• Nebuď otrok drog

     • Každý z nás si veľmi váži svoju slobodu a určite by sa nechcel stať otrokom niekoho alebo niečoho. A nie nadarmo sa hovorí, že: ,, Prevencia je lepšia ako liečba!" Keď sa v rámci projektu ešte aj súťaží o vecné ceny, je to pre žiakov skvelá motivácia. Z uvedených dôvodov sa niektorí žiaci študijných odborov pod vedením Mgr. A. Sendreiovej a Mgr. K. Kurjakovej rozhodli zapojiť do online súťaže s protidrogovou tematikou. Správne vyplnili test, zaregistrovali sa, dozvedeli  sa veľa zaujímavých faktov a v napätí očakávajú vyhlásenie výsledkov. Držíme si prsty!

     • Záložka spája slovenské školy

     • 7. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému – Milan Rastislav Štefánik alebo iné osobnosti, ktoré spájajú Slovákov a Čechov. Takmer 100 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí.

      Po vyhodnotení projektu sme všetky záložky aj s propagačným materiálom našej školy odoslali partnerskej škole SOŠ –Moldava nad Bodvou. Veríme, že sa naše záložky stanú ich pomôckou v knihách ich žiakov.

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu na podporu čítania a na novú, určite zaujímavú, tému.

     • Študentská kvapka krvi

     • Blíži sa Deň študentov, ktorý sa naši žiaci rozhodli „osláviť“ už v októbri, a to krásnou akciou s názvom Študentská kvapka krvi. Pri tejto príležitosti sa môžeme zamyslieť nad tým, podľa čoho spoznáme dobrého žiaka/študenta, podľa dobrých známok? Ľudí, ktorí potrebujú krv, naše známky vôbec netrápia. Ich zdravie, či život závisí aj od našej ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom študent každej krvnej skupiny, bez ohľadu na počet jednotiek či pätiek v študentskom preukaze.

      Tohtoročná kvapka sa konala v duchu hesla: „ Je jedno čo študuješ, nemaj len kecy a poď darovať krv!“  Akcia sa opäť konala v spolupráci so Strednou odbornou školou v Námestove a výzvu sa rozhodlo prijať 45 darcov.

     • SILNÁ RUKA S ÚSPECHOM

     • Dňa 8.11.2018 sa konalo v Tvrdošíne stredoslovenské kolo súťaže Silná ruka stredoškolákov- armwrestling. Našu školu reprezentovali  štyria žiaci, ešte len prváci, a napriek tomu sme mali dve  umiestnenia v prvej desiatke. Matúš Hanuliak sa  umiestnil na piatom mieste. Chlapci riadne zabojovali a milo prekvapili.

     • Krajská Kalokagátia ŽSK

     • Po  minuloročnom  víťazstve  na  okresnom kole,  naši  žiaci postúpili  na krajské  kolo,  kde  v tvrdej  konkurencii obsadili  pekné  druhé  miesto.

     • Veľký futbal

     • V tomto  školskom  roku   nám naše predsavzatia väčšinou  vychádzajú,  dokazujú  to  výsledky  vo  všetkých  športoch. Aj  vo  veľkom  futbale  sme  obsadili   bronzovú  medailovú  priečku. Hoci  možno  sme  mierili  trochu  vyššie, možno  nabudúce to  vyjde.  

     • Okresné kolo v bedmintone

     • Našu  školu    tradične  reprezentovali v tomto  športe  dve  družstvá. Chlapci  po  súboji  si  vybojovali I. miesto  a postup  na  krajské  kolo  a dievčatá  obsadili  po  peknom  výkone  II. miesto.  Chlapci  na  krajskom  kole  obsadili V. miesto v skupine.

     • Krajské kolo vo futsale, Martin 8.11.2018

     • Po  víťazstve  v okresnom  kole / Námestovo/ a víťazstve  nad  Dolným  Kubínom  a Nižnou v regionálnom  kole  naše  družstvo /viď foto/ si  úspešne  počínalo  aj  v rámci  krajského  kola,  kde  obsadilo z piatich  družstiev  pekné  tretie miesto. Blahoželáme.

     • Okresné a krajské kolo v cezpoľnom behu

     • Na  okresnom  kole  nás  reprezentovali  družstvá  chlapcov  a dievčat. Naše  družstvo  chlapcov  obsadilo  I. miesto a postúpilo  na  krajské  kolo. Družstvo  dievčat  obsadilo  pekné  tretie  miesto  a víťazom  jednotlivcov  sa  stala  Janka  Kavoňová, ktorá  taktiež  postúpila  na  krajské  kolo. Na krajskom  kole  v tvrdej  konkurencii chlapci obsadili   6. miesto a v rámci  jednotlivcov 16 .miesto.

                                                                                                 Mgr. František  Marčok

     • Okresné kolo v stolnom tenise a Zober raketu nie drogy.

     • To  sú  akcie,  kde  si  naše  družstvo zabojovalo  vo  finále. V Nižnej  obsadilo  v tvrdej  konkurencii pekné  II.  miesto  a v rámci  okresu  nemali  premožiteľov, získali  I.  miesto a postup  na   krajské  kolo.

     • Veľká bojovnosť našich žiakov

     • Dňa 9.11.2018 sme sa zúčastnili okresnej súťaže vo florbale. Náš tím obsadil pekné druhé miesto pred gymnáziom. Gymnázium malo vo svojej zostave až deviatich ligistov, tak bolo jasným favoritom. Napriek tomu sme ho riadne potrápili. Našim chlapcom ďakujeme za predvedenú hru a bojovnosť.

     • Banská Bystrica našimi očami

     • Dňa 09.10.2018 sme sa my, žiaci prvého ročníka (I.A, I.B, I.C, I.D), zúčastnili literárnovednej exkurzie v Banskej Bystrici. Po príchode na miesto sme svoje zvedavé pohľady  upriamili na súsošie Múzea SNP s názvom Obete varujú. V múzeu sme si vypočuli zaujímavý výklad sprievodcu, ktorý ich upozorňoval na vzácne predmety vo vitrínach spojené s našimi dejinami. Najviac nás zaujali rôzne typy starých zbraní, ktoré sú súčasťou zbierky, ale aj návšteva Skanzenu ťažkej bojovej techniky, kde sme si prezreli modely bojových vozidiel. V neposlednom rade sme navštívili Lietadlo Li-2, v ktorom sme sa dozvedeli príbeh o jeho histórii a spoločne sme sa odfotografovali.  

     • KOŽaZ

     • V mesiaci október sa pre žiakov tretích ročníkov uskutočnil Kurz na ochranu života a zdravia – KOŽAZ. Jeho cieľom je zvýšiť u žiakov telesnú zdatnosť, psychickú odolnosť, sebavedomie a pripraviť ich na mimoriadne situácie v živote. Snahou všetkých pedagógov bolo, aby si žiaci odniesli do života čo najviac praktických a teoretických vedomostí.

       

      Prvý deň sme strávili v telocvični, kde sa žiaci zdokonalili v zdravotnej príprave. Oboznámili sa so základmi prvej pomoci, dokonca mali možnosť odskúšať si resuscitáciu. Ďalšou zaujímavou časťou bola streľba, v rámci ktorej sme sa naučili strieľať zo vzduchovky. Strieľalo sa na terč v ľahu aj v stoji. Naši telocvikári nás potrápili s topografiou, pričom nám ukázali ako narábať s buzolou, orientovať sa na mape, či určiť svetové strany pomocou polohy slnka v čase a priestore. Venovali sme sa aj dopravnej výchove, kde sme si v krátkosti pripomenuli zásady bezpečného správania sa na cestách.

       

      Druhý deň nás čakala túra, ktorá bola pre všetkých nezabudnuteľná. Vybrali sme sa Kvačianskej doliny. Čaká na nás príjemná prechádzka v malebnom, horskom prostredí, ktorá sa každému vryla do pamäte. Videli veľmi pôsobivý skalný útvar Jánošíkova hlava, rokliny, a na konci, malebné Mlyny Oblazy. Naša cesta bola o to zaujímavejšia, že nám počasie doprialo naozaj veľa slnečných lúčov. Počas našej cesty boli žiaci vedení k ochrane, úprave, čistote prírodného prostredia a k poznávaniu prírodných úkazov.

       

      Tretí – posledný deň sme sa vybrali ku našej Oravskej priehrade. Vzali sme so sebou vrecia a náš cieľ bol jasný – vyčistiť okolie priehrady od odpadkov rôzneho druhu. Nakoniec sme si za odmenu opiekli klobásu, posedeli, a takto príjemne zakončili kurz.

     • The Heroes (Hrdinovia)

     • Všetci obdivujeme hrdinov, túžime sa ocitnúť na ich mieste, žiť ich životy a vo všetkom napodobňovať ich veľké činy. Najmä dospievajúca mládež cíti potrebu identifikovať sa s niekým lepším, výnimočným, no častokrát zabúdame na to, že skutoční hrdinovia nie sú tí z televíznych obrazoviek, ale nenápadne žijú medzi nami.

      Anketa Detský čin roka už dve desaťročia predstavuje príbehy malých hrdinov, ktorí svojím konaním pozitívne ovplyvňujú svet okolo nás. Niektorí zachránili ľudský život, iní sa príkladne starajú o mladších súrodencov, chorých príbuzných. Práve na tomto skutočnom hrdinstve je založený scenár divadelného predstavenia v anglicko-slovenskom jazyku pod názvom The Heroes (Hrdinovia). Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s postavami hrdinov, ktorí dokážu svojím príbehom diváka osloviť, a zároveň si obohatiť anglickú slovnú zásobu a frázy z reálneho života.

     • Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac

     • Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac

      Návšteva Zariadenia pre seniorov v Námestove

      V rámci projektu „Mládež v pohybe“ sme sa zamerali na jeden veľmi aktuálny problém, a to, že súčasná mládež javí o našich seniorov umiestnených v zariadeniach čoraz menší záujem.

      Spoliehajú sa na to, že je o nich dobre postarané, že majú svoje rodiny, ktoré sa majú o nich zaujímať. Nevnímajú potrebu s nimi rozprávať, počúvať ich, pretože sa ich to osobne nedotýka. Neuvedomujú si, že niektorí svoje rodiny už nemajú a jediný záujem o nich prichádza zo strany personálu. Aktívna spolupráca medzi generáciami je nevyhnutná – vypestujú si návyky, ktoré budú môcť aplikovať pri svojich blízkych.  Možnosť spolupráce so seniormi možno navonok pre mladých znie namáhavo, ale nie nemožno.

      Ľudové melódie, vtipné scénky, tvorivé dielne a k tomu všetkému aj mladí, nadšení ľudia v krojoch. Tak tomu sa hovorí dokonalá kombinácia.S takýmto programom sme navštívili dôchodcov v Zariadení pre seniorov v Námestove. Našim cieľom bolo spríjemniť im predpoludnie, potešiť ich, priviesť na iné myšlienky a vyčariť úsmev na ich tvárach. Zvuk heligónok a saxofónov ich natoľko očaril, že sa do spevu zapojil úplne každý. Piesne sa striedali s veselými scénkami a nakoniec si samotní dôchodcovia mohli vyskúšať v rámci tvorivých dielní zdobenie medovníkov, ktoré môžu potom venovať svojim blízkym, alebo osobám, ktorým sa chcú za niečo poďakovať. Túto možnosť využili a zistili, že to nie je až také ľahké, ako sa zdá na prvý pohľad. A preto im s tým veľmi radi pomohli naši žiaci.

      Projekt pozostával z niekoľkých fáz, v rámci ktorých sme sa navzájom spoznali a vďaka spoločnej debate sme sa s nimi zoznámili, navzájom sa počúvali a prijímali cenné informácie hlavne ohľadom folklóru.Folklór je nevyčerpateľná studnica, z ktorej sa vždy dá čerpať a ktorá je blízka všetkým generáciám, predovšetkým na hornej Orave. Žiaci zapojení do projektu majú k nemu naozaj blízko.

      Pripravené bolo aj občerstvenie v podobe koláčov, medovníkov či ovocia, a okrem toho dostal každý účastník, seniori aj žiaci,  na záver pamiatkový predmet. V rámci jednotlivých fáz išlo o obojstranné učenie sa, pri ktorom sme sa snažili budovať aj vzájomný rešpekt.

     • „IMPULZY - Námestovské autorské čítania“

     • Dom kultúry v Námestove organizoval dňa 08. októbra 2018 už VII. ročník „Námestovských autorských čítaní“, čím nadviazal na úspešné predchádzajúce ročníky, na ktorých spisovatelia propagovali slovenskú literatúru medzi stredoškolskými študentami. V priestoroch mestskej knižnice čítali zo svojej tvorby Miloš Janoušek a Jaroslav Klus. Celé podujatie moderoval Peter Zemaník.

      Žiaci III.C, ktorí sa podujatia zúčastnili, si vypočuli krátke ukážky a dozvedeli sa niečo zo života súčasných spisovateľov. Cieľom autorského čítania bolo popularizovať čítanie súčasnej slovenskej poézie a prózy a inšpirovať  k písaniu vlastnej tvorby.

       

     • Po stopách histórie Oravy

     • Štvrtáci sa každoročne vydávajú po stopách histórie Oravy.  Tak tomu bolo aj 28. septembra. Navštívili jej dominantu, Oravský hrad, jeden z najnavštevovanejších hradov.

      Oravské hradné bralo, na ktorom sa nad hladinou rieky Oravy a nad obcou Oravský Podzámok vypína Oravský hrad, bolo oddávna opevneným hradiskom. Prvý raz sa hrad v písomných zmienkach spomína až v druhej polovici 13. storočia.  Návštevníkom  ponúka množstvo zaujímavostí. Najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava. Po prekonaní viac ako 300 schodov sa vám z hradu naskytne krásny pohľad na okolité kopce. Okrem týchto úchvatných výhľadov ponúka  hrad omnoho viac. Presvedčili sa o tom i štvrtáci našej školy.

      Sprievodca im priblížil, ako prebiehal život na hrade v minulosti. Previedol ich hradom a ukázal  miestnosť, kde sa uzatvárali rôzne dohody. Pozornosť pútali spoločenské miestnosti zdobené portrétmi vlastníkov hradu Thurzovcov, spálne šľachty i slúžok, zbrane a v neposlednom rade aj hradná studňa, ktorej voda, ako sa neskôr zistilo, bola kontaminovaná. Ľudia žijúci na hrade boli preto istý čas nútení piť pivo či víno. Študenti sa prešli aj popod tri hradné brány. Tie slúžili v minulosti aj ako obranný systém. Do niektorých častí hradu sa žiaci žiaľ nedostali, kvôli rekonštrukcii.

      Oravský hrad je miestom, kde sa človek prenesie v čase o niekoľko storočí späť. To mu umožní pozastaviť  sa, zamyslieť sa a oddýchnuť si. Aj to sú dôvody, prečo sa tu tak radi vraciame a zvyšujeme jeho návštevnosť.

                                                                                                                            Anton Kutlák

     • Autodesk Certificate of Completion

     • Autodesk Academia Program je forma spolupráce softvérovej firmy Autodesk so strednými a vysokými školami, naša škola je členom programu od roku 2009.

      Aj v školskom roku 2017/2018 naši žiaci získali certifikát s medzinárodnou platnosťou Autodesk Certificate of Completion v programoch AutoCAD 2D dokumentácia a Autodesk Revit Architecture. Žiaci počas štúdia získavajú teoretické vedomosti i praktické zručnosti spracovávaním konkrétnych zadaní, ročníkových prác/projektov, ktoré sú podkladom pre získanie certifikátu.

     • Športový deň

     • Koncom júna sme zorganizovali deň plný zábavy, športu, hier a súťaženia. Pozostával z množstva aktivít, ktoré by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií, a to pohybové a oddychové.

      V pohybových aktivitách  sa žiaci snažili trafiť šípky do terča, navigovať spolužiaka cez prekážkovú dráhu, zvládnuť hru Twister, či dostať čo najviac osôb do vymedzeného priestoru.

      K oddychovým aktivitám sme zaradili fúkanie balónov na čas, hru Aktivity, súťaž s autíčkami na ovládanie a streľbu zo vzduchovky.

      Žiaci vytvorili družstvá, v ktorých potom súťažili. Rôzne typy aktivít mali podporiť súťaživosť, spoluprácu v skupine a vzájomnú dôveru.

      Na záver bolo vyhlásené poradie jednotlivých družstiev. Víťazi boli odmenení sladkými odmenami.