to z I.C, III.C a I.H tried. 10 minútové duely preverili nielen logické myslenie žiakov, ale aj ich schopnosť zachovať si chladnú hlavu, či rozmýšľať niekoľko ťahov dopredu.

      Súťažiaci si zmerali sily v niekoľkých kolách, pričom postupujúci bol vždy ten z dvojice, kto nahral v dueli viac bodov. V poslednom, treťom kolesa proti sebe postavili 3 dvojice, z ktorých nakoniec

      1. miesto získala Petra Lachová,

      2. miesto Martin Bachňák

      3. miesto MilošVečerek.

      Napriek zdravej súťaživosti a odhodlaniu podať čonajlepší výkon, duely prebehli v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom ešte raz srdečne blahoželáme. 

     • Záložka spája slovenské školy

     • 8. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému – Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Takmer 80 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí. Z veľkého množstva sme vybrali a odmenili práve tie, ktoré vytvorili: Anton Kutlák, Peter Bomba a Lívia Mikosová.

      Po vyhodnotení projektu sme všetky záložky aj s propagačným materiálom našej školy odoslali partnerskej škole. Sme radi, že sme mohli cez tento projekt nadviazať kontakt s Obchodnou akadémiou Humenné. Veríme, že sa naše záložky stanú pomôckou v knihách ich žiakov.

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu na podporu čítania a na novú, určite zaujímavú, tému.

       

     • • Divadelné predstavenie Smrť sa volá Engelchen

     •  Žiaci tretích ročníkov v sprievode pani učiteliek SJL zavítali 24.10.2019 do Mestského divadla v Žiline, kde cieľom nášho záujmu bola divadelná adaptácia románovej predlohy Ladislava Mňačka Smrť sa volá Engelchen. Román sa považuje za jednu z najsilnejších a najvydarenejších próz o druhej svetovej vojne v slovenskej literatúre. 

       Počas druhej svetovej vojny vypálilo komando SS moravskú obec Ploština. Ladislav Mňačko bol ako mladý partizán svedkom týchto udalostí. V jeho najznámejšom protivojnovom románe Smrť a volá Engelchen autor znovu rozpráva svoj príbeh prostredníctvom mladého partizána Voloďu. Spočiatku dobrodružný partizánsky život je osudovo pretkaný láskou k záhadnej Marte. Táto žena prinesie do drsného partizánskeho prostredia spaľujúcu túžbu aj smrteľné nebezpečenstvo. Začína boj o holý život a záchranu ľudskosti. Po vojne treba chytiť vinníkov, lenže vojna nemá víťazov a porazených. Čo nakoniec spasí zranené duše?

     • • THE ONLINES - anglické divadelné predstavenie

     •   Výsadou štvrtákov študijných odborov je každoročná návšteva anglického divadelného predstavenia v Dome kultúry v Námestove, ktoré Divadelné centrum z Martina koncipuje ako učebnú pomôcku pre žiakov i pedagógov. Inak tomu nebolo ani v októbri 2019. Divadelné centrum z Martina nám zahralo činohernú inscenáciu v anglickom jazyku s aktuálnym názvom The Onlines.

          Príbeh sa týkal všetkých nás, lebo je o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore nie je také jednoduché a vhodné. Predstavenie maximálne využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci stretávajú v reálnom živote. Mali sme príjemný divadelný zážitok, a zároveň sme si precvičili počúvanie s porozumením v autentických dialógoch hercov. Hra mala edukatívny charakter a hlavnou myšlienkou bolo zamyslenie sa nad svetom virtuálnej reality, kde je všetko prikrášlené a častokrát aj vymyslené. Ľudia by sa mali viac sústrediť na vzťahy v “offline” priestore.

     • ERASMUSDAYS – MOBILITA SPRÁVNYM SMEROM

     • Stredná odborná škola technická v Námestove organizovala v rámci Erasmusdays a v spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu s názvom: Darovanie krvi – mobilita správnym smerom, ktorá sa uskutočnila 10.10.2019 v priestoroch budovy školy.

      Akcia bols určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chceli spolu s nami pomôcť zachraňovať životy, a tým osláviť a podporiť Erasmusdays 2019.

      Pri tejto príležitosti sa môžeme zamyslieť nad tým, podľa čoho spoznáme dobrého žiaka/študenta, podľa dobrých známok? Ľudí, ktorí potrebujú krv, naše známky vôbec netrápia. Ich zdravie, či život závisí aj od našej ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom študent každej krvnej skupiny. Výzvu stať sa hrdinom sa rozhodlo prijať 43 darcov. Ďakujeme

     • „IMPULZY - Námestovské autorské čítania“

     • Dom kultúry v Námestove organizoval dňa 07. októbra 2019 už VIII. ročník „Námestovských autorských čítaní“ s medzinárodnou účasťou, čím nadviazal na úspešné predchádzajúce ročníky, na ktorých spisovatelia propagovali slovenskú a českú literatúru medzi stredoškolskými študentami. Tento V priestoroch mestskej knižnice čítali zo svojej tvorby básnici Oľga Gluštíková, Olina Stehlíková a Pavel Zajíc.

      Žiaci IV.C, ktorí sa podujatia zúčastnili, si vypočuli krátke ukážky a dozvedeli sa niečo zo života súčasných spisovateľov. Cieľom autorského čítania bolo popularizovať čítanie súčasnej poézie a inšpirovať  k písaniu vlastnej tvorby.

     • Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici

     • Dňa 3. októbra 2019 sme spolu so žiakmi prvých ročníkov navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Vybrali sme sa tak po stopách minulosti, ktorá pre nás, ale i celý svet znamenala veľké zmeny.

      Touto návštevou sme si pripomenuli už 75. výročie Slovenského národného povstania. Naši žiaci boli rozdelení na 2 skupiny. Lektori múzea nás oboznámili s udalosťami, priebehom a výsledkami I. a II. svetovej vojny. Hneď v úvode prehliadky nám bol premietnutý krátky dokument, ktorý opisoval ťažký život ľudí počas tohto obdobia. Ústrednou témou expozície bol protifašistický odboj a udalosti Slovenského národného povstania. Mali sme možnosť vidieť uniformy vojakov, fotografie, mapy, bojovú techniku, propagačné letáky, či väzenské oblečenie. Odborný výklad sprievodcov zaujal žiakov i vyučujúcich, pretože bol podaný veľmi vhodnou a zaujímavou formou.

      Po skončení prehliadky si žiaci pozreli rozsiahly parkovo upravený areál, v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v Slovenskom národnom povstaní. Pri vstupe do areálu sa nachádza najzaujímavejší autentický exponát, lietadlo Li 2., z ktorého sme boli všetci nadšení.

      V dnešnej dobe akoby sa mladí ľudia pomaly dištancovali od histórie. Aj vďaka takejto exkurzii sa stretnú s konkrétnymi pozostatkami vojny a už to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.