• Prepojenie teórie s praxou vo firme Apiagra s.r.o.

     • Spoločnosť APIAGRA s.r.o. bola založená v roku 1993. Zameriava sa výlučne na výrobu, montáž a projektovanie vzduchotechnických rozvodov. Dňa 15.02.2019 sa žiaci IV.C a III.C zúčastnili odbornej prezentácie o projektovaní vzduchotechniky v programe Revit a o tom ako sa dá zefektívniť proces od projekcie cez výrobu až po samotnú realizáciu. Odborný výklad na našej škole realizoval Ing. Ľuboš Socha projektový manažér firmy Apiagra s.r.o..

     • Stavebný maratón kategória AutoCAD 3D

     • Súťaž sMARATÓN pokračuje v plnom prúde. V utorok 5.2.2019 sa uskutočnilo 3. kolo maratónu v kategórii Autocad 3D. Žiaci si porovnali zručnosť v programe AutoCAD, kde mali vypracovať 3D model garáže, nastaviť textúry, osvetlenie, štýl pohľadu a vytvoriť výstup v podobe rendru. Sily boli vyrovnané a nakoniec rozhodovali detaily. Popredné priečky obsadili žiaci III. ročníka Lukáš Stas, Blažej LuscoňPatrik Hucík. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a v ďalších kategóriách súťaže prajeme málo stresu, rozvahu v uvažovaní a rýchle „klikanie“.

     • Druhý najlepší angličtinár v okrese

     • Dňa 16. januára 2019 obsadil náš žiak Adam Štefaniga druhé miesto vo svojej kategórii na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Pozoruhodné na tom je, že ide  len o žiaka druhého ročníka a prvé miesto mu ušlo skutočne len o jeden bod.  

      Na záver predsedkyňa poroty okresnej olympiády zhrnula: „Keby sme žiakov vyberali len na základe ústnej časti, nevedeli by sme rozhodnúť. Rozhoduje písomná časť, najmä úroveň slovnej zásoby a ovládanie gramatiky a jazykových štruktúr. Žiaci sa v jazykových kompetenciách neustále zlepšujú. Konečné výsledky boli veľmi tesné, často rozhodovali desatiny bodu.”

      Organizátorom okresného kola Olympiády v anglickom jazyku bolo Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove a testy poskytla IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

      Z výsledku sa veľmi tešíme o to viac, že aj na odborných školách sa nájdu žiaci s pozitívnym prístupom k cudzím jazykom, keďže takéto olympiády sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov.

       

     • Sladká odmena

     • Tradične po piatich mesiacoch získavania vedomosti a zručnosti nastalo 31. januára zhodnotenie práce a snahy. Sladkú odmenu a príspevok na exkurziu, výlet získala trieda III.C, ktorá vyhrala súťaž ,,Najlepšia dochádzka“. Naopak najhoršiu dochádzku mala trieda I.H.  Najlepší prospech mala trieda I.C, najhorší III.B. Najlepší priemer z odborného výcviku mala trieda III.A, najhorší trieda I.F.  Najlepším blahoželáme a všetkým prajeme, aby druhý polrok bol úspešnejší.

     • Polročný volejbalový turnaj

     • Všetci žiaci našej školy mali možnosť prihlásiť sa do 1. ročníka polročného volejbalového turnaja, ktorý zorganizovala SOŠt v spolupráci s CVČ. Tí, ktorí tak urobili, zostavili svoje tímy a v stredu 30. 01. 2019 si navzájom zmerali svoje sily. Bolo sa veru na čo pozerať. Každý chcel byť víťazom, a tak sa úplne prejavila súťaživosť našich žiakov. Motiváciou neboli len vecné ceny, ale aj fakt, že absolútny víťaz si zahral s tímom, ktorý vytvorili učitelia. Víťazom sa napokon (aj po neskutočne napínavom súboji proti IV.C) stal tím z III.C, ktorým sa podarilo zdolať aj učiteľov, aj keď zápas bol veľmi vyrovnaný - 25:23.

      Sme radi, že máme na našej škole toľko žiakov inklinujúcich k športu, a to nás ženie vpred pri organizovaní podobných športových popoludní. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • Stavebný maratón kategória REVIT

     • Dňa 29.01.2019 sa konala kategória Revit súťaže sMARATÓN. Žiaci mali na základe podkladov zhotoviť 3d dom, nadefinovať podlahy, stropy, steny, strechy, okná, či urobiť render. Na prvom mieste sa umiestnil Dávid Brišák, na druhom mieste sa umiestnili Blažej Luscoň a na treťom mieste sa umiestnil Patrik Hucík. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalších výhercov.

     • NETRADIČNÁ EXKURZIA DO ZAKOPANÉHO ĽADOVÝ LABYRINT

     • CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo 23. 01. 2019 netradičnú exkurziu  k našim susedom do Poľska. Konkrétne do Zakopaného, kde sme upriamili pozornosť na netradičnú atrakciu. Neďaleko, len pár kilometrov od našich hraníc sa nachádza najväčší ľadový labyrint na celom svete. Rozprestiera sav areáli Zimowego Parku Rozrywki na viac ako 2500 m2. Museli sme využiť svoj orientačný zmysel, aby sme našli východ. Steny labyrintu majútotiž viac než dva metre a bludisko sa môže pochváliť snehovými tunelmi, múrmi či chodbami, ktoré sú dlhé viac než jeden kilometer.

      Hneď potom, ako sme všetci úspešne našli východ z bludiska,navštívili sme krásne historické námestie Zakopaného, kde sme mohli obdivovať jeho tradičnú a neopakovateľnú architektúru. Najrušnejšia ulica v Zakopanom bola plná ľudí, atrakcií a dobrého jedla.

     • Stavebný maratón kategória AutoCAD 2D

     • Máme za sebou prvú kategóriu súťaže sMARATÓN, do ktorej sa prihlásilo 23 žiakov. Žiaci si porovnali zručnosť v programe AutoCAD 2D, kde mali nastaviť štýly kótovania, textu, hladiny, tabuľky, či zhotoviť bloky, či zakresliť pôdorys RD s časovým obmedzením. Všetkým sa darilo výborne a pri hodnotení zadaní boli rozdiely minimálne. Na prvom mieste sa umiestnil žiak II. ročníka Dávid Gurka, na druhom mieste sa umiestnili Jakub Holubjak Lukáš Stas, na treťom mieste sa umiestnil Dávid Brišák. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a v ďalších kategóriách súťaže prajeme málo stresu, rozvahu v uvažovaní a rýchle „klikanie“.

     • Stavebný maratón

     • Centrum voľného času pri SOŠt v spolupráci s SOŠt organizuje prvý ročník stavebnej súťaže sMARATÓN. Poslanie súťaže je podporiť tvorivosť mladých ľudí formou nadobudnutia zručností v stavebných softvéroch a ich využívaním pri riešení problémov v stavebnej projekcii a architektonickom navrhovaní.

      Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci I. až IV. ročníka SOŠt vyplnením prihlášky do 21.01.2019. Prihlasujú sa vyplnením mena a priezviska, triedy a zaškrtnutím účasti v jednotlivých kategóriách súťaže. Prihlášky po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.

      Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenujú vyhlasovatelia súťaže. Hodnotiť sa bude splnenie úloh, grafická časť a čas prevedenia úloh. Udelené budú tri ceny v každej kategórii a cena za celkové umiestnenie v rámci súťaže sMARATÓNu. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční vo februári 2019. Súťažiaci budú odmenení zaujímavými cenami. Tak neváhaj a zapoj sa aspoň do jednej kategórie.

       

     • Súťaž v Counter strike

     • V prvom polroku sa uskutočnila v priestoroch klubovne súťaž v hraní Counter Strike, ktorej sa zúčastnilo 23 žiakov. Najlepší jednotlivci Tadeáš Grobarčík, Dávid Šturek, Tibor Kolčák boli odmenení diplomami a slúchadlami, ktoré zabezpečilo CVČ pri SOŠt. 

     • Strelecká muška

     • V stredu, 12. 12. 2018 sa v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy technickej v Námestove konala "Strelecká muška". Tejto obľúbenej súťaže sa zúčastnili stredné školy, ktoré súperili v nasledujúcich kategóriách: chlapci, dievčatá - jednotlivci a družstvá.

      V kategórii dievčať (jednotlivci) sa umiestnila Lívia Mikosová na peknom 2. mieste. V kategórii dievčat (družstvá) skončilo na 1. mieste družstvo SOŠt v zložení Lívia Mikosová, Dudová Alexandra, Monika Klinovská.

      V kategórii chlapci (jednotlivci) sa umiestnil na 3. mieste Večerek Dávid. V kategórii chlapcov (družstvá) skončilo na 2. mieste družstvo SOŠt A v zložení Jurášek Michal, Somsedík Marek, Večerek Dávid.

      Blahoželáme všetkým víťazom a ostatným prajeme viac šťastia a presných zásahov na budúci rok.

      Výsledky: strelecka_muska_2018.xlsx​​​​​​​

     • Návšteva Krakova

     • Dňa 13.12. 2018 sme navštívili druhé najväčšie mesto Poľska – Krakov. Pozreli sme si kráľovský hrad Wawel, historické centrum - námestie „Rynek Glówny“ - jedno z najväčších európskych stredovekých štvorcov o rozmeroch 200 x 200 metrov a keďže je čas vianočný – navštívili sme „Vianočné trhy“. Námestie zdobil vianočný stromček venovaný obyvateľom mesta pri príležitosti slovenského predsedníctva vo vyšehradskej skupine. Najkrajší symbol Vianoc – voňajúci a večne zelený stromček – vystupuje v Krakove po prvýkrát aj ako symbol priateľstva a pripomína aj priateľské a živé vzťahy, ktoré spájajú Krakov so Slovenskom.

     • Vianočná akadémia 2018

     • Vianoce – sviatky pokoja a pohody. Všetci sa už tešia nielen na najkrajšie sviatky v roku, aleaj na prázdniny s nimi spojené.Aj tento rok predvianočná atmosféra v našej škole vyvrcholila  celoškolským podujatím pod názvom Vianočná akadémia.

      CVČ v spolupráci s talentovanými žiakmi pripravili dňa 11.12.2018 hudobno-tanečný program. Vystúpenia žiakov zaujali svojou tvorivosťou a nápaditosťou.

     • iBobor

     • V dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 sa zapojilo 88 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Lukáš Madleňák, Daniel Večerek, Patrik Masničák, Lukáš Stas, Jakub Holubjak, Dávid Gurka, Maroš Holubčík, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne vyhlasuje Olympiádu v anglickom jazyku. V predposledný novembrový týždeň si na našej škole tí najlepší z najlepších zmerali sily v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Svoje vedomosti si otestovali v písomnej a ústnej časti, v ktorých zároveň preukázali aj svoj záujem a chuť o štúdium anglického jazyka. Na základe výsledkov boli určené prvé tri miesta:

       

      1. miesto: Adam Štefaniga

      2. miesto:Viliam Močárnik

      3. miesto:Benjamín Veselovský

       

      Víťaz školského kola Adam Štefanigabude reprezentovať našu školu na okresnom kole OAJ, kde mu budeme držať palce.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov pri zdolávaní nástrah  a objavovaní krás anglického jazyka, aby ho v budúcnosti čo najlepšie dokázali využiť vo svojom osobnom a pracovnom živote.

     • Staroslovenská škola hlaholiky 2018

     • Spoznávanie slovenských dejín a pestovanie hrdosti na našu starobylú písomnú kultúru je veľmi dôležité, a preto sa radi a pravidelne zúčastňujeme odborného workshopu Staroslovenská škola hlaholiky. Každoročne ho organizuje Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja.V stredu 28. 11. 2018 sme preto spolu so žiakmi zamierili do Žiliny, kde sa konal už jeho tretí ročník. Záštitu nad akciou mal riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ladislav Gabčo, CSc., ktorý privítal všetkých účastníkov.

      Workshop pozostával z dvoch častí. Odbornú časť viedla Mgr. Elena Šubjaková z Domu Matice slovenskej v Bratislave. V rámci svojej prednášky hovorila o činnosti Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy v 9. storočí a o počiatkoch našej národnej vzdelanosti a kultúry. Oboznámila prítomných s prvou básnickou skladbou Slovákov v jazyku našich predkov – Proglasom. Potom si prítomní vypočuli jeho recitáciu v originálnom staroslovienskom znení a vzápätí aj v súčasnom spisovnom slovenskom jazyku v podaní p. Jozefa Šimonoviča, bývalého podpredsedu Matice slovenskej.

      Druhou časťou programu boli tvorivé dielne spojené so súťažami pre žiakov zúčastnených stredných škôl z celého Žilinského kraja. Naši žiaci – Martin Lukáš, BiankaOndrigová a Eva Slovíková sa zapojili do výtvarnej súťaže, v ktorej sa hodnotili kresby a maľby s motívom veľkomoravskej misie a hlaholiky. Ďalšia súťaž spočívala v recitácii časti básne Proglas.

      Aj keď sme nevyhrali, odniesli sme si odtiaľ veľa cenných informácií, skúseností a zážitkov, ktoré v budúcnosti isto zužitkujeme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • S cieľom urobiť si dobré meno

     • Tak a je to tu. Imatrikulácia. 15. 11. 2018 nás oficiálne „pasovali“ za žiakov SOŠ technickej v Námestove. S malými obavami a s otázkou, čo nás to tam čaká, sme sa pustili do programu, ktorý  sa od všetkých prváckych tried očakával. Nápadov bolo veľa. Každá trieda  sa predsa chcela čo najlepšie prezentovať pred staršími ročníkmi a urobiť si dobré meno. V hre bolo ešte jedno eso. Výherca mal nárok na bezplatný výlet. Preto sme povolili uzdu fantázii a na túto udalosť  sa poctivo pripravovali. Čím viac sa však táto udalosť blížila, tým v nás stále viac a viac narastala nervozita a obavy z toho, aby sme svoje vystúpenie odprezentovali čo najlepšie. Prišiel deň D. Deň, kedy sme mali ukázať, čo vieme, aká sme partia, tím, čo  sme si nacvičili. Na javisko sme vyšli s jediným cieľom. Zaujať a vyhrať. Aj keď sme boli  nervózni, vedeli sme jedno: Dáme do toho všetko. Spoliehame na seba, spoliehame  na tých, čo sú na javisku s nami. A podarilo sa.Vyhrali sme. 1.C  a 1.A to dotiahla na víťazov. Tešíme sa na spoločný výlet.

                                                                                               Anton Kutlák, 1.C

     • Literárno-vedná exkurzia Martin

     • Pod vedením pani učiteliek slovenského jazyka a literatúry sa dňa 22.11.2018 žiaci II.A, II.B, II.C a III.A triedy zúčastnili literárno-vednej exkurzie v Martine. Centrom našej pozornosti sa stalo Literárne múzeum, v ktorom na nás čakala „cesta literárnymi a historickými dejinami“. Výklad sprievodkyne začal vo veľkej miestnosti – dvorane, kde sme sa spoločne odfotili, a následne  sme sa presúvali po celom múzeu počúvajúc pútavé informácie o významných  spisovateľoch.

      Celá exkurzia sa žiakom veľmi páčila, pretože si utvrdili svoje poznatky z hodín SJL, a zároveň získali mnoho nových informácií o našej národnej histórii.

     • Beseda s Antonom Laučekom

     • Už po druhýkrát do našej školy zavítal doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.- pedagóg a súčasný slovenský spisovateľ. Tentoraz svojimi poznatkami o literatúre, histórii a „kultúre“ slovenských médií, či „kvalite“ potravín dovezených na Slovensko, obohatil našich tretiakov a štvrtákov. Úsmevné príhody, ktoré dúfam našich žiakov nepovzbudia k ich vyskúšaniu, vyčarili úsmev na všetkých tvárach. Veď koho by nezaujímalo, ako sa dá piť so slnkom, čo všetko sa môže prihodiť biskupovi na potulkách svetom, alebo ako sa dá vystrašiť učiteľov atrapou bomby? No nebolo len veselo. Zamysleli sme sa, a zároveň sa dozvedeli, že naozaj inteligentným človekom je iba človek sčítaný. Pevne verím, že si naši žiaci zobrali tieto slová k srdcu a siahnu po kvalitnej literatúre, ktorej je našťastie ešte dosť. Potrebné sú len chuť a čas. Kto chce, nájde oboje.