• ERASMUSDAYS – MOBILITA SPRÁVNYM SMEROM

     • Stredná odborná škola technická v Námestove organizovala v rámci Erasmusdays a v spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu s názvom: Darovanie krvi – mobilita správnym smerom, ktorá sa uskutočnila 10.10.2019 v priestoroch budovy školy.

      Akcia bols určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chceli spolu s nami pomôcť zachraňovať životy, a tým osláviť a podporiť Erasmusdays 2019.

      Pri tejto príležitosti sa môžeme zamyslieť nad tým, podľa čoho spoznáme dobrého žiaka/študenta, podľa dobrých známok? Ľudí, ktorí potrebujú krv, naše známky vôbec netrápia. Ich zdravie, či život závisí aj od našej ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom študent každej krvnej skupiny. Výzvu stať sa hrdinom sa rozhodlo prijať 43 darcov. Ďakujeme

     • „IMPULZY - Námestovské autorské čítania“

     • Dom kultúry v Námestove organizoval dňa 07. októbra 2019 už VIII. ročník „Námestovských autorských čítaní“ s medzinárodnou účasťou, čím nadviazal na úspešné predchádzajúce ročníky, na ktorých spisovatelia propagovali slovenskú a českú literatúru medzi stredoškolskými študentami. Tento V priestoroch mestskej knižnice čítali zo svojej tvorby básnici Oľga Gluštíková, Olina Stehlíková a Pavel Zajíc.

      Žiaci IV.C, ktorí sa podujatia zúčastnili, si vypočuli krátke ukážky a dozvedeli sa niečo zo života súčasných spisovateľov. Cieľom autorského čítania bolo popularizovať čítanie súčasnej poézie a inšpirovať  k písaniu vlastnej tvorby.

     • Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici

     • Dňa 3. októbra 2019 sme spolu so žiakmi prvých ročníkov navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Vybrali sme sa tak po stopách minulosti, ktorá pre nás, ale i celý svet znamenala veľké zmeny.

      Touto návštevou sme si pripomenuli už 75. výročie Slovenského národného povstania. Naši žiaci boli rozdelení na 2 skupiny. Lektori múzea nás oboznámili s udalosťami, priebehom a výsledkami I. a II. svetovej vojny. Hneď v úvode prehliadky nám bol premietnutý krátky dokument, ktorý opisoval ťažký život ľudí počas tohto obdobia. Ústrednou témou expozície bol protifašistický odboj a udalosti Slovenského národného povstania. Mali sme možnosť vidieť uniformy vojakov, fotografie, mapy, bojovú techniku, propagačné letáky, či väzenské oblečenie. Odborný výklad sprievodcov zaujal žiakov i vyučujúcich, pretože bol podaný veľmi vhodnou a zaujímavou formou.

      Po skončení prehliadky si žiaci pozreli rozsiahly parkovo upravený areál, v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v Slovenskom národnom povstaní. Pri vstupe do areálu sa nachádza najzaujímavejší autentický exponát, lietadlo Li 2., z ktorého sme boli všetci nadšení.

      V dnešnej dobe akoby sa mladí ľudia pomaly dištancovali od histórie. Aj vďaka takejto exkurzii sa stretnú s konkrétnymi pozostatkami vojny a už to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.

       

     • EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov koná každoročne 26. septembra od roku 2001 s cieľom poukázať na dôležitosť viacjazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia, bohatú jazykovú a kultúrnu rôznorodosť Európy a podporiť celoživotné jazykové vzdelávanie.

      Aj žiaci našej školy sa pod vedením p. uč. Kotúľovej do tohto dňa zapojili rôznymi aktivitami, v rámci ktorých dostali príležitosť oboznámiť sa aj s inými jazykmi okrem anglického. „As many languages you know as many times you are a human being.“(T.G.Masaryk). Znalosť cudzieho jazyka nám otvára dvere nielen do sveta pracovných príležitostí, získavaniu nových životných skúseností, ale aj k porozumeniu iných kultúr, tradícií, histórie a politiky. Jazyk a porozumenie sú neoddeliteľné.

      „Die  Grenzen meiner  Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ (Wittgenstein).