• EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov koná každoročne 26. septembra od roku 2001 s cieľom poukázať na dôležitosť viacjazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia, bohatú jazykovú a kultúrnu rôznorodosť Európy a podporiť celoživotné jazykové vzdelávanie.

      Aj žiaci našej školy sa pod vedením p. uč. Kotúľovej do tohto dňa zapojili rôznymi aktivitami, v rámci ktorých dostali príležitosť oboznámiť sa aj s inými jazykmi okrem anglického. „As many languages you know as many times you are a human being.“(T.G.Masaryk). Znalosť cudzieho jazyka nám otvára dvere nielen do sveta pracovných príležitostí, získavaniu nových životných skúseností, ale aj k porozumeniu iných kultúr, tradícií, histórie a politiky. Jazyk a porozumenie sú neoddeliteľné.

      „Die  Grenzen meiner  Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ (Wittgenstein).

     • Erasmus + „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“

     • Stredná odborná škola technická v Námestove sa v spolupráci s organizáciami a podnikmi z rôznych európskych krajín snaží zabezpečiť vysokú kvalitnú odbornú prípravu svojich žiakov.  

      V rámci projektu „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“ spolupracujeme s českou firmou VOP CZ sp. Šenov u Nového Jičína.  Je to podnik, ktorý sa profiluje v oblasti vojenskej techniky, strojárskej výroby a vývoja. 20 žiakov III. a IV. ročníka študijného odboru Mechanik nastavovač sa zúčastní odbornej pracovnej stáže v dvoch turnusoch, a to: 07. 10. 2019 – 18. 10. 2019 a 09. 03. 2020 – 20. 03. 2020

       

      Hlavné kľúčové aktivity projektu:

      1. Mobilita do zahraničia v rámci EU;
      2. Modernizácia odbornej prípravy a podpora inovácií, technických schopností;
      3. Podpora partnerstiev a spolupráce so vzdelávacími zariadeniami, podnikmi a inými organizáciami.

       

      Samotnej stáži predchádza ešte dôkladná príprava na mobilitu, ktorá pozostáva z odbornej časti (Ing. Ľubomír Dendis), základných technických informácií (PaedDr. Eva Verníčková) a kultúrnej prípravy (Mgr. Júlia Časová)

       

      Realizácia projektu prepája a otvára našu školu európskemu vzdelaniu, rozširuje pracovné skúsenosti a znalosti našich žiakov. Takisto prispieva k posilneniu sociálnej integrácie, k porozumeniami medzi rôznymi kultúrami, k rozvoju sociálneho potenciálu žiakov a k ich aktívnemu zapojeniu sa do života.

     • História bližšie k nám – Návšteva Oravského hradu

     • Spolu so štvrtákmi našej školy sa každoročne vydávame po stopách histórie Oravy.  Tak tomu bolo aj 24. septembra 2019. Navštívili sme jej dominantu, Oravský hrad, jeden z najnavštevovanejších hradov. Je to miesto, kde sme sa preniesli v čase o niekoľko storočí späť. Umožnilo nám pozastaviť sa, zamyslieť sa a v neposlednom rade oddýchnuť si. Aj to sú dôvody, prečo sa tu tak radi vraciame.

      Sprievodkyňa Katka nám priblížila, ako prebiehal život na hrade v minulosti. Previedla nás hradom a ukázala  miestnosť, kde sa uzatvárali rôzne dohody. Pozornosť pútali spoločenské miestnosti zdobené portrétmi vlastníkov hradu Thurzovcov, spálne šľachty i slúžok, zbrane a v neposlednom rade aj hradná studňa, ktorej voda, ako sa neskôr zistilo, bola kontaminovaná. Ľudia žijúci na hrade boli preto istý čas nútení piť pivo či víno.

      Najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava. Po prekonaní viac ako 600 schodov sa nám z hradu naskytol krásny pohľad na okolité kopce. Okrem týchto úchvatných výhľadov ponúka  hrad omnoho viac. Presvedčili sme sa o tom aj my.

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU NA ŠKOLÁCH

     • Všetky školy na Slovensku majú aj tento rok opäť možnosť sa aktívne zapojiť do Európskeho týždňa športu jednoduchou formou zorganizovania športového podujatia pre svojich žiakov a učiteľov v termíne od 23. do 30. septembra 2019. Preto aj naša škola sa zapája 27.9.2019 formou turistického výstupu na Vahanov.

      Všetky registrované podujatia škôl organizované pod hlavičkou #BeActive budú zároveň súčasťou kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu 2019. Takto aj naša škola sa zapojí do boja proti civilizačným ochoreniam, obezite srdcovocievnym chorobam... Športom za zdravím.

      Ďalšie informácie na stránke: https://www.tyzdensportu.sk/

     • erasmusdays

     • Stredná odborná škola technická organizuje v rámci Erasmusdays a v spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu a názvom: Darovanie krvi – mobilita tým správnym smerom, ktorá sa uskutoční 10.10.2019 v priestoroch budovy školy.

      Akcia je určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chcú spolu s nami pomôcť zachraňovať životy, a tým osláviť a podporiť Erasmusdays 2019.

     • Autodesk Certificate of Completion

     • Autodesk Academia Program je forma spolupráce softwarovej firmy Autodesk so strednými a vysokými školami. Stredná odborná škola technická v Námestove je členom programu od roku 2009.

      Aj tento rok získali naši žiaci certifikát s medzinárodnou platnosťou Autodesk Certificate of Completion. Žiaci počas štúdia získavajú teoretické vedomosti i praktické zručnosti spracovávaním konkrétnych zadaní, ročníkových prác/projektov, ktoré sú podkladom pre získanie certifikátu.

     • Turnaj vo florbale

     • Dňa 24.6.2019 sa na našej škole uskutočnil turnaj tried vo florbale, kde zvíťazila trieda 1.A, na druhom mieste 1.H, a tretia skončila 1.E trieda. Blahoželáme. Nové florbalové vybavenie, s ktorým sa súťažilo, a s ktorým trénujeme sa zakúpilo z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja – Vráťme šport do škôl 2019. Vedúci turnaja- Mgr. Mikuška Ľuboš

     • Triedna grilovačka

     • Prichádza letný čas a s ním i čas grilovačiek. Dňa 26.06.2019 spojila I.C grilovačku s kolkárňou v Trstenej. Pri hre sme zistili, že je dôležité, aby sa guľa na dráhe kotúľala už z rozbehového priestoru. Počet hodov je obmedzený na 120. Hrá sa na 4 dráhach a vyhráva ten, kto zhodí najvyšší počet kolkov s najmenším počtom záhodov. Okrem kolkov sme si zahrali malý futbal, bedminton a pochutili na grilovačke.

     • Súťaž Rodinný dom VELUX – Bratislava

     • Počas horúceho dňa, 19. júna 2019, sa odborníci z praxe, architekti a zástupcovia spoločnosti  Velux a ŠIOV stretli so študentami v Twin City Tower v Bratislave, aby slávnostne vyhlásili výsledky 11. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX.

      Žiaci našej školy: Jakub Holubjak, Blažej Luscoň, Michal Odumorek a Anton Kutlák sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov celoslovenskej súťaže. V ťažkej konkurencii sa im síce nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj napriek tomu využili rady do praxe a odbornú kritiku poroty. Okrem toho získal každý zúčastnený poukážku v hodnote 40€, nové skúsenosti, spoznali nových ľudí a zažili neopakovateľný zážitok.

     • „Classbuilding“

     • Po náročnom školskom roku sme sa rozhodli trochu „vypnúť“ a utužiť vzťahy v triednych kolektívoch. V horúci utorok, 25. 06. 2019 sme zorganizovali špeciálny „teembuilding“, ktorý mal naše triedy I.C a III.C otestovať ako kolektív.

      Aktivity boli zamerané na socializáciu kolektívu a kvalitný zážitok, pretože jadrom silnej triedy je silný kolektívny duch. Úlohy boli zostavené tak, aby rozvíjali kooperačné zručnosti, zlepšili spoločenské vzťahy, podporili kreativitu, a tým z našich tried vytvorili funkčný a efektívne fungujúci tím.

      Triedne kolektívy bojovali spolu, vytvorili si vlastnú vlajku, pod ktorou sa popasovali s úlohami. Po ich splnení získavali indície, z ktorých mali nakoniec uhádnuť heslo, ktoré bolo „priepustkou“ do záverečného „boja“ o vecnú cenu.

      Nakoniec nešlo ani tak o ceny a výhru, ako o zážitkové stretnutie žiakov, ktorí mali príležitosť zabaviť sa a spolu komunikovať v prostredí mimo školských lavíc.

     • PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

     • V stredu 21. 06. 2019 sme sa vydali na cestu po stopách obrovského utrpenia, ktoré spôsobila vojna. Často sa prechádzame lesom alebo dolinami nevediac, že sme práve minuli zákopy či betónový bunker.

      Výprava mala tri zastávky. Začínali sme v Bobrove, pokračovali v Oravskej Polhore a ukončili sme ju v Sihelnom. Exkurziu viedol PaedDr. Marián Slaničan, ktorý zasvätil žiakov I.A a I.C triedy do udalostí roku 1945. Z veľkého množstva informácií vybral tie, ktoré sa bezprostredne spájajú s územím Oravy.

      Na chvíľu sme sa tak presunuli do čias minulých a pripomenuli sme si trpkú etapu našich dejín. V Oravskej Polhore sa nachádza niekoľko betónových bunkrov, ktoré vytvárajú jednu líniu. Pán Slaničan vysvetlil žiakom ich význam a použitie. V Sihelnom sme okrem bunkrov narazili aj na zákopy. Veľa ľudí prejde popri nich bez toho, aby vedeli, že je to trpká pripomienka 2. sv. vojny.

      Na tieto nenápadné pozostatky vojny sme chceli upozorniť počas nezvyčajnej exkurzie. Súčasná mládež akoby sa pomaly dištancovala od histórie, ktorá ovplyvnila súčasnú podobu našej Oravy. Je dobré, keď sa mládež stretne s konkrétnymi pozostatkami vojny, pretože to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.

     • Mládež v pohybe - Vymeň obrazovku za „škôlku“

     • Mládež v pohybe - spolu dokážeme viac 2019 je grant Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa medzi našimi žiakmi stretáva s čoraz väčšou priazňou. Dôkazom toho je ďalší úspešný projekt z dielne ŽŠR s názvom Vymeň obrazovku za „škôlku“. Hlavným cieľom projektu je ukázať mladým ľuďom, žiakom SOŠt, spôsoby efektívneho trávenia voľného času, ktoré nesúvisia so súčasnými trendmi v podobe obrazoviek mobilov, tabletov a iných obrazoviek.

      Naopak, chceme, aby sa žiaci naučili tráviť svoj voľný čas efektívnejšie, v spoločnosti rovesníkov i tých v našom okolí, ktorí sa cítia osamelí.

      Projekt pozostával z troch fáz, v rámci ktorých sme zrealizovali tvorivú dielňu a pripravili si tak literárne pásmo pre seniorov spojené s hrou. V druhej fáze sme navštívili denný stacionár, škôlku pre seniorov, kde sme im spríjemnili čas pripraveným programom s hudobným doprovodom a spoločenskými hrami. Obyvateľov zariadenia sme ponúkli ovocím.

      V priebehu milej návštevy sme sa obohatili o cenné rady z ovocinárstva, a následne sme v areáli školy vysadili ovocné dreviny, o ktoré sa žiaci budú starať. Tento sad sa tak stal symbolom novonadviazaného priateľstva juniorov so seniormi.

     • Milionár – divadelné predstavenie

     • Kultúrnemu životu sa v našom CVČ venuje Mgr. Daniela Plaváková aj so svojím divadelným krúžkom. Pre žiakov Strednej odbornej školy technickej si pripravili divadelné predstavenie pod názvom: Milionár. Inšpiráciou im bola reality šou, v rámci ktorej sa hľadala vhodná nevesta pre milionára.

      Hra plná vtipných situácií zaujala všetkých divákov. Upozorňovala na aktuálne nedostatky v spoločnosti a upriamila pozornosť na to, že láska je viac ako peniaze.

      V hlavných úlohách sa nám predstavili žiaci SOŠt a zároveň členovia divadelného krúžku.

      Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok a už teraz sa tešíme na ďalšiu hru.

     • Strelecký viacboj

     • CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo dňa 30.5.2019 v spolupráci so ZOTŠ Hruštín a športovým klubom polície Martin  streleckú súťaž, ktorá sa už tradične konala na Strelnici v Hruštíne. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy, ktorí bojovali v streľbe z malorážky (ľah, stoj) a z pištole 9 mm. Okrem toho mali možnosť skúsiť vystreliť z luku a zo samonabíjacej guľovnice vz.58.

      Akciu pripravil, viedol a o bezpečnosť sa staral vedúci streleckého krúžku na škole PaedDr. Marián Slaničan v spolupráci s Mgr. Františkom Marčokom a Mgr. Dušanom Baľákom.

       

      Výsledky:

      Kategória chlapci:

      1. Dávid Večerek,

      2. Peter Florek,

      3. Matúš Hanuliak;

       

      Kategória dievčatá:

      1. Lívia Mikosová,

      2. Michaela Vojtasová,

      3. Monika Klinovská

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

     • Školské kolo súťaže: „Môj originálny čitateľský denník“

     • Všetci žiaci našej školy mali možnosť zapojiť sa do literárnej súťaže: „Môj originálny čitateľský denník.“ Ich úlohou bolo do 27.05.2019odovzdať originálne spracovaný denník, ktorý bude obsahovať minimálne 5 rozborov literárnych diel, ilustrácie a zaujímavýobal. Do súťaže sa zapojilo 5 tímov a jednotlivcov. Pri hodnotení prideľovala komisia body za literárny rozbor diel, gramatiku, formu denníkov a kreativitu.

      Po sčítaní bodov sa rozhodlo, že do krajského vyhodnotenia súťaže postupujú:

       

      Denník č. 4 – Vytvorený tímom v zložení: Patrik Piták, Dávid Durčák, Dušan Bartoš    

      Denník č. 1 –             Vytvorený tímom v zložení: Andrej Jancek, Viliam Močárnik, Rastislav Sitarčík

                             

      V školskom kole boli denníky, ktoré sa umiestnili naprvých dvoch miestach odmenené vecnými cenami a ostatným účastníkom sa ušla sladká odmena.

     • Škola bez tabaku, alkoholu a drog – projekt: „Protiklady sa nepriťahujú“

     • Neriešim, to patrí k životu, to ma nezabije, len skúsim ... toto je len začiatok z dlhého zoznamu reakcií súčasnej mládeže, ktorí tému drog, alkoholu a tabaku nevnímajú ako problém. A to je ten problém. Neuvedomujú si ich skryté nástrahy, nemajú potrebu o tom hovoriť.  Realizáciou projektu chceme prispieť k prevencii závislostí a rozvíjať voľnočasové aktivity mládeže v stredných školách a školských zariadeniach. Zmeniť pasivitu mládeže a  neochotu  zmeniť  ich (často rovesníkmi vsugerovaný) názor.

      Rozhodli sme sa skombinovať vážnu tému s hrou, ktorá je mladým blízka. Zvolili sme formu protikladov, cez ktoré chceme poukázať na všetko negatívne, čo môžu drogy alkohol a tabak spôsobiť, a naopak ako môže šport a vhodne zvolené voľnočasové aktivity telu pomôcť. Našou snahou je dať do protikladu zdravie a chorobu (pomocou prednášky), aktivitu a pasivitu (pomocou športu), slobodu a závislosť (pomocou hry).

       

      V prvej fáze vytvorili žiaci hraciu plochu hry: Človeče nehnevaj sa v životnej veľkosti. Po jej dokončení si ju, v rámci ďalšej fázy, zahrali. Rozdelili sa do štyroch skupín. Každá skupina predstavovala jeden šport (futbal, volejbal, hádzaná, basketbal). Víťazný tím tak určil disciplínu, v ktorejžiaci neskôr medzi sebou súťažili - volejbl.  Hrou sme poukázali nielen na možnosť vyplnenia voľného času, ale aj na prvý protiklad – sloboda a závislosť. Je rozdiel slobodne sa rozhodovať, čo chcem, a byť závislý od niekoho (niečoho). Žiaci tak pocítili, aké to je, keď si nemôžu sami vyberať (napr. šport v ktorom vynikajú), ale sú závislí od výsledku hry.V tretej fáze sme si vypočuli prednášku odborníčky - zdravotná sestra, ktorá už dlhé roky pracuje na oddelení v nemocnici v Trstenej a dennodenne prichádza do styku s ľuďmi, ktorým závislosti zničili život. Poukázali sme predovšetkým na rozdiel medzi zdravým a poškodeným telom. Štvrtou fázou bol šport, a teda aktivita vs. pasivita. Vytvorené družstvá medzi sebou súťažili v disciplíne, ktorá bola určená v druhej fáze – vo volejbale. Víťazi si zmerali sily aj s tímom učiteľov. Najviac sa darilo tímu z III.C, ktorý porazil nielen všetky ostatné žiacke tímy, ale aj  ten učiteľský. GRATULUJEME!

       

      Projekt a jeho jednotlivé časti boli postavené na princípe protikladov, na ktoré sme sa sústredili a na ktoré boli všetci účastníci upozornení.

      Jednotlivé fázy (protiklady) boli postupne zaznamenávané a v poslednej aktívnej fáze žiakmi spracované do podoby fotopanelu. Nakoniec sme vyhodnotili víťazov hry aj všetkých ostatných, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.

       

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Opäť raz prichádza koniec školského roka a s ním aj čas rozlúčiť sa s našimi absolventmi, ktorí úspešne zvládli maturitnú skúšku. Po piatich namáhavých dňoch, počas ktorých museli naši maturanti preukázať všetko to, čo sa naučili, čakala na nich v pondelok, 27. 05. 2019, odmena v podobe maturitných vysvedčení. Slávnostne si ich prevzali z rúk triednych učiteľov.

      Tých, ktorí nás reprezentovali na rôznych súťažiach, ktorí sa pravidelne zapájali do organizovania podujatí, účinkovali v predstaveniach, či hrali na hudobných nástrojoch, alebo akoukoľvek činnosťou prispeli k zveľadeniu školy a CVČ, sme ocenili vecnými cenami ako prejav toho, že si ich snahu naozaj ceníme.

      Milí absolventi! Chceme Vám zaželať, aby ste v každom čase robili správne rozhodnutia, aby ste mali okolo seba správnych ľudí, a aby sa Vám podarilo naplniť vaše túžby a sny.

       

     • Deň aktivít

     • V maturitný týždeň sme strávili utorok plný zábavy, športu, hier a súťaženia. Pozostával z množstva aktivít, ktoré by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií, a to pohybové a oddychové.

      V pohybových aktivitách  sa žiaci snažili trafiť šípky do terča, navigovať spolužiaka cez prekážkovú dráhu, zvládnuť hru Twister, či bežať štafetu s bremenom. K oddychovým aktivitám sme zaradili fúkanie balónov na čas, hlavolam so zápalkami, zbieranie vecí a rozväzovanie uzlov.

      Žiaci vytvorili tímy, v ktorých potom súťažili. Rôzne typy aktivít mali podporiť súťaživosť, spoluprácu v skupine a vzájomnú dôveru. Na záver bolo vyhlásené poradie jednotlivých družstiev. Víťazi boli odmenení sladkosťami.

     • Prezentácie stavebných firiem

     • V mesiaci máj 2019  sa v škole na úseku praktického vyučovania uskutočnili prezentácie firiem GEBERIT HELUZ, ktorých sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka učebného odboru inštalatér,  žiaci prvého ročníka učebného odboru murár a žiaci prvého ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby.

      V rámci týchto prezentácii absolvovali žiaci školenia o nových výrobkoch firiem, o ich montáži a použití v praxi.

      Uvedené prezentácie sa uskutočňujú na škole už niekoľko rokov a sú prínosom pre našich žiakov, ktorí získajú lepšie zručnosti pri práci s výrobkami týchto firiem.