• „Máj, máj, máj zelený“

     • Posledný aprílový piatok už tradične patrí stavaniu májov. Naši žiaci nás presvedčili o tom, že táto milá tradícia v očiach mládeže ešte neupadla do zabudnutia. Ozdobený vrcholec stromčeka sa vztýčil aj pred budovou Strednej odbornej školy v Námestove, ktorej žiaci v spolupráci s CVČ pripravili pestrý kultúrny program plný zvykov a tradícií. Najskôr vyzdobili voz, zapriahli koňa a za doprovodu veselých ľudových piesní sa vybrali ulicami Námestova potešiť oči a uši okoloidúcich. Za bránami našej školy vítali celý sprievod dievčatá v krojoch, ktorých šikovné ruky vyzdobili stuhami vetvičky. Keď sa májka už „vypínala“ nad školskou bránou, úsmevy na tvárach žiakov aj učiteľov nás presvedčili o tom, že takáto ľudová tradícia určite patrí aj na pôdu školy.

     • ŠKOLSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE

     • V troch  termínoch  sa  uskutočnilo  na  našej  škole  školské  kolo v stolnom  tenise. Spolu  sa  zúčastnilo 42  súťažiacich .  Vo  finále  sa  stretli  nasledovní  žiaci s týmto  umiestnením : 

       I. miesto  -    Brišák Adam        

      II. miesto       Nodžák  Tomáš   

      III. miesto       Volček Kristian   

      4 . miesto       Chromek Sebastián  

       

      Víťazom  blahoželáme !

                                                                                                              Marčok František

     • 3D model rodinného domu v mierke podľa vlastného výberu

     •               Skúsenosti naznačujú, že väčšina ľudí nemá adekvátnu priestorovú predstavivosť a digitálne virtuálne prezentácie sú pre nich nedostatočné. Prítomnosť fyzickej skutočnosti vytvára dôveru, jednoznačnosť riešenia dizajnu a celkovej koncepcie prezentovaného projektu.  Slobodný výber uhla pohľadu na ktorýkoľvek prvok diela umožňuje hodnotiť objekty rýchlo a bezprostredne. Naši žiaci mali možnosť vytvárať 3D model rodinného domu z hladkého kartónu, ktorý využívajú architekti. Výroba modelu si vyžadovala viacero zručností, ale aj talent. Navzájom sa žiaci dopĺňali , jeden  riešil povrchy , druhý  bol zručný na detail a kompozíciu. Bolo potrebné dobré priestorové videnie, trpezlivosť a cit pre detail. Hneď na začiatku, pri spracovávaní podkladov a výrobe 3D modelu, museli zvažovať a vyberať vhodné materiály a technológie ich spracovania.

                  Možnosť fyzicky sa dotknúť diela je veľkou prednosťou 3D modelov.

      Vyhodnotenie:1. miesto - Staš Marián, Vorčák Marcus

                               2. miesto - Vlžák Roman, Polťák Šimon

                               3. miesto – Kamody Samuel

       

     • „Piatky so stavbármi“

     • Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta v rámci projektu: „ piatky so stavbármi“ zorganizovala online prednášku na tému: „Viacpodlažné drevené stavby“ . Naši žiaci sa zúčastnili online prednášky, ktorú prenášal doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. z Katedry kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Prednáška sa týkala drevených konštrukcií, či už z oblasti inžinierskych stavieb, ale ja viacpodlažných drevených konštrukcií pozemného staviteľstva. 

      Ďakujeme a tešíme sa na ďalší piatok!

     • VEĽKÝ ÚSPECH SOS-T V ARMWRESTLINGU

     • Stredoslovenské kolo v pretláčaní rukou v konkurencii až 90 pretekárov dopadlo pre našu školu veľmi úspešne.

      V kategórii do 65 kg sa Jozef Šulc umiestnil na 1. mieste, v kategórii do 70 kg sa Sebastián Chromek umiestnil na 5. mieste a v kategórii do 80kg sa Mário Gavroň umiestnil na 9. mieste. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. Jozef Šulc a Sebastián Chromek sa týmto výsledkom kvalifikovali na majstrovstvá Slovenska.

     • VOLEJBALOVÝ TURNAJ

     • Všetci žiaci, učitelia a majstri OV našej školy mali možnosť prihlásiť sa do volejbalového turnaja, ktorý zorganizovala ŽŠR v spolupráci s CVČ pri SOŠt. Tí, ktorí tak urobili, zostavili svoje tímy a v utorok 12. 04. 2022 si navzájom zmerali svoje sily. Bolo sa veru na čo pozerať. Každý chcel byť víťazom, a tak sa úplne prejavila súťaživosť. Boli to práve majstri, ktorí nenašli v celej súťaži premožiteľa. Za čo im patrí: „klobúk dolu“. Motiváciou neboli len vecné ceny, ale aj fakt, že kolektívny šport môže byť príležitosťou na zábavu a získanie nových priateľstiev.

      Blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.  

     • Si rýchlejší ako tvoj spolužiak?

     • Dokážeš  správne a čo najrýchlejšie vypracovať úlohy v Autocade, Revite, Alfe+ či Cenkrose?

      Príď si to overiť  v dňoch 25.04.2022 až 29.04.2022 v súťaží S Maratón.

      S Maratón je súťaž určená  pre 1. až  4. ročník odboru staviteľstvo, operátor stavebnej výroby a 1. ročník odboru stavebníctvo. Zameraná je na softvérovú zručnosť v stavebných programoch. Na každú etapu 1 až 5 sa môžeš prihlásiť samostatne.

      Vypíš prihlášku, ktorú si môžeš vyzdvihnúť v učebni č.34  a č.35 a vyhraj skvelé ceny.

      Tešíme sa na teba!

     • CYBER CYRANO Nie si na internete? Ty neexistuješ!!!

     • Dom kultúry v Námestove si k medzinárodnému dňu bez násilia (4. apríl) pripravil bohatý program. Jeho súčasťou bolo aj divadelné predstavenie o kyberšikane CYBER CYRANO, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Táto hra je inšpirovaná skutočným príbehom a ukazuje, aká tenká hranica existuje medzi skutočnou a virtuálnou realitou. V nádhernom online svete, za dokonale spracovanými fotografiami, nie je vždy človek, ktorého čakáte. Hra zobrazuje virtuálnu realitu ako prostriedok riadený, využívaný a zámerne zneužívaný používateľmi. Mladí ľudia často podľahnú atraktívnemu, aj keď klamlivému virtuálnemu svetu, na úkor možno všednejšej, ale aspoň skutočnej každodennej reality svojho života.

     • SÚŤAŽ- ARMWRESTLING (Pretláčanie pravou rukou)

     • Dňa 06. 04. 2022 o 13.30 hod. sa v našej telocvični uskutoční školské kolo pretláčania rukou. Bude to postupové kolo na stredoslovenské kolo a neskôr celoslovenské kolo tejto súťaže.

      Dňa 08.04.2022 t. j. piatok, bude na pôde Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne (Radlinského 1725/55, 026 01 Dolný Kubín) oblastné kolo pre všetky SŠ na strednom Slovensku.

       

      Súťažiť sa bude v kategóriách:

      • Dievčatá: do 60 kg, nad 60 kg;
      • Chlapci: do 65 kg, do 70 kg, do 80 kg, nad 80 kg.

       

      Bližšie otázky- Mgr. Mikuška Ľuboš

     • VEĽTRH CONECO A RACIOENERGIA

     • Po dvojročnej pauze, 24. 03. 2022, navštívili žiaci našej školy hlavné mesto Bratislavu. Zúčastnili sa 41. medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO A RACIOENERGIA 2022.

      Na veľtrhu získali nové informácie o trendoch v oblasti stavebníctva a architektúry, ale aj o tradičných materiáloch, ktoré sú u nás stále ešte obľúbené. Obohatili si svoje poznatky o stavebných materiáloch, konštrukciách, mali možnosť zorientovať sa v problematike drevostavieb, energetickej samostatnosti stavieb, efektívneho spôsobu vykurovania a vetrania. Taktiež mohli prediskutovať možnosti stavby od návrhu až po realizáciu.

      Všetky tieto poznatky, ako aj získané prospekty využijú vo vlastných  návrhoch a projektoch počas ďalšieho štúdia.

     • SÚŤAŽ – MODELOVANIE PROTOTYPOV STROJNÝCH SÚČIASTOK

     • SÚŤAŽ – MODELOVANIE PROTOTYPOV STROJNÝCH SÚČIASTOK

      (Celoškolské kolo)

       

      Cieľ súťaže: prezentácia schopností žiakov v modelovaní súčiastok v programe Autodesk Inventor.

      Kritériá hodnotenia: dizajn, funkčnosť, grafické spracovanie, reálny prototyp pre prax

      Žiaci mali možnosť získať body za celkové hodnotenie svojej práce 2 vybraných strojových súčiastok – stojanová vŕtačka, zverák.

      Pri riešení zadanej úlohy museli žiaci preukázať tieto teoretické vedomosti:

      • základná znalosť grafického programu Autodesk Inventor;
      • práca so strojníckymi tabuľkami;
      • interpretácia a používanie a čítanie technických výkresov;
      • poznatky o používaných materiáloch a ich využití.

      Víťazi:

      • Stojanová vŕtačka – Viliam Močárnik – 46 bodov.
      • Zverák – Tibor Pjontek – 43 bodov.
     • Youngcarmechanic súťaž

     • V utorok 22. 3. 2022 sa zapojili do medzinárodnej súťaže youngarmechanic žiaci odboru automechanik: Chromek Sebastian, Grobarčík Marek, Odumorek Tomáš, Dudášik Štefan. Riešili teoretické otázky z oblasti diagnostiky a opráv automobilov.

     • Školské kolo biblickej olympiády

     • Biblická olympiáda je súťaž organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Usporadúva sa každý školský rok a je zameraná na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky zo štúdia Biblie. Okrem prehlbovania a rozširovania vedomostí je poslaním súťaže viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, rozvíjať ich záujem o poznanie, sebavzdelávaniu a sebavýchovu. Pomáha viesť mládež k zodpovednému vzťahu k mravným hodnotám.

      Do súťaže sme sa zapojili aj tento rok a víťazmi sa stali: 1. miesto  Andrej Mrekaj, 2. miesto Filip Grobarčík, 3. miesto Jozef Mikos.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 21. 02. 2022 – 04. 03. 2022 sa uskutočnil pre žiakov 1. a 2. ročníka SOŠt Námestovo lyžiarsky výcvik v stredisku Sihelné Gruniky. Po príchode boli žiaci rozdelení do niekoľkých družstiev, v rámci ktorých sa sústredili na zdokonalenie lyžiarskych a snowboardových zručností. Lyžiarsky výcvik vyvrcholil záverečnou súťažou v slalome. Tí najrýchlejší sa symbolicky postavili na stupienky víťazov a boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Priamo uprostred strediska v nádhernom oravskom prostredí bol výhľad z vrcholu neuveriteľne krásny. A svah? Úžasný a veľmi dobre upravený.

     • Webinár – Rodinný dom Velux

     • V dňoch 18.2.2022 a 21.2.2022 sa v našej škole konali webináre organizované spoločnosťou Velux. Predstavenie ich výrobkov, strešné okná, svetlíky a svetlovody, so zameraním na kvalitné osvetlenie interiérového priestoru prírodným svetlom spolu so systémom pre výmenu vzduchu v miestnosti pomôže žiakom pri navrhovaní rodinných domov súčasnosti. Dôraz na kvalitu osvetlenia a čerstvý vzduch je základným pilierom kvalitného života v interiéri.

      V skratke bola predstavená montáž strešných okien spoločnosti Velux priamo do strešného plášťa.

      V konečnej časti bol predstavený program Daylight Visualizer, ktorý dokáže nasimulovať presvetlenie interiéru a tak nám pomôcť pri správnom navrhnutí a rozmiestnení presvetľovacích prvkov.

      Navyše všetci žiaci máju možnosť zapojiť sa do súťaže od spoločnosti Velux – Rodinný dom a to navrhnutím svojho vysnívaného rodinného domu za použitia ich výrobkov pre preslnenie a osvetlenie interiéru.

      Ďakujeme!

     • !! VÝZVA – DARUJ KRV !!

     • Milí študenti a zamestnanci školy, obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie krvi pre vášho spolužiaka, kamaráta, študenta, ktorý ju v týchto chvíľach nesmierne potrebuje.

      Ide o krv B rh negatív.

      Odber krvi sa dá vykonať v Národnej transfúznej stanici v Martine.

      Pri odbere treba nahlásiť :

      meno: Pavol Genzor

      nemocnica: Detské kardiocentrum Bratislava

       

      Pavol a jeho rodina Vám budú nesmierne vďační.

     • Oznam

     • Na základe školského semafóru z 19.1. 2022 sa žiaci tried pri návrate z karantény do školy z dôvodu bezpečnosti a zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 prihlásia na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky www.korona.gov.sk.

     • iBobor

     • V dňoch 9. 11. 2021 a 11. 11. 2021 sa zapojilo 75 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Kondela Michal, Mikos Jozef, Sivčák Dávid, Kosmeľová Adela, Fusko Adrián, Staš Marián, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • OZNAM

     • Na základe vyhlášky 264/2021 ÚVZ SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

      Za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu 1 ) v režime očkovaný, testovaný, alebo prekonal ochorenie COVID-19 (ďalej len „ zamestnanec v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

       a) osoba kompletne očkovaná,

      b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

      c) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu.

       Riaditeľ SOŠ technickej Námestovo oznamuje žiakom III.D a II.F (odborný výcvik u zamestnávateľov) a zamestnancom, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa bude testovať v pondelok 10. 01. 2022 v čase od 6,15 do 6,45 hodine. Posledné testovanie o 6,45 hod.

      Ing. Jozef Kružel

      riaditeľ školy