• Triedna grilovačka

     • Prichádza letný čas a s ním i čas grilovačiek. Dňa 26.06.2019 spojila I.C grilovačku s kolkárňou v Trstenej. Pri hre sme zistili, že je dôležité, aby sa guľa na dráhe kotúľala už z rozbehového priestoru. Počet hodov je obmedzený na 120. Hrá sa na 4 dráhach a vyhráva ten, kto zhodí najvyšší počet kolkov s najmenším počtom záhodov. Okrem kolkov sme si zahrali malý futbal, bedminton a pochutili na grilovačke.

     • Súťaž Rodinný dom VELUX – Bratislava

     • Počas horúceho dňa, 19. júna 2019, sa odborníci z praxe, architekti a zástupcovia spoločnosti  Velux a ŠIOV stretli so študentami v Twin City Tower v Bratislave, aby slávnostne vyhlásili výsledky 11. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX.

      Žiaci našej školy: Jakub Holubjak, Blažej Luscoň, Michal Odumorek a Anton Kutlák sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov celoslovenskej súťaže. V ťažkej konkurencii sa im síce nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj napriek tomu využili rady do praxe a odbornú kritiku poroty. Okrem toho získal každý zúčastnený poukážku v hodnote 40€, nové skúsenosti, spoznali nových ľudí a zažili neopakovateľný zážitok.

     • „Classbuilding“

     • Po náročnom školskom roku sme sa rozhodli trochu „vypnúť“ a utužiť vzťahy v triednych kolektívoch. V horúci utorok, 25. 06. 2019 sme zorganizovali špeciálny „teembuilding“, ktorý mal naše triedy I.C a III.C otestovať ako kolektív.

      Aktivity boli zamerané na socializáciu kolektívu a kvalitný zážitok, pretože jadrom silnej triedy je silný kolektívny duch. Úlohy boli zostavené tak, aby rozvíjali kooperačné zručnosti, zlepšili spoločenské vzťahy, podporili kreativitu, a tým z našich tried vytvorili funkčný a efektívne fungujúci tím.

      Triedne kolektívy bojovali spolu, vytvorili si vlastnú vlajku, pod ktorou sa popasovali s úlohami. Po ich splnení získavali indície, z ktorých mali nakoniec uhádnuť heslo, ktoré bolo „priepustkou“ do záverečného „boja“ o vecnú cenu.

      Nakoniec nešlo ani tak o ceny a výhru, ako o zážitkové stretnutie žiakov, ktorí mali príležitosť zabaviť sa a spolu komunikovať v prostredí mimo školských lavíc.

     • PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

     • V stredu 21. 06. 2019 sme sa vydali na cestu po stopách obrovského utrpenia, ktoré spôsobila vojna. Často sa prechádzame lesom alebo dolinami nevediac, že sme práve minuli zákopy či betónový bunker.

      Výprava mala tri zastávky. Začínali sme v Bobrove, pokračovali v Oravskej Polhore a ukončili sme ju v Sihelnom. Exkurziu viedol PaedDr. Marián Slaničan, ktorý zasvätil žiakov I.A a I.C triedy do udalostí roku 1945. Z veľkého množstva informácií vybral tie, ktoré sa bezprostredne spájajú s územím Oravy.

      Na chvíľu sme sa tak presunuli do čias minulých a pripomenuli sme si trpkú etapu našich dejín. V Oravskej Polhore sa nachádza niekoľko betónových bunkrov, ktoré vytvárajú jednu líniu. Pán Slaničan vysvetlil žiakom ich význam a použitie. V Sihelnom sme okrem bunkrov narazili aj na zákopy. Veľa ľudí prejde popri nich bez toho, aby vedeli, že je to trpká pripomienka 2. sv. vojny.

      Na tieto nenápadné pozostatky vojny sme chceli upozorniť počas nezvyčajnej exkurzie. Súčasná mládež akoby sa pomaly dištancovala od histórie, ktorá ovplyvnila súčasnú podobu našej Oravy. Je dobré, keď sa mládež stretne s konkrétnymi pozostatkami vojny, pretože to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.

     • Mládež v pohybe - Vymeň obrazovku za „škôlku“

     • Mládež v pohybe - spolu dokážeme viac 2019 je grant Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa medzi našimi žiakmi stretáva s čoraz väčšou priazňou. Dôkazom toho je ďalší úspešný projekt z dielne ŽŠR s názvom Vymeň obrazovku za „škôlku“. Hlavným cieľom projektu je ukázať mladým ľuďom, žiakom SOŠt, spôsoby efektívneho trávenia voľného času, ktoré nesúvisia so súčasnými trendmi v podobe obrazoviek mobilov, tabletov a iných obrazoviek.

      Naopak, chceme, aby sa žiaci naučili tráviť svoj voľný čas efektívnejšie, v spoločnosti rovesníkov i tých v našom okolí, ktorí sa cítia osamelí.

      Projekt pozostával z troch fáz, v rámci ktorých sme zrealizovali tvorivú dielňu a pripravili si tak literárne pásmo pre seniorov spojené s hrou. V druhej fáze sme navštívili denný stacionár, škôlku pre seniorov, kde sme im spríjemnili čas pripraveným programom s hudobným doprovodom a spoločenskými hrami. Obyvateľov zariadenia sme ponúkli ovocím.

      V priebehu milej návštevy sme sa obohatili o cenné rady z ovocinárstva, a následne sme v areáli školy vysadili ovocné dreviny, o ktoré sa žiaci budú starať. Tento sad sa tak stal symbolom novonadviazaného priateľstva juniorov so seniormi.

     • Milionár – divadelné predstavenie

     • Kultúrnemu životu sa v našom CVČ venuje Mgr. Daniela Plaváková aj so svojím divadelným krúžkom. Pre žiakov Strednej odbornej školy technickej si pripravili divadelné predstavenie pod názvom: Milionár. Inšpiráciou im bola reality šou, v rámci ktorej sa hľadala vhodná nevesta pre milionára.

      Hra plná vtipných situácií zaujala všetkých divákov. Upozorňovala na aktuálne nedostatky v spoločnosti a upriamila pozornosť na to, že láska je viac ako peniaze.

      V hlavných úlohách sa nám predstavili žiaci SOŠt a zároveň členovia divadelného krúžku.

      Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok a už teraz sa tešíme na ďalšiu hru.